Zabloudili jste na website Blanky a Pavla Doktorových.
(This is the central point of the website of Blanka and Pavel Doktor)

Právě jste na centrální křižovatce.     english

PhDr. Blanka Doktorová PhDr. Blanka Doktorová, nar. 1937, sociolog, tč. důchodkyně a spisovatelka RNDr. Pavel Doktor, CSc. RNDr. Pavel Doktor, nar. 1938, matematik, tč. "pracující důchodce" naše pudlinka BetynkaBetynka, nar. 1998, pes, matka a babička, tč. pes
Tohle je Blanka; navštivte její osobní stránky Tohle je Pavel; navštivte jeho osobní stránky Tohle je Betynka; navštivte její osobní stránky

Další stránky, které spravuji:


Stránky o výuce (podstránka osobních stránek Pavla Doktora
sweb.cz/jss.kavalirka — stránka fotografií ze setkání spolužáků z gymplu (tehdy jedenáctiletky)
Galerie Bety Toto je galerie fotografií, především pejsky Betynky a jejích štěňat, ale i jiných
Šachový oddíl Stavby mostů Praha::Stránky šachového oddílu: adresa, spojení, adresy členů,,,
WORL CUP XII: Neoficiální stránka světového poháru v korespondenční hře, poštovní skupiny 51-57 (rozhodčí Pavel Doktor)
Jaroslava Jiskrová-nakladatelství Máj: domovské stránky nakladatelství Máj (Seznam - sweb)
Fotografie katastrof: tsunami, požár Pernštejna, ...
DTP Studio KORSACH: domovské stránky Typografického studia KORŠACH - Vladimír Vyskočil


Doporučuji:

   BioLib   odkaz na stránku o hoaxech   

Počet přístupů na tuto stránku podle WEBovskýho počítadla je nyní    (the count of visitors)

nové 1.9.2005new

You are at the central point of website of Blanka and Pavel Doktor's     česky

PhDr. Blanka Doktorová PhDr. Blanka Doktorová, born 1937, sociologist, at present pensioner and authoress RNDr. Pavel Doktor, CSc. RNDr. Pavel Doktor, born. 1938, matematician, at present "working pensioner" naše pudlinka BetynkaBetynka, born 1998, a dog, mother and grandmother, at present a dog
This is Blanka; visit her personal pages This is Pavel; visit his personal pages This is Betynka; visit her personal pages

My other pages:


českyPages for my students (the part of personal pages of Pavel Doktor
českysweb.cz/jss.kavalirka — photos from meetings of my highschool classmates
českyGalery "Bety"Some photos: my dog Bety and her puppies, but not only...
českyChess club "Stavby mostů Praha":address of playing room, connection, members' addresses,,, (englishpartially in english)
english WORL CUP XII: Non - official site to XII world cup of correspondence chess, postal groups 51-57 (TD Pavel Doktor)
česky Jaroslava Jiskrová-nakladatelství Máj: publishing house "Máj"
českyPhotos of disasters: tsunami, the fire of castle Pernštejn, ...
česky DTP Studio KORSACH: