EO
 
  
celostátní soutěž středoškolské mládeže
s kladným vztahem k přírodě ve znalostech i dovednostech

20. ročník soutěže ve školním roce 2014/2015


  • Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.
  • Soutěž je zařazena do kategorie B přehlídek a soutěží spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
  • Celostátním pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody, akce je podporována Lesy ČR, s. p. Koordinací Ekologické olympiády na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Krajská kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP. Na pořádaní olympiády se kromě ČSOP podílejí i další spolupracující partneři.
  • Na všech úrovních se EO skládá z části prověřující znalosti a z části prověřující dovednosti.
  • Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí.  Část úkolů probíhá vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota. Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení.
webové stránky celostátní soutěže: www.ekolympiada.cz

krajské kolo pro Liberecký kraj se uskuteční u příležitosti oslav Dne Země

24. - 26. 4. 2015

v Chuchelně, okr. Semily


Hlavním tématem letošního ročníkusoutěže je "Geologické dědictví ČR"

Pořadatelé:             

Partneři krajského kola:

Krajský koordinátor soutěže:
 Materiály ke stažení:

Přihlášené školy:
  • Gymnázium Jeronýmova Liberec
  • Podještědské gymnázium Liberec
  • Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
  • Gymnázium a SOŠ Jilemnice


akreditace SMOPSoutěž finančně a materiálně podporují:

Liberecký kraj

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP 

Lesy České republiky, s. p.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


SMOP ČSOP

LK AOPK LČR