Inzerce: Reklama na internetu Christine Young Burza pohledávek
BonaBona
Postup při podání trestního oznámení
Postup při podání trestního oznámení
 1. Trestní oznámení může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený.

 2. Trestní oznámení lze podat ústně či písemně. Určitou výhodou písemného podání je možnost vlastní přesné formulace a sepsání oznámení v klidu, pořízení vlastní kopie.

 3. Trestní oznámení je možné podat na kterékoli oddělení policie, ale také na jakýkoli úřad vyšetřování a státní zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez různých průtahů věc vyšetřit.

 4. V případě, že o to oznamovatel požádá, musí být policií do 30 dnů vyrozuměn o tom, co v té věci učinila. O toto je však třeba výslovně při podávání trestního oznámení požádat. Tzn. uvést do protokolu nebo napsat na závěr písemného trestního oznámení větu: "Přeji si být informován o tom, jak bylo moje oznámení vyřízeno."

 5. V oznámení je vždy třeba odpovědět na následujícího otázky o události:
  • co se stalo?
  • kdy se to stalo?
  • kde k události došlo?
  • kdo se trestného činu dopustil?
  • jak k události došlo a jaké následky pro oběť přinesla?
  • čím byl trestný čin spáchán? (myšleno jako způsob trestného činu)
  • proč se podle názoru oznamovatele čin stal (motivace)?
bona © 2002-2010 
TOPlist