Informace


Všechno nejlepší v novém roce Vám přeje představenstvo OS ČLK Zlín
(15.12.2017)
• Dne 15.12.2017 se koná tradiční předvánoční setkání "Lékař v cizině.... (7.12.2017)
• Informace ze schůze představenstva OS ČLK Zlín dne 8.11.2017 (21.11.2017)
• Informace ze schůze představenstva OS ČLK Zlín dne 11.10.2017 (16.10.2017)