Bezpečnostní  služba

DELTA 3  Přerov  spol. s r. o. 

Palackého 3, 750 02  Přerov

Tel./Fax.: 581 217 531   

E-mail: cbsdelta@volny.cz

 

     Bezpečnostní   služba   DELTA 3  působí  v   regionu  střední  Moravy  od  r. 1992,    od   roku  1999  ve formě společnosti s ručením omezeným.  Při personálním   obsazení   jednotlivých  pracovišť  klade   DELTA 3   hlavní   důraz   na   bezúhonnost,   zdravotní způsobilost, morální  úroveň a odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců. 

     Kontrola   výkonu   služby  je dalším  prvkem,  na  který  DELTA 3  klade  velký  důraz.  Na  všech  pracovištích  DELTA 3  využívá    nejmodernější   elektronický   systém   kontroly    obchůzek,    jenž   umožňuje   přesný   časový   záznam    provedení     kontroly    důležitých    míst   a    tím    objektivně  zdokumentuje  průběh služby.  Dalším účinným kontrolním mechanismem je nepřetržité nahrávání výkonu služby, zejména průběh kontrol vozidel a osob, na videorekordér s dlouhou dobou záznamu a třicetidenní archivace nahraných záznamů. 

     DELTA 3   poskytuje   svým    klientům   přiměřené  ručení  za  výkon  dodávaných  služeb. Pro  tento  případ  je  DELTA 3  pojištěna  u  pojišťovny  KOOPERATIVA  pojištěním  základní  odpovědnosti  s  výší   plnění   do  10.000.000,- Kč  a  pojištěním pro případ odcizení věcí ve střeženém objektu s výší plnění do   5.000.000,-Kč.

 

V  souvislosti  se  zajištěním  ochrany  majetku  DELTA 3  nabízí:

  • fyzickou ostrahu objektu
  • přepravu finančních hotovostí a cenin
  • poradenskou činnost
  • elektronickou ostrahu s využitím uzavřených televizních okruhů, přístupových systémů a    
  • el. zabezpečovací  signalizace