Soubor / The Ensemble
ARS CAMERALIS

Umělecký vedoucí / directed by Lukáš Matoušek

Profil souboru (česky)

Profile of the ensemble (English)

 

Oldřiška MUSILOVÁ - mezzosoprán / Mezzo-soprano

Lukáš MATOUŠEK - klarinet a historické nástroje / Clarinet and historical instruments

Hanuš BARTOŇ - klavír a historické nástroje / Piano and historical instruments

Jiří RICHTER - viola a historické nástroje / Viola and historical instruments

HISTORICKÉ NÁSTROJE / HISTORICAL INSTRUMENTS:

varhanní portativ, cembalino, středověký cimbál, gotická harfa, flétny, jednoručky, kamzičí rohy, šalmaje, krumhorny, cornamusa, chalumeau, křídlo, chorus, trumšajt, fidula, rybebka, citola, kotlíky, cymbala, apod.

fiddle, rebec, citole, gothic harp, medieval dulcimer, chorus, ala (Bohemica), micanon, trumpet marine, small harpsichord, portative organ, recorders, tabor pipe, double pipe, shawms, douçainnes, crumhorns, nakers, cymbals etc.

DISKOGRAFIE / DISCOGRAPHY:

 • "Gothic Music in Bohemia" (Real audio) (Gotická hudba v Čechách) – CD Studio Matouš, MK 0026
 • "Music of Charles University I." (Hudba Karlovy University I.) – CD Studio Matouš, MK 0003
 • "Music of Charles University II." (Real audio) (Hudba Karlovy University II.) – CD Studio Matouš, MK 0005
 • "Music of Charles University I. + II." (Hudba Karlovy University I. + II.) – CD Studio Matouš, MK 0011
 • "Gothic Music in Central Europe (Gotická hudba ve střední Evropě) – CD Fontana Music Library FN 185
 • "Guillame de Machaut - Chansons / Písně" – CD Studio Matouš, MK 0027
 • "Michael Maier - Atalanta fugiens" – CD + "Rudolf II's Curiosity Cabinet" CD-ROM Avant Bozell
 • "Gothic Christmas in Bohemia" (Gotické vánoce v Čechách) – CD Studio Matouš, MK 0058

Spoluúčast / Participating ARS CAMERALIS:

 • "Lukáš Matoušek - Chamber music" (Real audio) –  CD Studio Matouš, MK 0044
 • "Jaroslav Rybář - Chamber music" – CD Studio Matouš, MK 0050
 • "Renaissance Music in Bohemia" (Renesanční hudby v Čechách) – CD Studio Matouš, MK 0708 
 • "The World of Mittelalter" (Svět středověku) – CD ZYX Music GmbH & Co. ZYX 11385 
 • Several occasional CDs from Music Festivals (Několik příležitostných CD z hudebních festivalů)
 • Several didactical CD-ROMs (Několik didaktických CD-ROMů)

ARS CAMERALIS
Vápencová 10, CZ-14700 Praha 4,
tel.: +420 / 261 226 439
mobil: 777 029 518
e-mail cameralis@volny.cz
http://www.volny.cz/cameralis/
Jste návštěvník.