Poslední vydání / Last update 30.03.2003

MODI GAUDIO

address list concert Conferences course ensemble festival Cizi-Foreign maker music/publisher society summer school 

 

 

Broumovské Bystření 2003

Letní dotýkání Minulosti a umění
v památné kulturní krajině Broumovska

Nabídka prázdninových aktivit pro milce  historie, památek, hudby, zpěvu, společné nezištné práce a přemítání ve prospěch pozapomenutého, leč kouzlem stále vyzařujícího, koutu naší země obkrouženého
Javořími horami a Broumovskými stěnami.

Pořádá a zve Collegium pro arte antiqua
za podpory Komunitního centra při SVČ Ulita v Broumově, INEXu
- Sdružení dobrovolných aktivit, Města Broumova a Královéhradeckého kraje.

 

Další informace: Mojmír Poláček, tel.. 491 521 238,
e-mail: polacek@collegium.cz, www.collegium.cz/bystreni03

 

Heřmánkování

aneb Dubový tábor v Heřmánkovicích

Třináctidenní prázdninový tvořivý pobyt
pro kluky a dívky od 8 let.

Termín: 26. 6. - 8. 7. 2003

Náplň: v pěkném starobylém a památném  domě pod Jestřebími horami bychom si společně rádi vyzkoušeli:

vyřezávat nejrůznější hudební nástroje a učit se na ně hrát, zpívat a vyrábět zpěvníky, postavit vlastní pec a v ní vypálit své výrobky z hlíny, upéct voňavý chléb a housky,
uvařit chutnou krmi pro sebe i kamarády, sestrojit vodní plavidlo a zdolat nekonečnou hladinu Amazonského jezera, prožít den a noc v temných heřmánkovických hvozdech ve vlastním přístřešku, projít objevitelskou stezku pískovcovou roklí, vystoupat náročnou horocestou na vrchol
jinak nedostupné skalní věže.

A to vše doplníme obvyklými i zcela speciálními prázdninovými radovánkami v lese,v rybníce, na louce, ve skalách či v naší stodole - řádírně.

Cena: 2400 korun

Vedou: Dáša Zbořilová, Ivana Bambasová a Mojmír Poláček

Pořádá: Komunitní centrum při SVČ Ulita v Broumově

Fáráme na faru

Pracovní pobyt věnovaný poznání, obnově a zútulnění historické fary v Heřmánkovicích

Termín: 21. – 27. 7. (I) a  24. 8. - 31. 8. 2003 (II)

Náplň: již tradiční setkání členů Heřmánkovického farního bratrstva, jejich kamarádů a přátel i zcela neznámých dobrovolníků z domova i ciziny majících chuť část dne pracovat na obnově památkově chráněného objektu a v dalším čase se sami nebo se starými či novými přáteli toulat krajinou, skalami i lesy , objevovat skrytá zákoutí  prosycená historickými reáliemi někdejšího působení benediktinů, případně trávit společně chvíle povídáním, zpěvem či jinými bohulibým způsobem.

Ubytování:
fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)

Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem

Cena:
ubytování zdarma, stravné 80 korun za den (v případě úspěchu projektu v krajské grantové soutěži možno i zdarma nebo se slevou!)

Vede:
Mojmír Poláček

Zapadlými cestami minulosti

Studium, dokumentace a údržba drobných památek v krajině Broumovska

Termín: 27. 7. - 3. 8. 2003

Náplň: krajina Broumovska je zásluhou péče broumovských benediktinů, působících tu po dlouhá staletí, poseta stovkami drobných, převážně sakrálních, památek - křížů, soch světců,  kaplí nebo křížových cest . Smyslem  pobytu je pokračovat v započatém dokumentačním úsilí a v péči o často zanedbané nebo přímo ohrožené objekty.
Vítaná je schopnost kreslení, fotografování, čtení zašlých nápisů a značek, či kvalifikované práce s databází. 
Dobrým předpokladem je přítomnost vlastního bicyklu.

Ubytování:
fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)

Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem

Cena:
110 korun za den (členové HFB 80 Kč)

Vede:
Mojmír Poláček

Kancionál - Tancionál

Netradiční interpretační dílna

Termín: 3. 8. - 10. 8. 2003

Náplň: Zpívání, hraní, psaní a tančení duchovních písní z českých barokních kancionálů (Michna, Kadlinský, Šteyer, Holan, Božan) se závěrečným koncertem ve Zdoňovském kostelíku...

V českých barokních kancionálech totiž najdeme poměrně veliké množství písní, které ryze duchovní text obuly do hudebního hávu (rytmus, melodie, harmonie) dávných populárních tanečních „hitů“. Vznikly tak jakési “Tance pro Duši“, podmanivé a všem dostupné. Proč se nepokusit naučit i svá Těla jejich „dobovému“ ztvárnění?

Ubytování:
fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)

Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem

Cena:
kurzovné 500 korun, ubytování  a stravování 1000 korun (členové HFB 600 korun)

Vede:
Michael Pospíšil (Ritornello Praha)

 

Convivium musicum

Hudební hostina z renesanční a raně barokní ansámblové hudby

Termín: 10. 8. – 17. 8. 2003

Náplň: setkání  hudebníků nebo studentů hudebních škol všech stupňů při společném studiu vícehlasých vokálních či instrumentálních partitur 16. a 17. století. Vítány jsou především smyčcové nástroje,  flétny, hoboje, fagoty, pozouny či ještě lépe jejich historičtí předchůdci, cembalisté, varhaníci a zpěváci všech hlasových skupin. Ladění 440 hz.

Uzavřením společného snažení je závěrečný veřejný koncert z nastudovaných skladeb v renesančním kostelíku ve Zdoňově v sobotu 16. 8.

Ubytování:
fara v Heřmánkovicích u Broumova (na palandách ve vlastních spacích pytlech)

Stravování:
svépomocí pod odborným dohledem

Cena:
kurzovné 300 korun, ubytování  a stravování 1000 korun (členové HFB 600 korun)

Vedou:
Mojmír Poláček, Jan Mareček

Zpět na předchozí stranu

První strana

Kontakt: mailto:czech-early-music@volny.cz

 

Return to previous page

Home Page

Contact: mailto:czech-early-music@volny.cz