PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA TĚLO
HLAVNÍ STRANA - SEMINÁŘE A VÝCVIK


hlavní stránka obsah výcviku podmínky výcviku lektoři přihlašováníNalézáte se na původních stránkách o kurzech a výcvicích v psychoterapii zaměřené na tělo, které vedou Eli Weidenfeld a Květa Palusková. Informace na těchto stránkách se týkaly především psychoterapeutického výcviku zahájeného v roce 2008. V současnosti kurzy a psychoterapeutické výcviky z této i dalších oblastí organizují
Výcviky.cz - psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře.


Výcviky.cz průběžně nabízejí kurzy z oblasti bodyterapie . Bodyterapie, nazývaná také body-psychoterapie nebo psychoterapie zaměřená na tělo, je směr v rámci psychoterapie, který k řešení psychických problémů kromě rozhovoru s klientem využívá i možnosti obsažené v našem těle. Nebo přesněji řečeno, psychoterapie zaměřená na tělo na člověka nepohlíží jako na oddělené tělo a psychiku, ale vnímá obě tyto složky jako jeden celek, spolu úzce provázaný. Vede tak klienty např. k tomu, aby si více uvědomovali odraz svých duševních pochodů ve svém, těle, využívá možnosti vyjádření pomocí těla i léčivého potenciálu lidského doteku. Je založena na přesvědčení, že v našem těle se od narození ukládají všechny emočně důležité událostí a formují vzhled našeho těla a to, jaké máme tzv. držení těla.
Následuje přehled nabízených kurzů a výcviků:

Úvodní víkendy psychoterapie zaměřené na tělo

čtyřvíkendový kurz Základy biodynamické psychoterapie

jedenapůlroční kurz Prohloubené základy biodynamické psychoterapie

roční kurz Terapeutická práce s dotekem (článek o psychoterapeutické práci s dotekem na stránkách Jitřní země si můžete přečíst po kliknutí na odkaz)

a především dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo.


Nově jsou v nabídce kurzy zkušené a charismatické lektorky Mony Lisy Boyesen na téma touhy a partnerských vztahů pod názvem EROGENETIC - nové perspektivy v lidském potenciálu. Jedná se o psychoterapeutické zpracování témat období puberty a dospívání s využitím hudby, kterou dotyčný v tomto období poslouchal. Jedná se o kurzy:

Erogenetic - úvodní víkend,

Erogenetic I. (prodloužený víkend).


Mona Lisa Boyesen dále nabízí související kurz, zabývající se zpracováním témat, která mají vliv na náš výběr partnera a schopnost vytvářet partnerské vztahy s názvem Oidipovské období - hledání zdrojů. Jedná se o zpracování témat vývojového období 3-5 let věku dítěte.


Další dva kurzy Monsy Lisy Boyesen jsou na téma charakterových typů, které do psychoterapie přinesl zakladatel body-psychoterapie WIlhelm Reich. Jedná se o kurzy:

Reichovy charakterové typy,

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii.


Z oblasti péče o dítě a kurzu pro duly Výcviky.cz nabízí:

úvodní víkend Alpha nursing

a pro duly i rodiče výcvik Alpha nursing poradkyň a poradců.

Alpha nursing je inovativní pohled norské psychoterapeutky Mony Lisy Boyesen na péči o novorozence a kojence v nejrannějším dětském období z hlediska vývojové psychologie i jejich vlastních pozorování. Zabývá se důležitosti vstupování novorozenců do jejich vnitřního světa pro jejich zdravý psychický vývoj. V kurzech učí, jak tyto okamžiky poznat a jak jim z neznalosti nebránit. A také jak doplnit to, co případně neproběhlo po narození optimálně. Kurzy jsou určeny pro rodiče i pro specialisty na poporodní péči, duly atd.


Poslední oblastí je oblast moderní, u nás dosud málo rozšířené psychoterapeutické techniky pro zpracování traumatických zážitků s názvem EMDR (desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů) . Jedná se o strukturovanou, klinickými studiemi velmi dobře ověřenou techniku v rámci psychoterapie, kterou je možné u vhodně indikovaných klientů použít samostatně, nebo jí lze využít jako dpolněk dlouhodobé psychoterapie vedené jiným způsobem. Výcviky.cz nabízí:

pro kohokoliv úvodní přednášku o EMDR s ukázkou sesse

a pro psychoterapeuticky činné psychology a psychiatry certifikovaný psychoterapeutický výcvik v metodě EMDR.Kontakt a přihlášky:
MUDr. T. Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8
tel. 608 888 867
e-mail: morcinek(at)vycviky.czOstatní informace na těchto stránkách se týkají buďto už probíhajícího výcviku nebo minulých akcí.


VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE V PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA TĚLO


15.-17.6.2007 v Praze, začátek v pá v 18h, konec v neděli cca v 14h
21.-23.9.2007 v Praze, začátek v pá v 18h, konec v neděli cca v 14h
11.-13.4.2008 v Praze, začátek v pátek v 16h, konec v neděli ve 14.30h

Tyto semináře už proběhly. Pokud bude uspořádán nějaký další víkendový seminář, bude na tomto místě inzerován. Není ale předpoklad, že by to bylo ještě v roce 2008. Pokud máte zájem být v budoucnu informováni e-mailem o tom, že se chystá další víkendový seminář,  požádejte o to na výše uvedeném kontaktu.
Zájemcům o seznámení se s jednou částí biodynamické psychoterapie, konkrétně s biodynamickými masážemi, doporučujeme pravidelné semináře biodynamických masáží, které vede Květa Palusková. Další informace najdete zde.

Pokud by vás zajímaly informace o chystaných přednáškách a výcviku v metodě desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), což je psychoterapeutická metoda vyvinutá v 80. letech 20. století F. Shapiro k odstranění symptomů vyplývajících z nevyřešených traumatizujících životních událostí, navštivte spřátelené stránky o psychoterapii traumatu pomocí EMDR.
ZÁKLADNÍ VÝCVIK V BIODYNAMICKÉ PSYCHOTERAPII
(směr psychoterapie zaměřené na tělo)Přijímání přihlášek do výcviku zahájeného v roce 2008 již bylo uzavřeno. Děkujeme za zájem. Kdy se bude otevírat další výcvik, není nyní zřejmé. Ale není pravděpodobné, že by to bylo dříve nežli v roce 2011.

Výcvik nabízí integrativní přístup k práci s tělem v rámci psychoterapie. Je založen především na přístupu založeném Gergou Boyesen (biodynamická psychologie), ale rovněž na teorii Wilhelma Reicha, Alexandra Lowena (bioenergetika), Rona Kurtze (metoda hakomi), Eugena Gendlina (focusing) spolu s prvky z dynamického, kognitivně - behaviorálního a systemického přístupu. Použití je možné v různých terapeutických situacích. Přečtěte si bližší informace o náplni a obsahu výcviku.
Lektoři. Hlavními lektory výcviku budou klinický psycholog Eli Weidenfeld, senior trenér Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE) v Lübecku (SRN), a terapeutka RNDr.Květa Palusková. Určité části výcviku mohou příležitostně vést jiní přizvaní lektoři. Výcvik bude veden v angličtině nebo v němčině s českým překladem. Více informací o lektorech zde.
Pro koho je výcvik určen? Výcvik je především určen těm, kteří pracují s lidmi, např. ve zdravotnictví (psychoterapeuti, lékaři, fyzioterapeuti), ve školství nebo v personalistice a studentům těchto oborů. Zároveň je vhodný pro lidi s osobní terapeutickou zkušeností, kteří se chtějí naučit více o sobě. Vzhledem k prožitkovému charakteru může být program pro účastníky emocionálně náročný. Proto se očekává, že účastníci budou mít během kurzu dostatečnou doplňkovou podporu ve formě supervize, terapie nebo jiných prostředků psychoterapeutické podpory. Přestože výcvik je sebezkušenostní a nabízí tak možnost seberozvoje, nemůže být náhradou regulérní terapie.
Certifikát. Zde inzerovaný základní výcvik lze ukončit certifikátem Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE), tzv. úroveň "biorelease". Úroveň "biorelease" je úrovní podpůrného přístupu a základních biodynamických masáží, které bezpečným způsobem pomáhají nastartovat zablokované sebeúzdravné mechanismy v klientovi. Tato úroveň může být také vhodná k integraci do jiných přístupů terapie.
Zájemci o získání plných terapeutických kompetencí budou moci pokračovat pokročilým stupněm výcviku. Teprve po absolvování této pokračovací části mohou získat certifikát biodynamického terapeuta. ESBPE je členem Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a po splnění dalších podmínek EAP je možné získat Evropský certifikát psychoterapie. I přes tuto skutečnost není výcvik v České republice uznáván z hlediska zdravotních pojišťoven, na což upozorňujeme ty, kteří by plánovali a měli možnost vykonávat terapii placenou zdravotními pojišťovnami.
Časová struktura základního výcviku. Blíže o časovém rozsahu, struktuře a termínech výcviku se dozvíte v části podmínky výcviku.
Místo konání:  Workshopy se uskuteční v tichém a příjemném prostředí na venkově, v objektech vhodných pro naši práci. Budeme vděční za podněty ohledně možných míst konání, která by vyhovovala našim účelům (společenská místnost, nejlépe s kobercem, k dispozici matrace). 
Cena. Cenu za výcvik najdete v části podmínky výcviku.
Asistenti. Nabízíme možnost vhodným zájemcům působit ve výcviku jako asistent/ka. Jeho/jejím úkolem bude vypomáhat v různých záležitostech během workshopů, tlumočit a rovněž být k dispozici účastníkům v době mezi workshopy. Jako protihodnotu obdrží stálou supervizi své práce ve výcviku a úhradu výdajů na ubytování a stravu. Případní zájemci o tuto pozici musí mít určitou profesionální terapeutickou zkušenost a musí být schopni mluvit natolik dobře anglicky nebo německy, aby mohli během workshopů tlumočit. Zájemci o pozici asistenta musí předem kontaktovat hlavní lektory. Kontakt získají od organizátora. 
Překladatel. Pro výcvik hledáme i vhodného překladatele nebo překladatelku z angličtiny (příp. němčiny). U překladatele se nevyžaduje terapeutická zkušenost nebo terapeutické ambice, ale předpokládá se zájem o danou problematiku a schopnost dobrého překladu v této oblasti. Překladateli budou hrazeny náklady na pobyt a obdrží rovněž určitou finanční odměnu. Kromě toho v případě, kdy bude potřeba doplnit počet  účastníků pro cvičení, která se provádějí ve dvojicích nebo trojicích, bude mít příležitostně možnost (nikoliv povinnost) se zapojit.

Různé odkazy:
Katalog českých zdravotnických odkazů

                                                                       
Spřátelené stránky: Rodinné konstelace  EMDR a traumaterapie

SEO webu sledují SEO nástroje.cz