PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA TĚLO
PODROBNÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU


hlavní stránka obsah výcviku podmínky výcviku lektoři přihlašování


Nalézáte se na původních stránkách o kurzech a výcvicích v psychoterapii zaměřené na tělo, které vedou Eli Weidenfeld a Květa Palusková. V současnosti tyto kurzy a výcviky organizují
Výcviky.cz - psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře.


Výcviky.cz průběžně nabízejí kurzy z oblasti bodyterapie :

Úvodní víkendy psychoterapie zaměřené na tělo

čtyřvíkendový kurz Základy biodynamické psychoterapie

roční kurz Terapeutická práce s dotekem

a především dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo.


Z oblasti poruch příjmu potravy pak je v nabídce:

kurz Terapeutické techniky u poruch příjmu potravy.


Z oblasti péče o dítě a kurzu pro duly Výcviky.cz nabízí:

úvodní víkend Alpha nursing

a pro duly i rodiče výcvik Alpha nursing poradkyň a poradců.Z oblasti EMDR (desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů) Vycviky.cz nabízí:

pro kohokoliv úvodní přednášku o EMDR s ukázkou sesse

a pro terapeuticky činné psychology a psychiatry certifikovaný psychoterapeutický výcvik v metodě EMDR.Výcvik je možné ukončit zkouškou a při splnění dalších podmínek (viz dále) obdržet od Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE) certifikát tzv. biorelease úrovně.

Časový rozsah

Samotný výcvik sestává ze 120 výcvikových bloků, jeden blok má rozsah 4 tréninkových hodin po 45 min. Tento rozsah výuky bude rozložen do přibližně 12 prodloužených víkendů (workshopů) s průměrnou délkou 10 bloků. Při obvyklém počtu bloků dva až tři denně to znamená průměrnou délku workshopů 4-5 dnů. Celková doba, do které bude výcvik rozložen, bude 2,5 roku.  
Výcviku předcházel na konci listopadu 2007 tzv. otevřený workshop, neboli screening v rozsahu 8 tréninkových bloků. Byl určen pro vážné zájemce o výcvik, kteří teprve na jeho konci přijíli závazek na prvních 60 výcvikových bloků formou písemné smlouvy. Screening a samořídící setkání skupiny bez lektorů nejsou do počtu 120 bloků započítávány. V rámci 120 výcvikových bloků bude součástí výcviku i závěrečná zkouška, povinná pouze pro ty, kdo budou chtít obdržet certifikát.

Termíny

1. výcvikový workshop: 28.5.-1.6.2008, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
2. výcvikový workshop: 3.-7.9.2008, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
3. výcvikový workshop: 28.10.-2.11.2008, rozsah 12 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v úterý v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
4. výcvikový workshop: 28.1.-1.2.2009, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
5. výcvikový workshop: 13.-17.5.2009, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
6. výcvikový workshop: 10.-16.8.2009, rozsah 15 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve pondělí v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h. Během tohoto workshopu se výcvik dostane do své druhé poloviny a účastníci budou přijímat závazek na druhých 60 bloků výcviku, který stvrdí zasláním zálohy vypočtené podle stejného principu jako pro prvních 60 bloků (předpoklad je, že to bude 5 nebo 6 tis. Kč).
7. výcvikový workshop: 11.-15.11.2009, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
8. výcvikový workshop: 20.-24.1.2010, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
9. výcvikový workshop: 14.-18.4.2010, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
Samořídící workshop: 4.-6.6.2010, rozsah cca 5 bloků, místo konání zatím nepotvrzeno. Přesný začátek a konec je na dohodě účastníků. 
10. výcvikový workshop: 22.-26.9.2010, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.
11. výcvikový workshop: 12.-17.11.2010, rozsah 13 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pátek v 15h, první jídlo je páteční večeře, konec ve středu obědem mezi 14-15h. Tento workshop bude věnován závěrečné zkoušce.

Povolené absence

Pro získání biorelease certifikátu je nutné absolvovat všech 120 bloků výcviku.
V případě zameškání nejvýše 10 bloků je možné přihlédnout k absolvovaným blokům otevřeného úvodního workshopu (tzv. screeningu, který proběhl na přelomu listopadu a prosince 2007) a po doplnění chybějící látky na samořídících setkáních skupiny na základě instrukcí lektorů je možné uznat výcvik za absolvovaný v plné výši.
V případě zameškání 11 bloků a více bloků bude postupováno a rozhodnuto individuálně s přihlédnutím k počtu zameškaných bloků a k typu promeškaných témat.  

Finance

Screening i workshopy výcviku se budou konat ve vhodných ubytovacích zařízeních mimo Prahu. Zde uváděné ceny nezahrnují ubytování a stravu v těchto zařízeních, ty si platí účastníci zvlášť.
Cena výcviku je 500 Kč za každý výcvikový blok plus náklady na pronájem sálu a pomůcek (matrace apod.) rozpočítané mezi účastníky. Tato cena platí, pokud bude počet členů skupiny 18 a více. V případě počtu členů skupiny 17 a méně se cena za jeden blok navyšuje o 15 Kč za každého chybějícího do počtu 18. Tedy v případě 17 členů je cena 515 Kč/blok, v případě 16 členů 530 Kč/blok, v případě 15 členů je cena 545 Kč/blok, až postupně při 10 členech je cena 620 Kč/blok. Částka 620 Kč/blok je nejvyšší možná částka, dále se cena už nezvyšuje. K této částce je pak vždy nutno ještě připočíst již zmíněný podíl na nákladech na pronájem sálu a pomůcek.
Účastníci platí všechny bloky výcviku bez ohledu na to, zda na nich byli přítomni či je zameškali. V případě nákladů na pronájem sálu a pomůcek se vždy rozpočtou rovnoměrně konkrétní náklady na daný workshop mezi ty účastníky, kteří se ho zúčastnili, byť jen částečně.
Na počátku se účastníci zavážou k účasti na prvních 60 blocích výcviku. Po jejich skončení bude následovat závazek na dalších 60 bloků. Přijetí závazku účastníci stvrdí zaplacením zálohy 1000 Kč na každý plánovaný workshop v daném období. Pokud účastník svůj závazek nedodrží a ukončí výcvik před uplynutím daného období, záloha na zbývající workshopy tohoto období propadá ve prospěch organizátora. Organizátor takto propadnuté zálohy použije ve prospěch účastníků během posledního období (např. pro snížení poslední splátky za výcvik). Pokud účastník ukončí svou účast na konci období, ke kterému se zavázal, může z výcviku odejít bez finanční ztráty.
Účastnici budou dostávat postupně rozpis plateb tak, že vždy zaplatí předem doplatek na nadcházející workshop.
Konkrétní rozpis splátek na počátku výcviku: Během prvních 60 bloků výcviku se předpokládá 6 workshopů, záloha na ně tedy činí 6000 Kč. První splátka splatná do 30.3.2008 činí 6000 Kč (6000 Kč zálohy). Druhá splátka - doplatek 4000 Kč za první workshop je splatná do 11.5.2007. Třetí splátka - doplatek za druhý workshop 4000 Kč je splatná 14.8.2008. Po domluvě je možné zálohu 6000 Kč neplatit celou v první splátce, ale rozložit její zaplacení 4000 kč do 30.3.2008 a 2000 kč do 14.8.2008. 
Odhad celkových nákladů na výcvik: Při počtu účastníků 18 a více se jedná o 120 bloků x 500 Kč = 60 000 Kč během 2,5 roku, tedy v průměru 24 000 Kč ročně.  K tomu je nutné připočíst předpokládané náklady na ubytování, stravu a pronájem místnosti a pomůcek  pro cvičení cca 22000-24000 Kč celkem, což v průměru ročně činí něco přes 9000 Kč ročně.
V případě, že by byla možnost, aby se některého workshopu výcviku účastnil pozvaný zahraniční lektor, bude to nejprve probráno se skupinou a v takovém případě má organizátor právo pro daný workshop zvýšit cenu za jeden blok.
Číslo účtu ve FIO bance pro zasílání peněz převodem 2400046111/2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel vašeho rodného čísla. Případně můžete peníze poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Tomáš Morcinek, Fr. Kadlece 4, 180 00 Praha 8 a nezapomeňte v takovém případě rovněž uvést variabilní symbol!
Faktury: Pokud budete chtít vystavit fakturu, požádejte o ní, prosím, předem a současně uveďte Vaše fakturační údaje. 

Supervize

Ve druhé polovině výcviku obdrží účastníci od lektorů výcviku možnost skupinové supervize vždy jednou mezi dvěma workshopy některý (zpravidla) všední den večer v rozsahu 2-3 hodin. Tato supervize bude poskytována bezplatně.

Požadavky na biorelease certifikát

Plné absolvování základního výcviku. Podmínky pro řešení absencí viz výše. 
Absolvování zkoušky na závěr základního výcviku. Zkoušený bude vést terapeutické sezení s kolegou ze skupiny. Sezení bude pozorováno lektorem a nejméně dvěma kolegy ze skupiny. Pozorování a jeho komentář bude sepsáno a dáno zkoušenému jako doporučení pro jeho další vývoj.
Individuální psychoterapie v rozsahu 60 hodin, z toho nejméně 30 hodin v psychoterapii zaměřené na tělo, ostatní hodiny mohou být v jiném uznávaném psychoterapeutickém směru. a mohly být absolvovány i před započetím výcviku.
Zpráva popisující vlastní proces účastníka výcviku v průběhu výcviku s důrazem na vývoj a zkušenosti v individuální terapii (= já jako klient a účastník výcviku).
Zprávy popisující proces práce se dvěma klienty, u každého klienta popis dvou sezení včetně rozboru východiska sezení, jeho záměru, uvažování terapeuta, vlivu událostí, výběru intervencí a výsledeku sezení. Sezení jako takové nemusí být "úspěšné", ale mělo by být autenticky a upřímně zreflektováno.(= já jako terapeut).
Individuální terapie, popis vlastního procesu účastníka a zprávy o práci s klienty nemusí být splněny před ukončením základního výcviku a před absolvováním zkoušky. Nicméně certifikát může být účastníkovi vydán až po splnění všech zde uvedených podmínek.                                                                       
Spřátelené stránky: Rodinné konstelace  EMDR a terapie traumatu