Poslední vydání / Last update 12.06.2006

MODI GAUDIO

adresar ansambl festivaly Cizi-Foreign Hudebniny, vydavatelstvi Koncerty (a rozhlas) Konference Kursy, vyuka letni skoly spolecnosti vyrobci 

ŠEST TVÁŘÍ HARFY

22.4 - 30.9. 2006

cyklus koncertů

 

Choteč u Prahy - Kostel Svaté Kateřiny  farnost Radotín

 

PROGRAM

 

sobota  22.4. 2006 v 18.00 hod.

700 let hitů

recitál ze skladeb od gotiky po současnost

Asni (Nový Zéland)
arpa doppia

 

 

sobota  20.5. 2006 v 18.00 hod.

La Harpe du Ciel

Mara Galassi (Itálie)

klasicistní pedálová harfa
Krumpholz, Mozart, Seibolt, Fioroni, Scarlatti

 

 

sobota  17.6. 2006 v 18.00 hod.

Vitam quae faciunt beatiorem

Hana Blažíková - soprán, harfička

Kateřina Doležalová - soprán, nechanická harfa

 

 

sobota  8.7. 2006 v 18.00 hod.

L´Arpa di Laura

Loredana Gintoli (Itálie)

trojřadá harfa

recitál ze skladeb italského baroka

 

 

sobota  26.8. 2006 v 18.00 hod.

Bella Terra

Arianna Savall (Španělsko) - arpa tripla

Petter Johansen (Švýcarsko) - tenor

písňový recitál s trojřadou harfou

 

 

sobota  30.9. 2006 v 18.00 hod.

Sean Barry (Anglie)

keltská harfa

 

 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 
a cíle cyklu koncertů v Chotči u Prahy

 

     V koncertní sezóně roku 2005 proběhl v Chotči u Prahy cyklus benefičních koncertů. Tyto koncerty se konaly v Kostele Svaté Kateřiny, situovaném v malebné krajině na hranici Prahy a Českého Krasu a výtěžek z nich byl věnován na opravu tohoto krásného a cenného barokního kostela. Jelikož byl v minulosti znesvěcen krádežemi, počítá s ním radotínská farnost výhradně jako se stánkem kulturním, zejména koncertním.

      Duchovní náplň koncertů a setkávání místních i pražských občanů vyplňuje cíl důstojného využití této stavby zasazené na návrší. Stavby probouzející mysl k myšlenkám hlubším možná právě proto, že není vyšperkovaná a nabízející se, ale spíše jakoby připomínala nositelku svého původního zasvěcení.

     Nadcházející koncertní sezóna bude navazovat na uplynulý rok a jejím cílem bude přinést do již zušlechtěnějších prostor svatokateřinského kostela nejenom objevnou dramaturgii, ale i špičkové umělce z různých končin světa. Podobně je naší snahou tam přivést posluchače  z různých koutů kraje a celého česka.

     Cyklus je finančně zajištěn z různých zdrojů, a to jak veřejných, tak také soukromých. Významnou položku tvoří finanční podpora a dary občanů z Chotče a okolních obcí, jako např. Chýnice, Rudná a Radotín. Idea cyklu a pořadatelská iniciativa se totiž setkala se značným zájmem nejen u zastupitelů obcí, ale i u obyvatel samotných. Dlouhodobý cíl, jímž je obohacení kulturního života regionu a podpora opravy významné architektonické památky má pro kulturu v naší lokalitě nadčasový význam.

 

Pořadatelé: obec Choteč

        In Cordis o.s.

 

Kontakt:     Lenka Mitášová

                  Chýnice 30

        25217 Tachlovice,

        mob: 724 043 057

        incordis@incordis.cz 

Zpět na předchozí stranu

První strana