David Freeman

Renaissance flute maker

Renesanční příčné flétny / Alt - Tenor - Bas / 440, 415, 407 Hz

David Freeman , Kamenný Přívoz 274 , CZ - 252  82 , Czech Republic

Tel a Fax: (0)2 24282357 / e-mail:  dfreeman@volny.cz / http://www.volny.cz/modigaudio/Freemanfletny 

Obvyklé  kombinace:

i)          Dvě tenorové

ii)         Tři tenorové

iii)        Dvě tenorové a basová

iv)        Tři tenorové a basová

v)        Altová, dvě tenorové a basová

Obvyklá  ladění:

440Hz    nejběžnější - v kombinaci s dalšími nástroji, kupř. zobcovými flétnami.

415Hz     v kombinaci s gambami, loutnami ad., v moderním ‘barokním’ ladění.

407Hz     tyto nástroje jsou kopie fléten dochovaných v museích, obvykle v nižším ladění, které nástrojům dává plný, krásný zvuk.

 

Konstrukce těchto fléten se opírá o musejní exempláře; nástroje jsou vyrobeny podle přísných pravidel stavby renesančních originálů. 

Nejobvyklejší komentář ‘moderních’ hudebníků bývá: flétny “neladí”. Ve skutečnosti jsou naladěny stejným způsobem, jako původní; současnému uchu ale jejich ‘fis’ zní nízko, a perfektní nejsou u originálů ani oktávy - spodní má tendenci znít výše, než horní. Nejhorší je to v případě poměru g - g . Tak ale byly nástroje postaveny - a při souborové hře má středotónové ladění řadu výhod. Oktávy lze vyladit hmaty a nátiskem.

 

Renaissance flutes / Alto - Tenor - Bass / 440, 415, 407 Hz

Some common  combinations:

i)          Two tenors

ii)         Three tenors

iii)        Two tenors and bass

iv)        Three tenors and bass

v)         Treble, two tenors and bass

Use  of  pitches:

440Hz the most common - for use with other instruments, such as recorders

415Hz for use with ‘modern’ baroque’ pitch instruments,  such as gambas and lutes

407Hz these instruments are close copies of surviving museum flutes at their more usual lower pitch, which gives a rich timbre to the sound.

 

My flutes are based on surviving museum flutes and are made in accordance with the quite strict rules of renaissance flute construction.

The most common comment from the ‘modern’ musician is that they are “not in tune”. They are in fact tuned in the same way as the originals, but to the modern ear the F# sounds flat, also the octaves are not perfect in the originals - the bottom octave tends to be sharper than the second. The worst example is ‘g’ and ‘g ’. But this is the way they were made, and in consort the mean tone tuning works very effectively. The octaves are tuned by  fingering and control of the embouchure.                   

 

Zpět na předchozí stranu

První strana

Return to previous page

Home Page

Contact: mailto: czech-early-music@volny.cz