Poslední vydání / Last update 10/04/2006

MODI GAUDIO

adresar ansambl festivaly Cizi-Foreign Hudebniny, vydavatelstvi Koncerty (a rozhlas) Konference Kursy, vyuka letni skoly spolecnosti vyrobci 

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA STARÉ HUDBY VALTICE 2006

1st  -9th July 2006

  

Česká hudební společnost, Společnost pro starou hudbu pořádá ve dnech 1. 7. -9. 7. 2006 18. ročník

Mezinárodní letní školy staré hudby ve spolupráci s Městským úřadem Valtice, Památkovým ústavem v Brně(Státní zámek Valtice),

ZŠ  ve Valticích, ZUŠ v Mikulově, SOU dopravním  a Střední vinařskou školou a SOU ve Valticích.

 

Škola se uskuteční díky podpoře MK ČR a Nadace Český hudební fond.

 

Je určena studentům, mladým profesionálům, zasvěceným amatérům a celým rodinám. Vysoká odborná úroveň vyučování je zajištěna.

Letos si mimo jiné všimneme  italských violoncellistů G. Bononciho (1670-1755) a L. Bocceriniho(1743-1805).

 

       Třída                                                                 Lektor

 1. Sólový zpěv                                                              Poppy Holden, Irena Troupová-Wilke,

                                                                                      Milada Jirglová, Lenka Pištěcká

 2.Středověký zpěv, technika zpěvu,

    renesanční ansámbly                                                   Marcin Bornus- Szczyciński

 3.Gregoriánský chorál                                                   Jiří Hodina

 4.Barokní housle                                                           Daniel Hauptmann, Catherine Mackintosh, Dagmar Zárubová

 5.Barokní violoncello                                                    Irmtraud Hubatschek, Marek Stryncl

 6.Viola da gamba                                                         Michael Brüssing

 7.Renesanční a barokní příčná flétna                              Nancy Hadden

 8.Komorní hra a zobcová flétna                                    Petr Zejfart

 9.Flétnové ansámbly                                                     Marek Špelina

10.Barokní hoboj                                                          Marcel Plavec

11.Theorba, arciloutna, vihuela, kytara                           Oswald Hebermehl

12.Barokní a renesanční loutna, kytara                           Brian Wright

13.Cembalo                                                                  Helmut Franke

14.Cembalo, čtení a realizace číslovaného basu              Jaroslav Přikryl

15.Varhany                                                                   Robert Hugo

16.Historický tanec                                                       Eva Kröschlová

17.Vokální ansámbly                                                     Helmut Franke, Robert Hugo

18.Orchestr                                                                   Daniel Hauptmann

19.Ansámblová hra dětí-dětský orchestr                        Lubomír Novák

20.Pohybová výchova dětí, zpěv a hry                           Bohumíra Cveklová, Eva Káčerková

                                                                  Umělecký ředitel :  Marc Niubo

 

                                    1. Sólový zpěv a technika zpěvu:

 Poppy Holden –Anglie

 Po svém studiu na Royal College of Music v Londýně a u N. Boulanger v Paříži koncertovala se soubory „Consort of Musicke“, „Gothic Voices“, „The Tallis Scholars“, „Musica Reservata“, „The Taverner Consort“ a „The English Consort“. Vede mistrovské kursy v celé Evropě. Vyučování, nahrávání CD a publikační činnost doplňují její hudební kariéru.

Vyučovací jazyk: angličtina

Irena Troupová-Wilke

Narodila se v Českých Budějovicích, působila v Jihočeském divadle(Kouzelná flétna, Bastien et Bastienne). Během studia hudební vědy na Karlově universitě se začala intensivně věnovat staré hudbě. Ze spolupráce se souborem Musica Antiqua Praha vzešel velký počet nahrávek a mimořádně úspěšné koncerty doma i v zahraničí. V té době se věnovala i hudbě soudobé(spolupráce s P. Ebenem, S. Havelkou a dalšími). V současné době působí v především v Německu, koncertuje a nahrává s celou řadou souborů(mj. Johann-Rosenmüller-Ensemble, Lautten-Compagney, Orpheon Consort Wien), pravidelně vystupuje v koncertních řadách Státní opery v Berlíně, Berlínského symfonického orchestru a dalších. Mezi nejzajímavější operní produkce patří Monteverdiho „Orfeo“ pod vedením J. Rifkina v Basileji, novodobá premiéra opery „Arminius“H. I. F. Bibera v Salzburgu, “Zdravý nemocný“ M. -A. Charpentiera a J. -B. Lullyho v Berlíně. Irena Troupová je častým hostem mezinárodních hudebních festivalů (Tage der alten Musik Herne, Pražské jaro, Festival de musique baroque Caen a dalších). Spolupracuje pravidelně s varhaníkem a cembalistou J. Tůmou.

Lektorka přiveze zajímavý notový materiál, očekává od přihlášených 2-3 připravené árie , na kterých bude se studenty pracovat především po stránce stylistické a výrazové.

 

 Milada Jirglová

Po absolvování operního oddělení Pražské konzervatoře působila jako první sopranistka v souboru Pražští madrigalisté pod vedením prof. M. Venhody, kde měla mnoho příležitostí k poznání literatury gotické, renesanční a barokní hudby. Interpretace těchto starých hudebních stylů ji přivedla k intenzívní práci s hlasovou technikou. Jako sólistka se věnovala převážně barokní hudbě s různými ansámbly(Musica antiqua Praha, Capella Regia, Musica Florea aj. )Od roku 2000 působí jako pedagog na pražské DAMU a zabývá se výchovou dětí na ZUŠ v Hostivaři.

 

Lenka Pištěcká

Specializuje se na duchovní a oratorní hudbu. Po studiu na konzervatoři dál studoval u Jiřího Kotouče. Je hlasovou poradkyní souboru Pueri Gaudentes a věnuje se pedagogické činnosti.

 

 

                          2. Středověký zpěv, technika zpěvu, renesanční ansámbly

Marcin Bornus- Szczyciński-Polsko

Specializuje se na středověk a barokní pěveckou techniku. Vystupoval jako kontratenor se skupinou „Les Arts Florissants“ . Se svou skupinou „ Bornus Consort“se věnuje hlavně polské resanční a barokní hudbě.

Vyučovací jazyky:polština, francouzština, angličtina

 

                           3. Gregoriánský chorál

Jiří Hodina

Absolvent Pražské konzervatoře-obor zpěv. Jako zpěvák a houslista založil soubor Českomoravská hudební společnost(dnes Čechomor), pracoval jako dramaturg hudebního programu v Kult. domě v Praze 7 a spolupracoval např. s M. Svobodou, bratry Formany, O. Hrabem, P. Šťouračem, J. Votrubou . Pedagogicky působil na několika zákl. uměleckých školách. Byl členem a zastupujícím dirigentem souboru Schola Gregoriana Pragensis. V letech 1994-1996 studoval obor dirigování gregoriánského chorálu na Conservatoire de Paris . Založil a vede dívčí gregoriánský soubor Schola Benedicta a vokální ensemble Octopus Consort, provozující polyfonii 13. -15. století. Vede semináře gregoriánského chorálu na hudební fakultě Univerzity Hradec Králové, kde pořádá letní kurz Canta et ambula. Také se věnuje interpretaci českých a moravských lidových písní v souboru Marcipán, který založil a vede . Dramaturgicky se podílel dvou ročnících Divadelní poutě na Střeleckém ostrově v Praze.

                           4. Barokní housle

Daniel Hauptmann-Německo

Studoval housle ve Freiburgu, Paříži a Londýně. Na Royal Academy of Music v Londýně získal koncertní diplom s vyznamenáním. Je členem skupin“Freiburger Barocksolisten“a „Camerata Bern“. Od roku 1997 je vedoucí osobností souboru „A musicall banquet“ve Freiburgu. Koncertuje jako sólista a komorní hráč v Evropě, USA a jižní Americe. Pořídil četné rozhlasové a televizní nahrávky. V posledních letech opakovaně provedl souborné dílo J. S. Bacha pro barokní housle.

Vyučovací jazyky:němčina, angličtina

 Catherine Mackintosh - Anglie

Dagmar Zárubová

Absolvovala pražskou konzervatoř a Akademii muzických umění. Jejími učiteli byli postupně J. Čermák, M. Morenová, J. Vlach, J. Novák a I. Štraus. Interpretaci staré hudby studovala v seminářích prof. Melkuse a v Blankenburku, kde později sama vedla kurs komorní a sólové hudby. Od roku 1990 je profesorkou pražské konzervatoře, kterou byla mj. v roce 2002 delegována k vedené kursu v Japonsku, kde vystupovala i koncertně.

 

                            5. Barokní violoncello

Irmtraud Hubatschek-Rakousko-Korsika

Studovala na Mozartově akdemii v Salzburgu u N. Harnoncourta a barokní cello u J. ter Linden v Den Haag. S různými hudebními skupinami , např. „Florilegium Musicum Rotterdam, Il Dolcimelo, Akademie für Alte Music Berlin“ a „Il Grupetto“ procestovala Evropu a Nepál.

Vyučovací jazyky:němčina, francouzština, angličtina, holandština

Marek Štryncl

                            6. Viola da gamba

Michael Brüssing-Rakousko

Studoval ve Stuttgartu a ve Vídni u prof. E. Knava a Josého Vasqueze. Na hudební akademii v Trossingen získal diplom u prof. Philippa Pierlota. Zakládající člen souboru Bell´arte Salzburg a členem L´Orfeo Barockorchester. Jako hráč na barokní cello a violu da gamba pravidelně koncertuje v Evropě, Asii, USA a jižní Americe. Vyučuje hře na barokní cello, violu da gamba a komorní hře ve Vídni, Švýcarsku a v různých kursech v Evropě.

Vyučovací jazyky:němčina, angličtina, francouzština

 

                         7. Renesanční a barokní příčná flétna

 Nancy Hadden-USA-Anglie

Narodila se v Americe, kde studovala flétnu , zpěv a dějiny hudby a specializovala se na studium starých fléten. Od 1978 žije v Londýně, učí v Guildhall School of Music, koncertuje, řídí soubory „Cirka 1500“ a flétnový consort „Zephyrus“. Je členkou souboru „Harp Consort“. Její četné nahrávky odrážejí širokou paletu zájmů-od renesanční flétny až po skladby Bachovy , Hasseho( nominace na cenu Gramophone), Mozartovy flétnové kvartety a anglickou a skotskou hudbu 18. století.

Vyučovací jazyk:angličtina

 

Nancy Hadden bude vyučovat hru na renesanční a barokní příčnou flétnu, nikoliv na flétnu moderní. Studenti, kteří nemají starý nástroj(kopii), mohou si jej v omezeném množství vypůjčit od N. Hadden nebo od Davida Freemana. Potřebu výpůjčky nástroje je nutno uvést v přihlášce . Zároveň se prosím o tomto domluvte s D. Freemanem v dostatečném předstihu(kontakt v sekci „Oznámení a nabídky“). Pro práci ve třídě potřebuje lektorka předem znát vyspělost studentů(středně pokročilý, pokročilý). Začátečníkům se lektorka z časových důvodů nemůže ve Valticích věnovat. Děkujeme za pochopení.

 

                        8. Komorní hra a Zobcová flétna

Petr Zejfart  Itálie/ČR

Po absolvování studia flétny na pražské konzervatoři a Akademii muzických umění v Praze koncertoval pro celé Evropě jako sólový hráč i jako člen komorních souborů a orchestrů. Po přestěhování do Itálie studoval zobcovou flétnu pod vedením P. Memelsdorff na Civica Scuola di Musica v Miláně a pokračoval ve studiu u K. Boeke a M. Miessen. V roce 1995 koncertoval a vedl kursy v Japonsku. Založil soubor“ Musica Concertiva“, s kterým v současnosti pravidelně koncertuje. Spolupracuje se soubory „II Giardino Armonico“, „Europa Galante“a „Accademia Bizantina“. Nahrál CD pro Supraphon a Teldec and Virgin. Intenzivně se věnuje problematice vedení malých hudebních těles a komorních souborů. V letech 1986-1995 vyučoval na Conzervatoire of Rodovigo a od roku 1995 učí na konzervatoři v Parmě.

Petr Zejfart se bude především věnovat práci ve třídě komorní hry. K výuce na sólovou zobcovou flétnu nechť se hlásí pouze pokročilí studenti(zvládnuté Telemannovy sonáty). Třída sólové zobcové flétny bude  pracovat dopoledne a třída komorní hry odpoledne, aby se mohli výuky zúčastnit i studenti sólových tříd.

 

                       9. Flétnové ansámbly

Marek Špelina

Studoval hru na flétnu na plzeňské konzervatoři, kde nyní vyučuje komorní hudbu. Ve hře na zobcovou flétnu se zdokonaloval u Jiřího Stivína. K jeho komorním aktivitám patří osmileté působení v souboru „Musica Bohemica“ a v souborech „Michael Consort“ a „Musica Florea“. Spolupracuje i se soubory „Collegium Quodlibet“, „Musica Aeterna“, „Ad Vocem“ a dalšími. Je členem orchestru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni.

                            

                       10. Barokní hoboj

Marcel Plavec -SK

 

                       11. Theorba, arciloutna, vihuela, kytara

Oswald Hebermehl-Německo

Vystudoval obor kytara na konzervatoři a státní vysoké škole ve Frankfurtu. poté se soustředil na studium klasické loutny u L. Kirchhofa a absolvoval nástavbové studium na Musikhochschule v Karlsruhe u J. Hübschera. Zúčastnil se řady mistrovských kursů v Anglii, Německu a Holandsku. Spolupracuje s řadou komorních těles a orchestrů zejména v Německu. Pořizuje nahrávky pro radio a TV.

Vyučovací jazyky:němčina, angličtina

Lektor přiveze i historickou klasickou kytaru z r. 1828 k předvedení a ukázkám pro hráče na moderní klasickou kytaru pro studium skladeb F. Sora, M. Giulianiho a dalších klasických a romantických autorů. Jako přídavek ke své sólové třídě nabízí i výuku continua pro theorbu, loutnu, arciloutnu a moderní klasickou kytaru.

 

 

                         12. Barokní a renesanční loutna, kytara

Brian Wright-Anglie

Je absolventem londýnské Trinity College of Music, nástrojovou hru studoval u A. Rooleye, A. Kramerové, a M. Jesseta, skladbu u A. Gilberta. Jako interpret i lektor koncertoval a působil  v USA(hudební centrum při Cornell University), dále ve Francii , Nizozemí, Irsku, Polsku, Španělsku, střední Evropě včetně České Republiky-mimo jiné mezinárodní festival staré hudby v Českém Krumlově a koncerty s komorní pěvkyní Jarmilou Chaloupkovou.

Jeho skladby(vydané Loutnovou společností) a úpravy hrají významní loutnisté a kytaristé, doma i v cizině pořídil řadu rozhlasových a televizních nahrávek, s J. Griffettem natočil CD původních písní ke hrám W. Shakespeara.

V letní škole bude specielně vyučovat sólovou hru na renesanční a barokní loutnu, zpěv s loutnou a interpretaci Dowlandových, Bachových, Weissových aj. děl na moderní klasickou kytaru.

Vyučovací jazyk:angličtina

 

                           13. Cembalo

Helmut Franke-Německo

Studoval na Musikhochschule v Detmoldu a na Folkwang Hochschule v Essenu. Vyučuje hře na cembalo a varhany a je velmi žádaným sbormistrem. Četné nahrávky a koncertní činnost i v Praze (např. na Festivalu duchovní hudby v 1998) . Je kantorem, varhaníkem a dirigentem evangelické obce ve St. Georgen ve Schwarzwaldu, která byla v minulých letech partnerem projektu naší mezinárodní letní školy. Helmut Franke působí jako vynikající lektor již od prvních valtických ročníků a pomohl vychovat mnoho mladých hudebníků z Čech, Moravy i Slezska.

Vyučovací jazyky:němčina, čeština, angličtina

 

                            14. Cembalo, čtení a realizace číslovaného basu

Jaroslav Přikryl

Dlouholetý předseda Společnosti pro starou hudbu a profesor pražské konzervatoře, kde vede cembalovou  třídu a třídy improvizace a číslovaného basu. Stál u zrodu  školy staré hudby v Kroměříži a jako umělecký ředitel po dlouhá léta vedl a rozvíjel Mezinárodní letní školu staré hudby ve  Valticích. Je autorem série pořadů popularizujících starou hudbu.

 

                             15. Varhany

Robert Hugo

Absolvoval AMU-obor hudební teorie a varhany u M Šlechty a J. Tůmy. Hrou na cembalo se zabýval pod vedením J. Tolla na Drážďanské akademii staré hudby a zúčastnil se kursů J. Sonnleitnera, Z. Růžičkové, J. Ogga a Helmuta Frankeho. Vyučoval sborový zpěv na dram. odd. pražské konzervatoře . V roce 1992 založil soubor „Capella Regia“, s nímž se věnuje převážně české barokní hudbě. Připravil mj. novodobé světové premiéry několika oratorii J. D. Zelenky, hudby A. Michny z Otradovic, Pavla Vejvanovského a dalších. Trvale spolupracuje s Jiřím Stivínem, v zahraničí spolupracuje s významnými sólisty i ansámbly(např. Musicalische Compagney- Berlín). Působí jako varhaník v kostele Nejsv. Salvátora v Praze a v současnosti se věnuje hře na historické varhany jihoněmecké oblasti. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí, nahrává CD.

 

Výuka bude probíhat na varhanách s krátkou a lomenou oktávou a dvanáctitónovým pedálem, a to jednak ve farním kostele(Johann Hencke cca r. 1750, 2man/ped, 20rejstříků) a v zámecké kapli(LotharWalter r. 1729, 1man/ped, 8 rejstříků). Oba nástroje poskytují ideální podmínky pro interpretaci jihoněmecké, rakouské, české a italské barokní varhaní hudby(Frescobaldi, Froberger, Kerll, Muffat, Poglietti, Eberlin, Fisher, Vaňhal, Seger etc. ). Jsou vhodné i pro středoněmeckou a saskou literaturu bez pedálu. (J. S. Bach, Pachelbel, Walther etc. ).

 

                              16. Historický tanec

Eva Kröschlová

Docentka Akademie múzických umění v Praze, učí lidové a historické tance, rytmickou výchovu a jevištní pohyb. V tomto oboru spolupracovala na cca 60 činoherních a televizních inscenacích. Základem její práce tvoří rekonstrukce autentických choreografií renesančních tanečních mistrů (D. da Piacenza, G. Ebreo, F. Caroso, T. Arbeau, C. Negri ad. )Při jejich pečlivém studiu se poučila u předních badatelů-B. Sparti, D. Wortelboer. V. Daniels, J. Gingel . Zabývá se vlastní tvorbou na původní dobové hudební skladby. Je členkou ICEM, choreologické studijní skupiny při UNESCO. Autorka knihy „Dobové tance 16. -19. století“a dalších četných odborných publikací. Se souborem La Fiamma vytvořila v letech 1997-2000 tři celistvé koncertní pořady. Současnosti je uměleckou vedoucí souboru Chorea Historica.

Asistentkou ve třídě hist tance bude Katka Doležalová.

V taneční třídě se letos budeme věnovat anglickým tancům na hudbu H. Purcella a dalších skladatelů 17. stol. (na požádání přidáme několik renesančních tanců).

Oblečení pro závěrečné vystoupení: lehká taneční obuv

                      muži:kalhoty pod kolena, bílá či jednobarevná košile, nejlépe nabíraná

                      ženy:dvě barevně sladěné sukně(jedna dlouhá, jedna hodně bohatá)

                               barevné tričko či halenka s výstřihem, případně barevně sladěný šátek

Nevylučujeme kostýmy odpovídající 17. století.

Ti, kteří si vyžádají některé renesanční tance, mohou na závěrečném vystoupení tančit v kostýmu odpovídajícímu 16. století.

Nezapomeňte cvičební úbor (ženy by v každém případě  měly mít pro nacvičování tanců bohatou sukni) a vhodnou taneční obuv do tělocvičny.

 

                           17. Vokální ansámbly

Helmut Franke-Německo,   Robert Hugo

Zkoušky sborů budou časově koordinovány tak , aby  nebyla narušena práce v jednotlivých třídách.

Praxe minulých let , kdy studenti  nestíhali práci ve své třídě pro nácvik ve sborové třídě a opačně, nebo z důvodů stihnout práci v obou sborových třídách přecenili své hlasové schopnosti , je , jak doufáme , již minulostí. Díky ukázněnému přístupu k práci v obou sborových třídách opět rádi otevíráme obě sborové třídy . Přihlašujte se tedy prosím zásadně jen do jedné z obou tříd, výjimečně v případě zkušených pěvců a pěvkyň je možná účast v obou třídách tak, aby  nedocházelo k odchodům před ukončením zkoušky.

Notový materiál obdržíte na první zkoušce sboru.

 

                           18. Orchestr

Daniel Hauptmann-Německo

Zkoušky  třídy budou probíhat v odpoledních hodinách, aby byla umožněna účast i těm zájemcům, kteří se přihlásí  do některé ze sólových tříd. Počítáme jako v loňském roce se smyčcovým orchestrem, případně rozšířeným o dechy. Protože nemáme ve Valticích violovou třídu, prosíme houslisty, aby vzali sebou violu, pokud na ni hrají. Kontrabasisté jsou velmi vítáni.

 

                           19. Ansámblová hra dětí-dětský orchestr

Lubomír Novák

Hudební pedagog. Učí děti přes 40 let, ve Valticích od samého začátku. Celých 10 let spolupracoval s Miroslavem Venhodou. Je předsedou sekce učitelů žesťových dechových nástrojů při Společnosti pro hudební výchovu. Kromě práce s dětmi připravuje ve Valticích i úvodní fanfáry ke každému večernímu koncertu.

Pro práci ve třídě jsou nutnou podmínkou hudební znalosti na úrovni nejméně druhého úspěšně zakončeného ročníku ZUŠ.

 

                           20. Pohybová výchova dětí, zpěv a hry

Eva Káčerková

Dlouholetá členka Společnosti pro hudební výchovu. Působí v Příbrami jako hudební pedagožka a sbormistryně. Kromě zpívání s dětmi se obětavě věnuje i každodennímu rannímu rozezpívávání, jímž ve Valticích zahajujeme každý den.

 

Bohumíra Cveklová

Studovala tanec u doc. Jarmily Kröschlové a pedagogiku tance na pražské AMU. Pracovala s dětskými tanečními soubory a jako taneční pedagog na základních uměleckých školách. Působila ve Výzkumném ústavu pedagogiky v Praze ve skupině estetické výchovy.

 

Účast dětí je možná od 6 let, u dětí od 6 do 15 let pouze s dospělým průvodcem. Pokud se děti hlásí k práci do některé z tříd  určených vyspělejším hráčům, platí pro ně požadavek uvedený níže, tj. originální literatura, notový záznam kontinua, případně komorní literatura.

 

                        Další informace

 

Letní škola začíná příjezdem účastníků a informačním setkáním v sobotu 9. července  večer a končí závěrečným koncertem v sobotu 16. července, odjezd je v neděli 17. července ráno.

Výuka ve třídách začne v neděli 10. července.

Připravte si pro svůj nástroj nebo hlas v sólových třídách jednu i více skladeb(bez romantických úprav), nezapomeňte noty a notový záznam kontinua(nikoli pouze značky). Doporučujeme přivézt i komorní literaturu pro různá obsazení.

Většina instrumentálních tříd pracuje v ladění 415 Hz.

Hráče na smyčcové a dechové nástroje prosíme, aby si přivezli vlastní pulty.

 

K aktivní práci je možné se přihlásit jen v jedné třídě k jednomu lektorovi. Výjimku tvoří orchestrální třída a třída komorní hry, kam je možné se  hlásit jako do samostatné třídy a zároveň je otevřená pro účastníky sólových tříd , kteří již nehradí žádné dodatečné kursovné. Odpolední zkoušky orchestru a komorní hry budou probíhat  od 14 hodin, pokud lektoři ve Valticích po domluvě začátek zkoušek nezmění.

V zásadě-účast v jiné aktivitě je možná , pokud nenaruší práci v základní třídě. Při zápisu do jednotlivých tříd dbáme na vyváženost počtu účastníků v zájmu kvalitní výuky, kterou předem neohlášené přesuny ohrožují.

Sólové třídy můžeme naplnit jen do počtu 10 aktivně pracujících žáků. Přihlášky zapisujeme v pořadí, jak budou docházet. Při větším počtu přihlášek do sólových tříd rozhodují o zařazení lektoři. Pasivní účast ve třídě je možná, předpokládáme, že pasivní studenti sledují výuku s notami v ruce a jsou při věci-tzn. že neruší vyučujícího ani aktivní studenty hovorem. Pasivní studenti se však letos budou podílet i na kursovném( 600, - Kč), protože náklady na uspořádání letní školy se stále zvyšují. Děkujeme za pochopení.

Ti, kteří doprovázejí děti do 15 let samozřejmě žádné kursovné neplatí.

 

Pro zájemce o continuo či o malé vokální skupiny s doprovodem loutny nabízí výuku lektoři Helmut Franke a Brian Wright a Oswald Hebermehl.

 

Prosíme všechny , kteří mají doma cembalo, spinet, virginal etc. a budou ochotni nástroj do Valtic přivézt, aby nám to dali na přihlášce vědět. Budeme velmi vděčni za pomoc, protože zejména pro účely continua máme jen velmi omezené zdroje a možnosti.

Hledáme dobrovolníky-3 až 4 mladé muže z Prahy, pro nakládku cembal v Praze v pátek 8. 7. , jejich vyložení a rozmístění do tříd ve Valticích v sobotu 9. 7. , jejich naložení pro odvoz do Prahy v neděli 17. 7. Nabízíme slevu z kursovného a ubytování v internátě vinařské školy. Potvrďte prosím váš zájem na přihlášce.

Hledáme tlumočníky  pro všechny třídy zahraničních lektorů-němčina, angličtina. Jste-li schopni tlumočit ve své třídě a jste ochotni se k této práci zavázat, bude vám prominuto kursovné. Napište nám prosím svou nabídku  do přihlášky.

Hledáme korepetitory jednak pro výpomoc v dětské taneční třídě a dále cembalistky (cembalisty), jednu/noho s dobrou  angličtinou do třídy Poppy Holden . Dejte nám vědět, ať můžeme včas projednat odměnu za  vaši práci.

 Přátelé ze Slovenska, těšíme se na vás. Podmínkou závaznosti vaší přihlášky je záloha ve výši ceny ubytování dle internátu, kde budete ubytováni, a která je stejná jako pro české účastníky. Po obdržení vaší přihlášky vám zašleme pokyn k zaplacení  této zálohy.

                       Ubytování a stravování

Ve Valticích jsou k dispozici dva internáty a ceny za ubytování a stravování jsou dány uzavřenými smlouvami s příslušnými školami a jejich výši nemůžeme ovlivnit.

V internátě vinařské školy budou přednostně bydlet lektoři a cizinci,tlumočníci,korepetitoři,

pomocníci.Není vyloučeno ubytování omezeného počtu dalších účastníků ,záleží však na počtu přihlášených cizinců.

Nezávisle na ubytování se můžete v jídelně internátu vinařské školy stravovat-do naplnění kapacity  kuchyně, a naopak si stravování nemusíte  objednávat vůbec,pokud o ně nemáte zájem.Přesné počty jednotlivých jídel objednáváme cca 3 týdny před začátkem letní školy,proto Váš požadavek na stravování uvedený na přihlášce považujte za závazný.Je pak velice těžké vyhovět dodatečnému objednání stravy až po příjezdu do Valtic kvůli předzásobení kuchyně.

Strava je v jídelně internátu vinařské školy jednotná,zvláštní diety jídelna nenabízí.Pokusíme se ale vyjednat možnost bezmasých jídel ,prosíme tento požadavek uvést na přihlášce.

                       Cena kursu pro české účastníky:

 

Internát dopravního učiliště,      Bezručova 502,Valtice

Účastník

 

 

       Ubytování

 A            B          C

Stravo- vání(vi-nařská škola)

Kursovné

Celkem dle kat.ubytování

      A             B            C

Člen    ČHS

 

1440      1120     800      

 1120

  1150

   3710       3390       3070

Nečlen ČHS

 

1440      1120     800

 1120 

  1300

   3860          3540       3220

Dítě (do 15 let) a pasivní

účastníci

1440    1120     800

 1120 

    600

    3160       2840       2520

Kategorie ubytování:   A    dvou-a  třílůžkový pokoj

                                    B    šestilůžkový pokoj

                                    C    lůžko či lehátko v klubovně nebo učebně

 !Důležité upozornění !

Kuchyň a jídelna byla v dopravním učilišti zrušena ani v budoucnu nebude provozována.Účastníci letní školy ,kteří budou ubytováni na internátě dopravního učiliště se mohou stravovat(kromě snídaní) v jídelně internátu vinařské školy,kde si mohou objednat obědy a večeře.Na náměstí ve Valticích je od časných ranních hodin v provozu  bufet,kde je možnost snídani pořídit.

Internát vinařské školy,       Sobotní 116, Valtice

Účastník

 

   Ubytování

Stravování

Kursovné

Celkem

Člen ČHS

 

       1540

   1520

    1150

   4210

Nečlen ČHS

 

    1540

  1520

    1300

   4360

Dítě(do 15 let) a pasivní

účastníci

       1540

   1520

    600

   3660

 

Poznámka:cena kursu pro české účastníky je dotována sponzorským darem organizací se sídlem v České Republice,tudíž se liší od ceny pro účastníky z jiných zemí(s výjimkou Slovenska).

 

Napište prosím na přihlášku své přání týkající se společného bydlení a kategorie ubytování na železničním učilišti.Rádi Vám vyhovíme.Vaše přání však potřebujeme znát dříve ,než vám vypočteme cenu s ohledem  na kvalitu ubytování.

Cena za stravování zahrnuje plnou penzi(tj.snídaně,obědy,večeře) pro ubytované v internátě vinařské školy .Pro ubytované na internátě dopravního učiliště cena za stravování zahrnuje obědy a večeře.

V ceně kursu je obsažena i permanentní vstupenka (v ceně 200,- Kč) na večerní koncerty ve španělské konírně.

 

Zájemci o jiné ubytování mají možnost si toto soukromě zařídit v Turistickém informačním centru  města Valtice,tel/fax:+420 519352978 , www.valtice.cz.

 

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 30.4.2005

na adresu: Česká hudební společnost,Radlická 99,150 00 Praha 5

Tel:  235 351 942

nebo nejlépe elektronickou cestou na e-mail: valtice.veronika@centrum.cz nebo www.early-music.cz

 

Během měsíce května Vám  postupně zašleme další nezbytné informace a výzvu k zaplacení kursu.

Telefonní číslo platné pro záležitostí Letní školy staré hudby –Valtice 2005:

+420 235351942( nutné dotazy prosím od 10hod. dopoledne)

  e-mail: valtice.veronika@centrum.cz    nebo www.early-music.cz ,  fax do kanceláře ČHS:+420 251552453

 

Zpět na předchozí stranu

První strana

Kontakt: mailto:czech-early-music@volny. cz