Poslední vydání / Last update 10.04.2006

MODI GAUDIO

address list concert Conferences course ensemble festival Cizi-Foreign maker music/publisher society summer school 

PRACHATICE 9.7. - 23.7. 2006

Letní škola staré hudby

  

NOVÉ INFORMACEwww.mybox.cz/kvapil  nebo  kvapil@mybox.cz
 

9. – 16. července 2006

Carin van Heerden

zobcová flétna, barokní hoboj

Alan Davis   zobcová flétna

Jostein Gundersen    zobcová flétna

Julie Braná   

zobcová  a barokní příčná flétna

Jan Kvapil   zobcová flétna

Pedagogická třída

Jan Rokyta   zobcová flétna

Liselotte Rokyta   panova flétna

Evangelina Mascardi   loutna

 

 

 

16. – 23. července 2006

FLORILEGIUM:

Ashley Solomon

zobcová  a barokní příčná flétna

Rodolfo Richter barokní housle

James Johnstone   cembalo

Jennifer Morsches

 barokní violoncello

 

Kerstin de Witt   zobcová flétna

Rebecca Stewart   historický zpěv

Monika Devátá  zobcová flétna

Dětská třída


 

Ústředním tématem letošního kursu bude německá hudba a její přínos hudební kultuře. Program většiny tříd bude zaměřen z velké části na skladby německých autorů.

 

C. van Heerden bude vyučovat v individuálních hodinách jakýkoli repertoár dle vlastního výběru jednotlivých studentů, tématem jejích ansámblových hodin bude Luther a franko-vlámská škola (notový materiál pro ansámbly přiveze lektorka s sebou). Pro zájemce o barokní hoboj má připravený program zaměřený na díla francouzských barokních skladatelů a J.S. Bacha.

 

A. Davis přivítá, když si připravíte některou z Telemannových sólových fantazií, dále plánuje hodiny věnované Hindemithovu triu a nácvik svojí nové šestihlasé skladby Windways pro velký flétnový ansámbl.

 

Třída flétnových ansámblů pod vedením J. Gundersena je určena především středně pokročilým zájemcům o hru v souborech většího i menšího obsazení. Sehrané ansámbly jsou vítány, jednotlivci budou do souborů začleněni. Přihlášené čeká spousta společného muzicírování, lektor přiveze především německé renesanční skladby. Naplánování práce ve třídě pomůže, napíšete-li do přihlášky, jaké flétny do Prachatic přivezete. Ti z vás, kteří nevládnou cizími jazyky, nemusí mít strach – Jostein je velmi komunikativní a pomocníci s překladem se vždy najdou.

 

Základem výuky v Pedagogické třídě pod vedením J. Kvapila budou technické a ukázkové hodiny, přednášky i společné hraní. Přivítáme všechny zájemce, hlavně z řad učitelů zobcové flétny ze ZUŠ či ZŠ. Ve spolupráci s ostatními lektory se budeme snažit naznačit, jak se dá přistupovat k výuce začátečníků i pokročilých. Předpokládáme, že kromě Flautoškoly budeme věnovat pozornost též zajímavým postupům, které přinášejí moderní německé učebnice.

 

Třída J. Rokyty je určena vyspělejším hráčům, kteří mají zájem zdokonalit se v oblasti světového folklóru. Kurs bude zaměřen na lidovou hudbu řady zemí (především Německo, Rumunsko, Srbsko, Makedonie a Bulharsko). Vítány budou i předem secvičené ansámbly. Účastníci obdrží notový materiál přibližně měsíc před začátkem kursu.

Do třídy panovy flétny pod vedením L. Rokyta se mohou přihlásit i začátečníci, Liselotte pro ně přiveze několik fléten, které budou moci v průběhu kursu používat. Vzhledem k tomu, že počet míst pro žáky bez vlastního nástroje je limitovaný, přihlaste se co nejdříve – v případě většího zájmu začátečníků bude rozhodovat datum přihlášky.

 

E. Mascardi bude věnovat pozornost německým loutnovým tabulaturám období renesance a baroka jakož i vztahu německých skladatelů a dalších národních stylů.

 

Třída A. Solomona je určena pro zdatné hráče na zobcovou a barokní příčnou flétnu, zájemci s moderním nástrojem se mohou zapojit do aktivní práce pouze v případě, že ve třídě zbude volné místo. Telemann - “Der Getreue Musikmeister”- tak zní název jeho mistrovské třídy pro hráče na zobcovou flétnu. Hlavní pozornost bude věnována fantaziím, sonátám a duetům tohoto velikána a skladbám jeho současníků. Barokní příční flétnisté si mohou připravit např. skladby J.S. Bacha, C.P.E. Bacha, J.J. Quantze apod.

 

Froberger a jeho vliv na “Stylus phantasticus” bude hlavním tématem práce v cembalové třídě J. Johnstona

 

Ve třídách J. Morsches a R. Richtera se mohou aktivně zúčastnit i hráči s moderními nástroji, mají-li zájem o barokní způsob hraní. Upozorňujeme však na nebezpečí přeplnění tříd, v takovém případě bude muset lektor rozhodnout, které z žáků vybere pro aktivní práci. Přihlaste se včas, po uzávěrce přijímáme do naplněných tříd pouze přihlášky pasivních účastníků. Novinkou je, že v cellové třídě budou letos moci pracovat i gambisté.

 

V kursu vedeném členy souboru Florilegium bude jako obvykle věnována velká pozornost komorní hudbě, předem připravené ansámbly, hlaste se! Ostatní budou do jednotlivých těles zařazeni na počátku kursu.

 

Výuka v Pěvecké třídě, kterou povede R. Stewart, je zaměřena na interpretaci hudby středověké a renesanční. Lektorka očekává, že přihlášení studenti zvládají techniku zpěvu na profesionální či poloprofesionální úrovni a že jsou připraveni pracovat se starými tisky. Rebecca pro Vás má připraveny mj. tři nově objevené německé písně z počátku 16. století, další repertoár bude upřesněn později. Vzhledem k rostoucímu zájmu o tuto třídu uvažujeme o tom, že lektorka přijede se svojí asistentkou M. Irisawa (viz životopisy), avšak ke zdárnému naplánování práce je nezbytně nutné, abychom v době uzávěrky přihlášek věděli přesně, kolik zpěváků se do Prachatic chystá.

 

Do Dětské třídy M. Deváté se mohou přihlásit děti od 10 let, předpokládá se vyspělost žáků, zvládnutí sopránové a altové flétny, schopnost samostatné práce a chuť zapojit se do flétnového ansámblu. Organizátoři společně s vyučující budou přihlášené kontaktovat a vyhrazují si právo nepřijetí dítěte do třídy. Lektorka ocení, uvedete-li v přihlášce skladby, které se chystáte v Prachaticích studovat.

 

Výše popsaná témata práce v jednotlivých třídách chápejte jako orientační, lektoři budou připraveni vyjít vstříc Vašim repertoárovým požadavkům, jak to jen jejich síly a možnosti dovolí. Dále se můžete těšit i na kolektivní výuku a koncerty lektorů či účastníků. Další překvapení nejsou vyloučena.

 

S tímto letáčkem obdržíte závaznou přihlášku! (Jinými slovy, podobně jako v loňských letech předběžné přihlášky nebudou.)

 

Uzávěrka závazných přihlášek je 30. dubna 2006. V průběhu června Vám zašleme další instrukce i potvrzení místa v příslušné třídě. Kdyby se vyskytly jakékoli problémy s Vaším zařazením, budeme Vás okamžitě kontaktovat, nejspíše v květnu. Pošlete-li závaznou přihlášku co nejdříve, usnadníte tím organizátorům kursu jejich práci. Děkujeme za vstřícnost! O možnosti přihlášení po uzávěrce se laskavě předem informujte, nejlépe pomocí e-mailu – samozřejmě se pokusíme vyhovět, avšak může se stát, že bude v některých třídách plno.

 

Prosby:

o       Ti z Vás, kteří se budou přihlašovat elektronickou poštou: snažte se dodržet formát a grafickou úpravu přihlášky v příloze RTF, kterou jste obdrželi spolu s pokyny. Přihlášku najdete též na našich webových stránkách.

o       Budete-li se přihlašovat běžnou poštou, neposílejte přihlášku doporučeně – doporučené přihlášky znamenají mnoho zbytečných cest na poštu. Přihlášky lze též kopírovat. Usnadníte nám práci, když pro každého zájemce vyplníte samostatnou přihlášku, neboť více přihlášených na jednom formuláři komplikuje zpracování dat (nemusíte vypisovat adresy u všech členů rodiny, nicméně požadavky na výuku, ubytování a stravu rozepište laskavě na jednotlivé formuláře).

o       Kursovné a poplatky za ubytování a stravu uhraďte, prosím, bankovním převodem (jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic Vašeho rodného čísla, nezapomeňte!!!). Doklad o zaplacení nemusíte posílat, avšak schovejte si jej pro případ, že by platbu nešlo dohledat. Nedorazí-li Vaše platba nejpozději do poloviny května, nebudeme Vám moci závazně slíbit místo v kursu. 

o       V případě, že potřebujete pro platbu složenku, pošlete laskavě sms nebo e-mail, rádi Vám ji zašleme. Potřebujete-li fakturu pro školu, sdělte laskavě co nejdříve údaje nezbytné pro její vystavení (nejlépe e-mailem).

o       Používáte-li elektronickou poštu a nevadilo by vám zasílání informací e-mailem, sdělte nám laskavě svoji aktuální adresu. Uvítáme též, když co nejvíce případných dotazů svěříte e- mailu.

o       Stravu lze objednat pouze jako celek (ano-ne). V případě, že chcete pouze některá jídla, zvolte NE a situaci budeme řešit na místě. Upozorňujeme, že nedělní obědy formou balíčků letos neobjednáváme.

o       Bude-li někdo schopen a ochoten přivézt s sebou cembalo, zaslouží se tak nemalou měrou o zdárný průběh kursu. Takovému dobrovolníkovi s radostí odpustíme kursovné, případně pomůžeme s odvozem.

o       Poslední prosba: Jsou-li mezi Vámi tací, kteří přijedou do Prachatic autem a byli by případně ochotni pomoci s dopravou našich lektorů na koncerty či na letiště (samozřejmě s odpovídající cestovní náhradou), buďte tak  laskaví, a napište to do přihlášky spolu s typem vozidla.

Děkujeme!!!!!

 

V případě, že je Vám méně než 18 let a chystáte se přijet na kurs bez doprovodu starší osoby, nechte si laskavě podepsat jedním z rodičů prohlášení na konci závazné přihlášky. Pro správné zařazení do jednotlivých tříd nám velmi pomůže, když v přihlášce vyplníte kolonky V poslední době jsem hrálHudební vzdělání - stačí napsat dvě skladby, kterými jste se nedávno zabývali, případně uvést, kde se učíte hrát či zpívat (a v jakém jste ročníku). Lektoři též uvítají, napíšete-li, které skladby byste chtěli v Prachaticích studovat. Upozorňujeme, že i Dětská třída je určena pro hráče na svůj věk dosti zdatné. Prosíme, v přihláškách do Dětské třídy uveďte i skladby komorní a ansámblové, které jste v poslední době hráli nebo chcete hrát v Prachaticích.

 

Doufáme, že se nám podaří co nejvíce přiblížit Vašim požadavkům, byť nelze vyloučit, že nebudete moci být zařazeni právě do té třídy, o níž stojíte. Může se stát, že v případě nezvládnutelného zájmu o některou třídu Vás požádáme o krátkou orientační nahrávku, která pomůže učiteli vybrat aktivní účastníky. O tom však budeme rozhodovat až po uzávěrce závazných přihlášek, tedy začátkem května. V případě, že nedostanete v květnu žádnou zprávu, znamená to, že jste přijati dle Vašich požadavků. Počet účastníků pasivních je omezen pouze kapacitou ubytovacího zařízení. (Za aktivního účastníka je považován ten, který v hodinách hraje, přihlížející jsou pasivní.). Rodiče a doprovázející rodinní příslušníci starší 15 let platí kursovné jako pasivní účastníci, mladší nehrající sourozenci kursovné neplatí. Všichni přihlášení do Pedagogické třídy jsou chápáni jako aktivní.

 

Každý žák se může  přihlásit aktivně jen do jedné třídy, když bude někdo chtít pracovat aktivně ve více třídách najednou, úplně vyloučeno to není, ale musí se sám na místě domluvit s příslušným lektorem. V loňských letech byla reakce lektorů na žáky, kteří požadovali individuální hodiny ve více třídách, spíše rozpačitá, tedy s touto možností raději příliš nepočítejte. Žákům přijatým do tříd R. StewartJ. Rokyty zašleme v červnu noty, které budou základem práce ve třídách.

 

Výuka bude probíhat v budově gymnázia v Prachaticích. Na bydlení máme k dispozici dva domovy mládeže SPgŠ - modernější zachovalejší budovu v ulici Zlatá stezka (se sprchou a toaletou v každé buňce), ve které se budeme též stravovat, a prostší internát v ulici Zahradní (se společným sociálním zařízením pro celé patro). Prosím, vyplňte v přihlášce příslušné kolonky, abychom mohli objednat odpovídající množství správných pokojů. Platí princip uvedený výše: pokusíme se vyhovět Vašim požadavkům, pokud to bude jen trochu možné.

 

Díky podpoře níže zmíněných organizací se daří udržet účastnické poplatky pro tuzemské zájemce na (doufejme) přijatelné úrovni. Ceny pro české a slovenské účastníky s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky:

 

Ubytování

 

 

Strava

 

Kursovné

1 týden

2 týdny

 

 

 

 

 

 

 

 

internát ul. Zahradní

1000Kč/týden

 

1200Kč/týden

 

aktivní

1250 Kč

2100 Kč

internát ul. Zlatá stezka

1250Kč/týden

 

7 snídaní, 6 obědů

7 večeří

 

pasivní

450 Kč

700 Kč

 

V kursovném je zahrnuta permanentní vstupenka na koncerty Jihočeského hudebního festivalu v Prachaticích. Spolupořadatelem koncertů je Město Prachatice a jeho KIS.

 

Aktuální informace týkající se příprav kursu najdete na www.mybox.cz/kvapil. Máte-li možnost, sledujte tuto stránku, možná zde naleznete odpovědi na případné dotazy týkající se programu jednotlivých tříd nebo jejich naplněnosti.

 

Budete-li mít jakékoli nejasnosti, s důvěrou se obraťte na adresu:

 

Jan Kvapil

Foerstrova 47, 779 00 OLOMOUC

( +420/604 280 490, fax  +420/585 757 109

e-mail: kvapil@mybox.cz

 

bankovní spojení:  660247113/0800

účet je veden na jméno Jan Kvapil

variabilní symbol = prvních šest číslic Vašeho rodného čísla

 

Prosíme, vyplňte a odešlete brzy vloženou přihlášku, v červnu Vám pošleme potvrzení o přijetí do kursu a další pokyny.

 

Srdečně zdravím!!

 

Jan Kvapil

 

 

 

+  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +  +  + +  +  + +  +

 

 

 

Letní školu staré hudby pořádanou Sdružením pro českou hudbu a umění (Společností pro Jihočeský hudební festival) je možno realizovat  díky laskavé pomoci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Královského nizozemského velvyslanectví, Česko-německého fondu budoucnosti a Rakouského kulturního fóra. 

 

Mediálním partnerem akce je Český rozhlas České Budějovice.                     

                                                        

 


 

Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři. V roce 2001 získala diplom na zobcovou flétnu, kterou studovala od roku 1996 u prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik v Hamburku. Studium pak ukončila v roce 2004 certifikátem s vyznamenáním v mistrovské třídĕ („Konzertexamen“). Věnuje se též hře na barokní a klasicistní příčnou flétnu, kterou studovala na Hochschule für Musik v Brémách u prof. M. Roota. Od roku 2003 je profesorkou hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni a vystupuje se souborem Ensemble Accento, jehož je zakladatelkou, a dále např. se soubory Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea ad. 

Alan Davis je anglický hráč, který se věnuje interpretaci starých i moderních skladeb pro zobcovou flétnu. Poslední dobou se stále intenzivněji zabývá komponováním, řada jeho skladeb vyšla u významných vydavatelů. V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, v současné době vyučuje na Chetham's School of Music a Junior School of the Royal Northern College of Music. Též vede soubor Birmingham Schools' Recorder Sinfonia.

Monika Devátá studovala hru na příčnou flétnu na konzervatoři v Pardubicích, kde absolvovala v roce 1996. V roce 2004 dokončila studium hry na zobcovou flétnu u C. van Heerden na salcburské univerzitě Mozarteum, kde v současnosti pokračuje  v magisterském studiu u D. Oberlinger. Je profesorkou hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Českých Budějovicích.

Florilegium je londýnský soubor, který za více než patnáct let svojí existence získal pověst „nejskvělejšího představitele mladší generace britských barokních těles“. Nahrávky u firmy Channel Classics i koncertní vystoupení po celé zeměkouli jsou nadšeně přijímány posluchači i kritikou. Členové ansámblu jsou vytíženými sólisty a profesory anglických vysokých hudebních škol.

Ashley Solomon, zakladatel a umělecký vedoucí Florilegia, vyhrál již za studií na Royal Academy of Music v Londýně několik významných soutěží včetně Moeck International Recorder Competition (1991). V současné době vystupuje jako sólista i komorní hráč a je profesorem na Royal College of Music v Londýně. Sólově i se svým ansámblem nahrává exkluzivně pro Channel Classics.

Rodolfo Richter studoval nejdříve hru na moderní housle a kompozici. Barokní housle studoval u M. Huggett na Royal Academy of Music v Londýně. Kromě Florilegia vystupuje po celém světě sólově i s řadou dalších britskými ansámbly (např. Palladian Ensemble, the English Concert). Pro Opus 111 natočil Vivaldiho sólové koncerty a pro Linn Records premiérovou nahrávku kompletních Erlebachových sonát. 

Jennifer Morsches se zabývá komorní hudbou různých stylů – věnuje se interpretaci barokní hudby i  skladbám významných současných skladatelů. Absolvovala doktorandské studium na State University of New York ve městě Stony Brook. Vystupuje na významných světových festivalech a kromě Florilegia spolupracuje s řadou dalších ansámblů (např. Orchestra of the Age of Enlightenment).

James Johnstone studoval hru na varhany a cembalo u T. Koopmana na Královské konzervatoři v Haagu, kromě toho se vzdělával u K. Gilberta a G. Leonhardta. Je profesorem hry na historické klávesové nástroje na Guildhall School of Music and Drama a Trinity College of Music v Londýně. Jako sólista vystupuje na významných festivalech a natáčí např. pro BBC, France Musique, Hyperion nebo Chandos.

 

Jostein Gundersen studoval hru na zobcovou flétnu u F. Thorsen na Griegově akademii v norském Bergenu, kde získal učitelský diplom a posléze doktorát. Postgraduálně studoval u P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburgu. Vystupuje s předními norskými ansámbly (Bergen Barokk, Bergen Kammerensemble ad.), premiéroval několik skladeb soudobých norských skladatelů. V současnosti je stipendistou Norského národního programu pro výzkum v oblasti umění.

Carin van Heerden se narodila v Kapském městě v Jihoafrické republice. Studovala zobcovou flétnu u W. van Hauweho v Amsterdamu a barokní hoboj u H. Huckeho. Během studií se stala laureátkou řady významných soutěží. Vystupuje s významnými orchestry i komorními ansámbly (např. s K. Junghänelem či T. Koopmanen), v letech 1993 – 2004 byla profesorkou salcburského Mozartea, v současné době je profesorkou hry na zobcovou flétnu na Vysoké hudební škole v Kolíně n. R. a vyučuje hru na barokní hoboj na  Brucknerově soukromé univerzitě v Linzi (od 1993). S houslistkou M. Gaigg spoluzaložila barokní orchestr L'Orfeo, s nímž vystupuje také jako sólistka po celé Evropě i v Jižní Africe.

Mimi Irisawa studovala klasický zpěv v Japonsku a poté se začala věnovat historickému zpívání pod vedením R. Stewart. Nyní dokončuje postgraduální studium a začíná vyučovat na Fontys Conservatorium v Tilburgu. Její hlavní specializací je ars nova a franko-vlámská polyfonie 15. století, nicméně získává reputaci i v oblasti barokní hudby.

Jan Kvapil studoval hru na zobcovou flétnu u C. van Heerden na konzervatoři v Linci a u P. Holtslaga na Royal Academy of Music v Londýně, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). Vystupoval a nahrával s předními českými ansámbly staré hudby. Intenzivně se věnuje pedagogické práci - vyučuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, První víkendové škole hry na zobcovou flétnu, jejímž je ředitelem, a na kursech a seminářích po celé naší vlasti (Zlín, Olomouc ad.). Spolu s E. Kvapilovou vytvořil Flautoškolu, řadu učebnic pro zobcovou flétnu.

Evangelina Mascardi se narodila v argentinském Buenos Aires, kde též získala hudební vzdělání. Je laureátkou řady argentinských kytarových soutěží. Studovala hru na loutnu u H. Smitha na basilejské Schole Cantorum, také studovala u J. Lindberga a E. Egueze. Vystupuje často sólově v komorních seskupeních v Evropě i jižní Americe (Zefiro, Ensemble 415, Monteverdi Choir and Orchestra). Nedávno natočila CD sólových loutnových skladeb J.S. Bacha a S.L. Weisse pro ORF.

Jan Rokyta absolvoval hru na cimbál na bratislavské konzervatoři. Zobcovou flétnu studoval na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu ve třídě W. van Hauweho a P. Leenhoutse, absolvoval v roce 1996. Svou kariéru zahájil v cimbálové muzice Technik Ostrava, se kterou spolupracuje dodnes. V oblasti světového folklóru získal bohaté zkušenosti v orchestru Mezinárodního folklórního divadla v Amsterdamu, jehož byl v letech 1995 až 2002 stálým členem. Spolu se svojí manželkou L. Rokyta vytvořil duo netradičních nástrojů - panova flétna a cimbál. V rámci aktivit firmy Muzikale Wijnen a v oblasti vinného vzdělání složil v roce 2002 státní vinnou zkoušku “Wijnbrevet” a v říjnu 2004 získal titul Vinolog Vinné Akademie.

Liselotte Rokyta studovala Panovu flétnu (nai) u rumunského hráče N. Pîrvu na konzervatoři v Hilversumu, po absolutoriu se zúčastnila kursů u G. Zamfira. Své znalosti rozšířila na stáži v Severním Rumunsku. Koncertuje především s varhaníky M. Mansem a A. Knevelem. Její vlastní soubor Ciobaniţa, kde hraje i její muž Jan Rokyta, interpretuje výhradně rumunský folklór. V minulých letech absolvovala koncertní turné v mnoha evropských zemích. V rámci aktivit firmy Muzikale Wijnen se význačně podílí na exkluzivních “vinných koncertech” a je aspirantkou titulu Vinolog Nizozemské Vinné Akademie.

Rebecca Stewart je vynikající zpěvačka i pedagožka proslulá především jako specialistka na nejstarší hudbu. Vede vlastní vokální ansámbl Ludus Modalis, který navazuje na tradici souboru Cappella Pratensis. Skoro dvě desetiletí působila na Královské konzervatoři v Haagu, poté byla pověřena založením fakulty historického zpěvu na Brabantské konzervatoři v Tilburgu, která se pod jejím vedením stala uznávanou mezinárodní školou staré hudby zaměřenou především na období středověku a renesance.

Kerstin de Witt patří mezi špičkové představitele nejmladší generace německých hráčů na zobcovou flétnu. Studovala u K. Boekeho na Hochschule für Musik v Trossingenu, kde získala sólový koncertní diplom. V roce 1998 obdržela zvláštní ocenění v kategorii interpretace soudobé německé skladby na prestižní soutěži v Calwu. Vystupuje sólově i s řadou ansámblů, s flétnovým kvartetem Flautando Köln koncertuje po celém světě a vydává u Ars Musici/WDR Köln. Vyučuje na mistrovských kursech v Německu, Portugalsku a Madeiře. Věnuje se též hře na barokní housle.

                                                        

 

 

Zpět na předchozí stranu

První strana

Kontakt: mailto:czech-early-music@volny.cz