ÚVOD

 

Cokoli má povahu vzniknout,
to všechno má povahu zaniknout

- Sutta-pitaka: Samjutta-nikája

 

 

 

   

U vědomí společné potřeby kultivace osobnosti rozvíjením vhledu i ostatních kvalit meditací a dalšími aspekty Buddhovy nauky, bylo v roce 1994 založeno nezávislé sdružení občanů a právnických osob Bodhi Pardubice. Je v kontaktu s Mezinárodním buddhistickým nadačním fondem a jinými sdruženími s podobnými cíli.
Cílem sdružení je cesta zvládání života, zvyšování životního standardu, osvojení umění žít šťastně i v obtížných životních situacích pomocí meditační praxe, cestou Dhammy.

Ve svých rozpravách Buddha definoval čtyři pravdy:
1. Ve světě existuje mnoho utrpení (nepříjemností, žalu, bolesti,..)
2. Existují příčiny těchto utrpení
3. Příčiny utrpení mohou být odstraněny
4. Existuje prostředek pro odstranění příčin utrpení: - Ušlechtilá osmidílná cesta.

Tento prostředek není vymyšlená teorie, ale cesta, kterou Buddha objevil, úspěšně vyzkoušel sám na sobě a po něm i mnoho jeho žáků.
Buddhovo učení není náboženstvím, nehlásá žádná dogmata a nutnost nekritické víry; vše se ověřuje vlastní zkušeností.
Neubližovat, pěstovat dobro, trpělivost, laskavost, soucítění se všemi tvory, odstraňovat sobectví, nenávist a klam, poznávat pomíjivost a kauzalitu jevů, pomáhat, ...- tyto snahy korelují s myšlenkami humanity i moderní ekologie a v praxi pomáhají uskutečňovat nejen plný a vyrovnaný každodenní život, ale i reálně prožívat chápající vědomí vhledu a poznávání skutečnosti.

 

 

ÚVOD - AKTUALITY - AKCE - VZNIK BP - ČINNOST - STANOVY - MNBF - LITERATURA
SMYSL BUDDHOVY CESTY - ODKAZY - RŮZNÉ - KONTAKT

© Bodhi Pardubice 2004 - web-de-sign & webmaster: Burki burkimail@email.cz www.burki.wz.cz