O PMR vysílačkách a metodice jejich provozu... >> Odkazy pro CB nováčky    
 Hlavní stránka  | PMR stránky | Expedice Robinson |  Hvězda CB |  On-Line Bazar | LokátoryMapa stránek |   PMR stanice pracují v pásmu 446 MHz na osmi povolených kanálech o maximálním výkonu 0,5 W vyzářeného z vestavěné antény. Provoz těchto stanic je bezplatný a není nutná žádná registrace. Používání PMR stanic je pouze řízeno tzv. Generální Licencí, kterou by měli uživatelé těchto radiostanic dodržovat.


Možnosti maximálního dosahu spojení jsou díky použité vyšší frekvenci (ve spektru UHF vln) dosti omezené terénními překážkami a velmi dobrá vzájemná slyšitelnost bývá zaručena pouze v případě přímé viditelnosti, případně v nejbližším okolí několika kilometrů. Přesto všechno lze navázat za ideálních podmínek mnohdy až překvapivě dlouhá spojení o vzdálenostech převýšujících 100-200km, kdy už je ovšem rozhodující aby alespoň jeden z účastníků vzájemného spojení pobýval na dobré geologické pozici ( na vyvýšeném místě, na vrcholu holého kopce nebo v posledním patře výškové budovy apod.)


Orientační dosahy jsou asi následující : .............cca do 3 km v zástavbě

.............cca 2 km z auta do auta za jízdy

.............více než 100 km z kopce na kopec... (ale i z domu na kopec)


Všeobecně jsou PMR stanice určeny k volnému použití široké veřejnosti a tak na nich můžeme zaslechnout hovory zcela soukromé (rodinné výlety a debaty...), pracovní (geometři, stavbaři, různé agentury...) i zájmové (lyžaři, horolezci, fandové PMR vysílání ...). Mezi zcela specifickou skupinu uživatelů PMR stanic patří právě fandové těchto webových stránek, kteří mají vysílání a navazování nových kontaktů a dálkových spojení jako svého koníčka.


Chování jednotlivých uživatelů pásma PMR by mělo mít vždy rozvážnou a slušnou podobu. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že na pásmu nejsme sami a pouze vzájemnou tolerancí, respektem a dodržováním nepsaných pravidel slušnosti můžeme docílit toho, že nám všem budou PMR vysílačky sloužit k vzájemné spokojenosti a to i přes různé naše zájmy.

Je na místě si objasnit některé pojmy a praktiky s kterými se můžete občas na občanském radio provozu ( a tedy i na PMR) setkat. Je vhodné si objasnit pojmy jako je  volačka, brejk, QTH, lokátor  apod.  pro hlubší poznání věci. Tyto výrazy sice používají na PMR jen někteří, ale není od věci je pochopit. Nechť to jsou pro vás nově příchozí inspirativní a poučné informace. 

Pokud se rozhodnete používat PMR vysílačku i ke kontaktům s dalšími účastníky a k navazování zajímavých spojeníček prvním vaším krokem by mělo být určit si pro sebe vhodnou volačku nebo-li volací znak. Jde o to aby ostatní uživatelé při navazování komunikace věděli, s kým spojení navázali. Volačka se obvykle skládá z křestního jména a místa odkud obvykle vysíláme. Např. volačka Ferda Mravenec nám na první poslech neřekne, že se jedná o majitele PMR stanice z Liberce a musíme se znova dotazovat na město odkud vysílá ( na tvz. QTH - viz. Q-kódy). Dobrým výběrem je tedy například volačka Ferda Liberec. Pokud ovšem víme, že v našem městě již taková volačka existuje vkládáme za jméno číslovku (Ferda 2, Ferda Dvojka Liberec...) a nebo zvolíme úplně jiné jméno a nemusí být přímo z kalendáře... (Žralok, Orel, Medvěd, Knedlík, Smrček atd. atd. i to muže být součást vaší volačky :-)
  Dalším pravidlem bývá v případě, že nevysíláme ze svého domova přidat ke své volačce přívlastek "PORTEJBL". Takže pokud si třeba Lojza Bratislava vyšlápne na Sněžku a začne vysílat, hlásí se jako LOJZA BRATISLAVA PORTEJBL SNĚŽKA. Pokud byste někdy zaslechli u volačky přívlastek "MOBIL" znamená to že dotyčná stanice pracuje z nějakého pohyblivého prostředku (auto, kolo, motorka, traktor...).

Způsoby navazování spojení na PMR:
Nyní již vám nic nebrání zkusit spojení a popovídat přes PMR s někým dalším do té doby pro vás cizím účastníkem. I zde platí nepsaná pravidla jak se takové spojení vhodně navazuje a jak se na vysílačce všeobecně komunikuje. Základním pravidlem je, že si zde všichni tykají (pokud se nedohodnou jinak) a to i bez rozdílu věku, pohlaví... Jde o jistý vliv samotné kolegiality mezi uživateli radiostanic. K vykaní se přistupuje pouze v případě pracovního využití.

Dalším pravidlem je, že se před zahájením komunikakece na daném kanále přesvědčíme, že nebudeme nikoho dalšího rušit a že je kanál volný. Používejte proto vždy tzv. funkci MONITOR (označení: M, Mon, Moni, Monitor nebo SQ, SQL, Squelch). Což je ovládací prvek šumové brány. Jedině poslechem stanice v šumu a položením otázky "Je na kanále volno?" zjistíme jednoznačně zdali je kanál volný a nebudeme nikomu překážet.
Nezapomínejme na to, že se může stát, že blízká stanice je na příjmu a má spojení se stanicí vzdálenou, kterou Vy neslyšíte. Nevhodné prerušení dálkového spojení je pro ostatní velmi nepříjemné. Pokud je na kanále hovor, počkejte až dohovoří. Pokud máte chuť se do hovoru zapojit, nebo pokud nutně musíte hovor přerušit, počkáte až jeden z účastníků skončí a v pauze vstupte do hovoru slovem " B R E J K " ( původ opět z angličtiny "Break"). Tak činíte do té doby, než vás jedna ze stanic vyzve slovy " P O J Ď   B R E J K U " . ...

.... pokračování tohoto povídání se chystá a bude aktualizováno co nevidět! (Jerry)