BonaBona
Jak řešit složité životní situace
Co je domácí násilí

Domácí násilí je velmi rozšířený a současně nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje v sobě všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi jednotlivými členy rodiny. Podle posledních výzkumů je v naprosté většině pácháno muži vůči ženám - manželkám, družkám, partnerkám nebo dětem.

Charakteristickým rysem tohoto násilí je jeho opakování, dlouhodobost a každodenní přítomnost v celém světě. Ovládající chování, zahrnující široké spektrum hrubého chování agresora k oběti, zřídka bývá jednorázovou záležitostí, spíše se jedná o opakované násilí, které svou povahou a intenzitou naplňuje skutkovou podstatu některého z trestných činů, často se jedná o chronicky páchané přestupky. Domácí násilí zahrnuje i vážné pohrůžky použití podobného násilí.

Základní informace o nás

Snažíme se o účinnou podporu obětem domácího násilí, a to prostřednictvím snadno dosažitelných informací, rady a podpory. Umožňujeme obětem domácího násilí aktuální orientaci v systému záchranné služby státních i nestátních služeb v České republice.

Rovněž nabízíme pomáhajícím odborníkům, kteří se v rámci výkonu své profese dostávají do živého kontaktu s oběťmi domácího násilí, informace ze svých databází.

Didaktické pomůcky a kreativní hračky | Bona Linka © 2002-2010 
TOPlist