Informace
• Informace ze schůze představenstva OS ČLK Zlín dne 7.3.2018 (13.3.2018)
• Okresní shromáždění ČLK se koná dne 22.3.2018,v 16.30 hod. (7.3.2018)
na hotelu Moskva Zlín.
• Informace ze schůze představenstva OS ČLK Zlín dne 14.2.2018 (1.3.2018)
• Informace ze schůze představenstva OS ČLK Zlín dne 10.1.2018 (18.10.2018)
• Členské příspevky v nové výši (2.1.2018)
je třeba uhradit do konce března 2018.
• Informace ze schůze představenstva OS ČLK Zlín dne 10.1.2018 (18.10.2018)