Inzerce: Reklama na internetu Christine Young Burza pohledávek
BonaBona
Otázky související s trvalým pobytem
Otázky související s trvalým pobytem

Každý občan by měl mít vyznačen trvalý pobyt tam, kde má skutečně stálé bydliště. Jestliže tomu tak není, je občan povinen místně příslušnému úřadu ohlásit změnu adresy do tří pracovních dnů. V případě, že tato povinnost není splněna, jedná se o přestupek, u kterého má správní orgán povinnost zahájit řízení a případně uložit pokutu. Jedná se o evidenční záležitost.

Tzv. trvalé bydliště má tedy pouze evidenční charakter a neslouží k zajištění práva na bydlení. Není pravdou, že jestliže má určitá osoba někde trvalé bydliště, váže jí k danému bytu právo zde setrvávat. Právo setrvávat v určitém bytě je spojeno pouze s nájemním či vlastnickým právem k předmětnému bytu.

Nejsou-li oběť a agresor společnými nájemci či vlastníky bytu nebo domu (či agresor výlučným nájemcem nebo vlastníkem domu nebo bytu), není povinností oběti respektovat tzv. trvalé bydliště agresora, který se zaštiťuje jeho zápisem v občanském průkazu a trvá na vpuštění do objektu. Agresor v takovém případě nemá žádné právo na vpuštění do bytu či domu.

Nájemce má právo rozhodovat o tom, kdo s ním bude žít ve společné domácnosti. V případě, že nedojde k dobrovolnému odstěhování nežádoucí osoby, lze zvážit podání soudní žaloby na vyklizení proti této osobě. Soud nemá pravomoc rozhodovat ve věci, v níž se nájemce bytu domáhá, aby byla vyslovena povinnost jiného občana odhlásit se z trvalého pobytu.

Výše uvedený postup má pouze doporučující povahu. Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je vždy vhodné celou záležitost konzultovat s právníkem či jinou kompetentní osobou.

bona © 2002-2010 
TOPlist