Vzdělávací akce garantované OS ČLK Zlín v roce 2018
Datum Název Délka Místo Pořadatel Hodnocení
13.4.2018 Krajský doškolovací odborný seminář 6 hod. Zlín, Pezion UNO, Nivy 4439 ČOS ČLK Zlín, MUDr. A. El Chaar 6
17.4.2018 Baovský nultý ročník sklíčkového semináře 3 hod. Oddělení patologie KNTB, a.s., Zlín Oddělení patologie KNTB, a.s., Zlín 3