Michael Balík odvlhčování zdiva

Ateliér Ing. Michaela Balíka, CSc.
Nad Klikovkou 14
150 00 Praha 5
257 210 923, 602 371 837
balikm@volny.cz

Profil ateliéru

Atelier pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a všech souvisejících vlivů vznikl v roce 1986 v rámci SÚRPMO a.s. Atelier je od roku 1998 soukromý a jeho majitel je autorem a spoluautorem šesti odborných publikací v daném oboru (naposledy Odvlhčování staveb – Grada). Je také předsedou Odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. V ateliéru jsou zpracovávány průzkumy a návrhy sanace všech typů budov a jejich zdiva, vesměs historických, památkově chráněných, ale v poslední době i vadně postavených novostaveb. Sanace je navrhována těmi metodami, jejichž účinnost si autor ověřil. Za návrhy poskytuje ateliér záruku a během provádění vykonává autorský dozor. Jeho výsledkem je konstatování pro investora, že práce byly prováděny podle projektu. Součástí návrhů bývají také odhady nákladů na sanační práce a na žádost investora doporučení vhodných specializovaných firem. Autor návrhu tedy sanaci stavby z hlediska vlhkosti řeší od prvotního posouzení až po schválení konečné realizace.

Ing. Michael Balík, CSc., majitel ateliéru, pravidelně přednáší na odborných seminářích a je také expertem Českého egyptologického ústavu FFUK a 20 let se zúčastňuje expedic, při kterých navrhuje a realizuje rekonstrukce staroegyptských staveb – viz např. kniha Mastaba – Grada.

Publikace Michaela Balíka >>


Česká společnost pro odvlhčování staveb >>

Balík Michael, Ing. - ODVLHČOVÁNÍ ZDIVA - idatabaze.czSanace, vysušování zdiva - idatabaze.cz