Vzdělávací akce garantované OS ČLK Zlín v roce 2017
Datum Název Délka Místo Pořadatel Hodnocení
12.12.2017 4. pracovní setkání oftalmologů Zlínského kraje 3 hod. Hotel Baltaci, Zlín Oční oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 3 kredity