Poslední vydání / Last update 23/01/2003

MODI GAUDIO

adresar ansambl festivaly Cizi-Foreign Hudebniny, vydavatelstvi Koncerty (a rozhlas) Konference Kursy, vyuka letni skoly spolecnosti vyrobci 

ZOBCOVÁ FLÉTNA


První kursy tohoto druhu se u nás konaly v Brně na začátku   90. let, lektorem byl Robert Bakker (NL).  Dnešní První víkendová škola hry na zobcovou flétnu představuje pro české hráče a učitele hry na tento nástroj jednu z několika mála možností  systematického vzdělávání na profesionální úrovni. (Hra na zobcovou flétnu se bohužel u nás stále ještě nedá studovat jako hlavní obor na konzervatořích ani hudebních akademiích).
 Základem práce v První víkendové škole jsou individuální hodiny a hodiny komorní hry. Společné přednášky se zabývají literaturou a historii nástroje, interpretací hudby různých stylových období a ornamentací z teoretického i praktického hlediska, zvláštní zřetel je věnován poznatkům potřebným pro pedagogickou práci.
 Výuka probíhá 15x do roka o víkendech (tak, aby se mohli zúčastnit i pracující učitelé dojíždějící z celé republiky). 30 přednášek a společných seminářů tvoří ucelený cyklus, který trvá 2 roky. Studium může být na přání uchazeče ukončeno zkouškou. V probíhajícím 4. ročníku akce studuje více než 20 žáků, podobně jako v předchozích letech.
 Výuku vede Jan Kvapil, který často zve na semináře význačné hosty z řad světových hráčů nebo výrobců nástrojů.
 Pořadatelem První víkendové školy hry na zobcovou flétnu je Sdružení pro českou hudbu a umění (AMAT).

Zpět na předchazí stranu

První strana

Kontakt: mailto:czech-early-music@volny.cz