Schéma zapojení LED na síťové napětí 230 V ~

schema


Popis obvodu:

V zapojení je použitá LED dioda s nízkou spotřebou 2 mA, proto ztrátový výkon na předřadném odporu je malý, 10× nižší než s běžnou LED, jen asi 0,4 Wattu. Vyhoví tedy i moderní miniaturní odpor. Zapojení je menší, jednodušší, levnější a mnohem spolehlivější, než poměrně často publikovaná konstrukce s předřadným kondenzátorem, kde po zapnutí dochází ke značně velké a pro LED nebezpečné proudové špičce. U zde uvedeného zapojení spolehlivost závisí pouze na spolehlivosti použitých součástek a na kvalitě naší práce. Při pečlivé práci a kvalitních součástkách je mnohaletý provoz samozřejmostí.

Pozor! Zapojení pracuje s životu nebezpečným napětím. Je nutné zachovat veškeré bezpečnostní předpisy. Pokud je neznáte, je nutné tento velmi jednoduchý obvod jen sestavit a oživení i připojení ponechat někomu kvalifikovanému.

Použité součástky:

R1 omezuje proud LED a tím svit LED. Pro 230 V~ vychází jeho velikost 68 kΩ a zatížitelnost 0,5 W.

D1 je libovolná dioda, na napětí alespoň 500 V. Chrání LED před poškozením napětím v závěrném směru.

LED D2 je svítivka s nízkou spotřebou 2 mA. Je také možné zkusit vysokosvítivý typ a napájet malým proudem 2 mA.


Tisková verze

Úvodní stránka