Český svaz ochránců přírody

11/02. základní organizace Hostivice

 

Ochrana přírody a krajiny v Hostivici a okolí – rozcestník

 

 

 

 

 

Ochrana

přírodní památky

Hostivické rybníky

Obnova přístupnosti

volné krajiny

v okolí Hostivice

Účast ve správních
řízeních

Ostatní aktivity

 

 

 

 

·        Ukliďme svět
(Clean Up the World)

·        údržba značení PP

·        plán péče o PP

·        provoz naučné stezky

·        poutní cesta do Hájku

·        polní cesta do Řep

·        přehled úřadů, u kterých je organizace přihlášena k účasti ve správních řízeních

·        zásady uplatňované v řízeních o kácení dřevin

·        zásady uplatňované v řízeních týkajících se přírodní památky Hostivické rybníky

·        péče o zeleň

·        ptačí budky

·        značení přírodní
památky Pazderna
u Tuchoměřic

·        sčítání netopýrů
v Českém krasu

 

Zpět na hlavní stránku