Poslední vydání / Last update 18.02.2003

MODI GAUDIO

CZ adresar ansambl festivaly Cizi-Foreign Hudebniny, vydavatelstvi Koncerty (a rozhlas) Konference Kursy, vyuka letni skoly spolecnosti vyrobci   

GB  address list concert Conferences course ensemble festival Cizi-Foreign maker music/publisher society summer school 

 

RAJNOCHOVICE

 Srpen  2003  -  G.F.Handel : Messiah

 

Projekt pod záštitou České Handelovy společnosti

        

Letní škola barokní hudby "Rajnochovice-Messiah 2003" je typem " workshopu" zaměřeného na nastudování a koncertní provedení Handelova oratoria Messiah ve stylu tzv. historicky poučené interpretace staré hudby. Mezinárodní tým lektorů z Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a Čech je sestaven z odborníků - absolventů prestižních evropských škol se zaměřením na starou hudbu, pedagogů, pěvců.a profesionálních hráčů renomovaných těles, zaměřených na barokní hudbu.Vyučovat se budou všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci oratoria: sbor, sóla včetně kontratenoru, barokní positiv a cembalo včetně výuky generálbasu, housle, viola, violoncello, kontrabas, hoboj, fagot, natur trubka-klarina.Workshop je určen pokročilejším zpěvákům a instrumentalistům, kteří mají již zkušenost s interpretací hudby starších slohů,u instrumentalistů studenty, kteří mají vhodný nástroj ke studiu. Pro začínající je možná pasivní účast se zlevněným kursovným, případně konzultace s lektory.

------------------------------------------------------------------------

Z hlediska dramaturgie chce workshop umožnit nastudování a provedení jinak těžko dostupné zejména oratorní a kantátové literatury. Pokročilejší studenti budou mít kromě nastudování Mesiáše individuální studijní plán, jehož výsledky budou moci prezentovat na koncertech tříd spolu se svými pedagogy, které se budou konat každého dne večer. Pro každý instrumentální obor budou na základě nahrávky a zaslaného curriculum vitae vybráni nanejvýš 4 studenti, aby bylo dostatek času na každého jednotlivce po všechny dny workshopu. Sbor bude omezen počtem 8 sopránů, 6 altů, 6 tenorů, 6 basů.Pro obor sborový alt se mohou přihlásit i kontratenoři.V průběhu týdne proběhnou přednášky paní M.B.Willi na téma G.F.Handel a hudba vrcholného baroka.        

 

Týden bude probíhat v inspirativním prostředí Rajnochovic, malebné valašské obce ležící na úpatí Beskyd. Výuka a stravování v místní základní škole, ubytování studentů na barokní faře adaptované na středisko mládeže.Koncerty, domluvené zkoušky a organizační setkání školy se bude odehrávat v přilehlém barokním kostele Panny Marie a sv.Anny v Rajnochovicích. 2.koncert Mesiáše v Kroměříži.

 

dirigent,choir,orchestra                    Roman Válek (Cz)

solo voice S,A,T,B                             Roman Janál (Cz)

solo voice countertenor,A               Piotr Olech (Pl)  

basso continuo,cembalo                 Barbara Maria Willi (D)

organ positiv,cembalo                    Ilona Trtková (Cz)

baroque violin l                               Dagmar Valentová (Cz)

baroque violin 2                              Elen Machová (CZ)

b.viola                                               Peter Šesták (Sk)

b.violoncello / viola da gamba    Thomas Fritzsch(D)

double bass-violon                         Michal Vavro (Sk)

oboe                                                  Marek Niewiedzal (Pl)                   

b.fagott-bassoon                             György Farkasz (H)  

clarina-natural trumpet                 Igor Cecocho (Pl)

  ------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM-Messiah -Rajnochovice

          

         1.den  srpen 2003  barokní fara                 3.8. Neděle

16h - úvodní porada lektorů / fara Rajnochovice

17h - ubytování lektorů / hostinec Na hamrech Rajnochovice

do 17h -  příjezd, presence ,ubytování všech studentů / fara

18h -  večeře / jídelna základní školy Rajnochovice

20h - slavnostní zahájení v kostele P. Marie

      

         2.den  srpen 2003  škola            4.8. Pondělí

 8-9h - snídaně  / školní jídelna

9-12h - práce ve třídách - sbor, instrumentalisté, soli / škola

12-13h - oběd / školní jídelna

13-14h - 1.část přednášky paní B.M.Willi -Handel a vrcholné baroko /škola

14.15-15h - lektorská rada / škola

15-18h - sbor, orchestr, soli  / škola                                            

18-19h - večeře / školní jídelna

20.30h - koncert lektorů

          

         3.den  srpen 2003  barokní sál fary           5.8. úterý

 8-9h - snídaně  / školní jídelna

9-12h - práce ve třídách - sbor, instrumentalisté, soli / škola

12-13h - oběd / školní jídelna

13-14h - 2.část  přednášky Handel a vrcholné baroko / škola

14.15-15h - lektorská rada / škola

15-18h - sbor, orchestr, soli  / škola                                            

18-19h - večeře / školní jídelna

20.30h - 1.koncert studentů-free repertoár

          

         4.den  srpen 2003  škola            6.8. středa

8-9h - snídaně  / školní jídelna

9-12h - práce ve třídách - sbor, instrumentalisté, soli / škola

12-13h - oběd / školní jídelna

13-14h -lektorská rada

14-16h - sbor, soli ve třídách, orchestr v sekcích

16-18h - orchestr, soli ve třídách, sbor ve skupinách

18-19h - večeře / školní jídelna

20.30h -2.koncert studentů-free repertoár

          

         5.den srpen 2003  kaple                    7.8. čtvrtek

 8-9h - snídaně  / školní jídelna

9-12h - práce ve třídách - sbor, instrumentalisté, soli / škola

12-13h - oběd / školní jídelna

13-14h -lektorská rada

14-16h - orchestr, soli ve třídách, sbor ve skupinách

16-18h - sbor, soli ve třídách, orchestr v sekcích

18-19h - večeře / školní jídelna

20.30h -3.koncert studentů-free repertoár

          

         6.den  srpen 2003  kostel p.Marie              8.8. pátek

 8-9h - snídaně  / školní jídelna

9-12h - práce ve třídách - sbor, instrumentalisté, soli / škola

12-13h - oběd / školní jídelna

13-14h -lektorská rada

14.30-17.30h - orchestr+soli - kostel, sbor rezerva / Messiah

18-19h - večeře / školní jídelna

19.30-  22.30h - orchestr+sbor - kostel  / Messiah

 

         7.den srpen 2003  barokní varhany                   9.8. sobota

 8-9h - snídaně  / školní jídelna

9-10h - příprava na generální zkoušku

10-13.30h - generálka - kostel

13.45h - oběd

17-18h - večeře

19h - 1. koncert MESSIAH Rajnochovice

po koncertě recepce ve školní jídelně

 

         8.den srpen 2003  Kroměříž - kostel sv.Jana               10.8. neděle

 8-9h - snídaně, místo oběda balíčky

9-10h - úklid, nakládání

10 h - odjezd do Kroměříže / bus, auta

11.30-12.30h - akustická a podiová zkouška

12.30-14h - oběd ve vlastní režii

14.30h - 2.koncert MESSIAH Kroměříž, kostel sv.Jana

 po koncertě cca  17.30h rozjezd účastníků z Kroměříže / ČSD, ČSAD, auta

 

Kursovné -ceny, ubytování, stravování.

V ceně kursovného jsou zakalkulovány ceny za - ubytování, stravu, honoráře lektorů, nájem základní školy a kostela, pronájem klávesových nástrojů, které budou používány pro korepetice, zkoušky a koncerty, jízdné lektorů, notové materiály, organizační tým, ostatní náklady.  

a/ kursovné komplet  4500 Kč

b/ kursovné bez stravy       3800 Kč

c/ kursovné bez ubytování 3800 Kč

d/kursovné bez stravy a ubytování      3100 Kč

 

Výuka se bude odehrávat ve standardních učebnách základní školy,kde budou k dispozici také cvičebny. Pro práci v akustickém prostoru bude vytvořen rozvrh pro hodiny a zkoušky v prostoru chrámu P.Marie.

 

Ubytování studentů je zajištěno na faře-diecézním středisku pro mládež, které je adaptováno na podobné účely. Spí se v prostorných místnostech po 10-15 lůžkách. Veškeré hygienické normy jsou zajištěny, je k dispozici též kuchyně, bar, zahradní prostory. viz foto

 

Strava -snídaně, oběd, večeře, je zajištěna ve školní jídelně v areálu výuky.

 

Zájemci, kteří si budou chtít zajistit vlastní ubytování, mají k dispozici 5hotelů v okolí.: Hotel Polom-tel.573 391089, Hotel Zubříč -tel. 573 391239, Hotel Wald-573 391283, Hostinec Ve dvoře -573391283, pension Na pasekách -573506544. 

------------------------------------------------------------------------

 informace o Rajnochovicích naleznete na adrese : http:// www.podhostynsko.cz/rajnochovice

 

Jak se přihlásit na letní barokní školu.

 

 K přihlášení stačí zaslat stručné curriculum vitae a kazetu s nahrávkou :u zpěváků pro obor solo zpěv-barokní árie, pro sbor -ansámbl, kde je Váš hlas zřetelně slyšet, nebo rovněž část barokní árie, případně sborový part s klavírem. U instrumentalistů může být nahrávka s komorním ansámblem, solo s orchestrem, solo s cembalem, solová skladba, vše z období baroka.

Nezapomeòte do přihlašovacího dopisu uvést svou kontaktní adresu, telefonní číslo případně e-mail.

Spolu s curriculem a nahrávkou napište, jaký typ školného chcete platit: a)-komplet, b)-bez jídla, c)-bez ubytování, d)-bez jídla a ubytování

Pro informace o cenách nahlédněte do oddílu ceník.

 

Vše zašlete na adresu:          Roman Válek

U dětského domova 5

PRAHA 8 Kobylisy 182 00

 

V případě, že budete vybráni, budete obratem vyzváni k úhradě školného, nejpozději do konce května 2003. Termíny budou striktně dodržovány, neboť bude vytvořen seznam náhradníků, kteří se budou mít po vypršení termínů možnost zúčastnit.

Školné zasílejte na výše uvedenou adresu klasickou poštovní složenkou. Po obdržení školného Vám budou zaslány noty a podrobné informace. 

Storno vaší přihlášky je možné a samozř.navrácení částky do konce června. Poté z důvodů blokace lektorů a finančního zabezpečení celé akce jen ze zdravotních důvodů-po předložení lékařské zprávy.

Přihlašovací dopis spolu s c.v. a nahrávkou zašlete nejpozději do konce dubna 2003.

Pokud budete vybráni, školné zašlete nejpozději do konce května2003.  

Poněvadž je akce plně hrazena ze školného bez dotací ministerstva školství apod., není možný zálohový systém. 

Leták k této akci si můžete stáhnout zde.

 

Další informace: www.camerata.cz/LSBH  

Zpět na předchozí stranu

Return to previous page

První strana

Home Page

Kontakt / Contact: mailto: czech-early-music@volny.cz