Inzerce: Reklama na internetu Christine Young Burza pohledávek
BonaBona
Jak postupovat u rozvodu
Jak postupovat u rozvodu
Smluvený rozvod

Nezbytné předpoklady pro smluvený rozvod:

Postup
  1. Podat příslušnému soudu (v jehož obvodu dítě skutečně bydlí) návrh na schválení dohody o svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů. Soudní poplatek se neplatí.

  2. Domluvit se s druhým manželem o rozdělení majetku, u advokáta nebo notáře tuto dohodu ověřeně podepsat. Dohodu pak přiložit k návrhu na rozvod manželství a ten podat u soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední faktické společné bydliště. Návrh na rozvod je dobré podat ještě dříve, než je pravomocně rozhodnuto o dohodě o dítěti. Jakmile totiž mají rozvádějící se manželé toto rozhodnutí v ruce, je větší naděje, že i rozvodové řízení proběhne dříve. Platí se poplatek 1000,- Kč.
Sporný rozvod

V případě rozvodu manželství, ve kterém jsou nezletilé děti, lze ještě před konečným rozhodnutím soudu, podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým lze předběžně nařídit, aby bylo dítě svěřeno do péče jednoho z manželů a jak má druhý manžel přispívat na výživu dítěte.

Usnesení o předběžném opatření je možno napadnout odvoláním a je vykonatelné uplynutím lhůty k plnění, která počíná běžet od doručení tohoto usnesení.

Club Peter North | Bona Linka © 2002-2010 
TOPlist