KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH AKCÍ:

Čt 7.6. v 18:30 - koncertní vystoupení brněnské skupiny Cesta

Ne 17.6. v 15:00 - tradiční pouť ke cti sv. Antonína, kaple "U Antoníčka" pod Lesnou
Hlavním celebrantem letos bude kněz františkán P. Ignác Majvald z Brna-Husovic
Ve středu 13.6., v den památky sv. Antonína, je zde též mše sv. v 18 hodin

So 30.6. poutní zájezd do Vídně v rámci 20. výročí blahořečení Marie Restituty
11.-18.8. letní tábor naší farnosti na faře v Osové Bítýšce

Oznámení:

Od neděle 1. července – po dobu letních prázdnin - budou každou neděli pouze dvě mše, a to v 7:30 a 9:00.
Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb bude opět obnoven od neděle 2. září 2018.

Diecézní muzeum v Brně
připravilo k výročí 100 let od vzniku republiky výstavu s názvem Tváře místní církve.

Aktuální stav stavby kostela
Ne 24.6. po poslední mši "Hodina otevřených dveří" – možnost prohlédnout si dosud provedenou stavbu.
Celá stavba zatím probíhá dle stanoveného harmonogramu, který je veřejně vyvěšen na vstupních dveřích DC. V hrubé stavbě je již dokončeno podzemní podlaží s farními byty a velká garáž s kapacitou 26 vozidel. V současné době probíhají práce již v nadzemní části – samotná stavba kostela a věže. Doufáme, že počasí bude přát a toto velké dílo na Lesné bude úspěšně pokračovat i nadále.


Obecné informace o stavbě kostela
Po dvanáctiletém úsilí a shánění finančních prostředků, potřebných stanovisek, vyjádření mnohých institucí a nutných povolení bylo ještě třeba odpovědně vybrat z několika nabídek zhotovitelskou firmu. To se během letošních prázdninových dnů nakonec podařilo, v pátek 4. srpna 2017 došlo k předání staveniště a v pondělí 14. srpna 2017 byla podepsána finální smlouva o zhotovení díla. Ke slavnostnímu výkopu a zahájení zemních prací by mělo dojít v úterý 5. září 2017 ve 14 hodin. Stavba by dle smlouvy neměla přesáhnout délku 20 měsíců. Zhotovitelem je přislíbena ohleduplnost k bydlícím v uvedené oblasti a důležité šetření životního prostředí. Přesto investor stavby (ŘKF Brno-Lesná) velmi prosí blízké spoluobčany o toleranci a trpělivost s vědomím, že vzniká neobvyklé nové a významné nadčasové dílo nejen pro současné obyvatele Lesné, ale i pro širokou duchovní veřejnost brněnské diecéze. Tento budoucí chrám by měl překročit i život našich vnuků a jejich potomků a ještě dál do budoucnosti, pokud si k těmto záležitostem nynější i budoucí generace vybudují a zachovají důstojný a srdečný vztah. Není žádným tajemstvím, že celé dílo vzniká výhradně z prostředků věnovaných naší farnosti dárci a podporovateli z celé republiky i ze zahraničí, a kterým záleží na tom, aby takové velké sídliště Lesná, formátu okresního města, mělo po téměř 50 letech vlastní důstojný chrám pro potřeby věřících a sympatizantů. Tedy bez nároků na veřejné prostředky. Díky všem za velkou podporu a zájem.

Číslo účtu pro dary na stavbu kostela: 197964240 / 0300
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím svou adresu.

Prosíme farníky, muže i ženy, aby se vážně zamysleli, zda by nemohli pomáhat našim kostelníkům Duchovního centra. Děkujeme!
Chcete-li dostávat ohlášky e-mailem (zpravidla v sobotu odpol.), napište duchovnímu správci.
Hledáme zájemce, kteří by doplnili řadu našich varhaníků.
Sbíráme měděné dráty a odpad z mědi a bronzu na výrobu budoucích zvonůDoporučujeme:
Video ze stavby kostela (listopad 2017)
Reportáž brněnské B-TV o zahájení stavby kostela (b-tv.cz)
Výstavba nového kostela ve farnosti BRNO-LESNÁ (.PDF příloha KATYD 42/2016)
Tisková konference a prezentace připravované novostavby kostela (.PDF)
O stavbě nového kostela na Lesné (Severník 1/2016)
Podívat se na kostel na Lesné mohou lidé už dnes. Na videu. (Deník.cz)
V Brně vznikne futuristický kostel. Bude se tam odrážet nebe (idnes.cz)
Lesnou obohatí nová stavba – moderní kostel blahoslavené Restituty (brno.cz)
Beseda s občany Lesné o stavbě nového kostela (.PDF)

Časopis Srdíčko online
Archivní audio záznamy rádia Proglas vysílání mší svatých z Lesné ke stažení (.mp3)
Nikodémova noc: Vybrané kostely nabízejí prostor k noční tiché adoraci, modlitbě, duchovním rozhovorům a svátosti smíření.
Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdalény je od pondělí do pátku 9-16.30h, současně s výstavem Nejsvětější svátosti oltářní.

FOTOALBUM farnosti    FOTOALBUM mládeže


Video


KALENDÁŘ AKCÍ
VIDEOPROMÍTÁNÍ

album (staré původní)

 


VIDEOPROMÍTÁNÍ
(žádný záznam)


VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MINULÉ:

Zemřel náš farník, básník Antonín Reček

Vydali jsme knížku autentických příběhů o pomoci P. Marie v životě našich farníků.

audio: Záznam promluv ze mše sv. z DCBL 12.9.2010 k 5. výročí farnosti

17.11.2010 Večer hudby a poezie z díla básníka Ant. Rečka

24.10.2010 Oslava patrocinia 2010 - mši sv. u příležitosti svátku bl. Marie Restituty celebroval Otec biskup Pavel Posád

21.2.2010 přednáška Vývoj hudebních nástrojů

Výstava "Lidskost kontra popraviště" - O životě a oběti bl. Heleny Restituty Kafkové

DVD Restituta - Člověk, Bojovnice, Mučednice (do vyčerpání zásob k dispozici v DC za 150,-Kč)

internet-TV: záznam ČT, Týden v regionech - reportáž o bl. M. Restitutě

Vídeňské svobodné listy - Benedikt XVI. v Brně

30.3.2009 pouť do Vídně při příležitosti 66. výročí smrti blahoslavené M. Restituty

13.3.2008 Pořad o životě a díle vynikajícího sochaře Františka Bílka s projekcí uměleckého filmového dokumentu. Přednášel PhDr. Aleš Filip

5.1.2008 koncert skupiny p.Košíka „Lučec vnučec“ (starodávné hudební nástroje)

Vánoce 2007 s dětmi - jaké byly výlety po betlémech v Brně a okolí

29.9.2007 Hody v Soběšicích

2.9.2007 vznikla nová komunita sester vincentek na Lesné

23.-27.7.2007 Malá kronika letního příměstského tábora 2007

23.4.2007 premiéra divadelního představení "Odpusť, Natašo!"

11.4.2007 Večer velikonoční a jarní poezie

30.3.2007 Zájezd do Vídně - po stopách bl. M.Restituty

28.1.2007 POCTA PROF. JANU ŘEZNÍČKOVI Při mši v 8h zazpívalo Akademické pěvecké sdružení Moravan, po mši pak následoval krátký koncert.

29.10.2006 Oslava patrocinia

21.10.2006 Duchovní obnova s novokněžským požehnáním

6.10.2006 Setkání SMM

27.9.2006 Chvilka poezie pro potěchu duše - "Když naše nitro zpívá" - verše básníka Antonína Rečka v podání herce Františka Hrušky

16.9.2006 Burza podzimního a zimního dětského oblečení

9.8.2006 setkání s Edwardem Kasiryem, koordinátorem sociálních pracovníků od samého zahájení projektu Adopce na dálku® v Ugandě v roce 2001. Beseda nejen o fungování projektu ale i o životě obyčejných Uganďanů a Ugandě samotné.

21.-23.7.2006 setkání Sdružení mariánské mládeže v ČR (SMM) v oratoři Salesiánů Dona Bosca v Brně-Žabovřeskách

25.6.2006 DEN FARNOSTI Program pro děti, mládež a dospělé po celý den v Duchovním centru i na přilehlé louce.

18.6.2006  Kaple sv. Antonína pod Lesnou – Poutní mše sv. ke cti patrona kapličky

28.5.2006 První svaté přijímání dětí

14.5.2006 Oslava Svátku matek (hudba, zpěv, recitace, divadlo)

12.5.2006 Divadelní představení SEJDEME SE V NEBI na motivy životního příběhu mladého kněze Jana Buly, jenž byl odsouzen k trestu smrti v zinscenovaném soudním procesu týkajícího se tzv. babických událostí. Link1 Link2
Scénář divadelního představení je věrným zpracováním životního příběhu Jana Buly, sepsaného otcem generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem. Celá kniha Jiřího Mikuláška „Sejdeme se v nebi“ je k dispozici ke stažení.

8.5.2006 Pouť farnosti do Mariazell

6.5.2006 Pouť farnosti do Přibyslavic (společně s farností Kr. Pole)

22.4.2006 Burza jarního a letního dětského oblečení s výtěžkem ve prospěch dostavby Duchovního centra

19.4.2006 Večer hudby a recitace jarní a velikonoční poezie básníka Antonína Rečka v podání herce Františka Hrušky

9.4.2006 Miroslav Gabriel Částek v představení divadla jednoho herce: Napřed je třeba unést kříž * Pak aby kříž nás nesl (oratorium, autor: Paul Claudel, hudba: Zdeněk Pololáník)

11.3.2006 KNIŽNÍ BAZAR A BLEŠÍ TRH s výtěžkem ve prospěch dostavby Duchovního centraa

4.3.2006 proběhl druhý Soutěžní den na Lesné. Výsledky zde (dokument Word)

26.2.2006 "Karneval svatých"

21.2.2006 setkání s paní Usanee a paní Ratanou, pracovnicemi střediska Adopce na dálku® v thajském Bangkoku. Bylo to první setkání zástupců projektu v Thajsku s adoptivními rodiči. Organizace Human development Foundation se hodně angažovala v pomoci při katastrofě tsunami.

12.2.2006 Miroslav Gabriel Částek v představení divadla jednoho herce: CITADELA (autor: A. de Saint Exupéry, hudba: Zdeněk Pololáník)

28.1.2006 proběhla věroučná soutěž P. Martina Středy  Výsledky zde
Soutěžila tříčlenná družstva jednotlivých farností ve všeobecných otázkách z biblistiky, věrouky, liturgiky, života svatých apod.

21.1.2006 proběhl první Soutěžní den na Lesné. Výsledky zde (dokument Word)

V prosinci 2005 začala zajímavá sekvence videopromítání "NOVÝ ZÁKON" - dokumenty o událostech Nového zákona.
Bližší ZDE (dokument Word 3.8MB)

26.11.2005 nás navštívil generální probošt řádu Řeholních kanovníků sv. Augustina Windesheimské kongregace a současně představený kláštera sv. Michaela v Paringu (Německo), P.Helmut Grünke.
Do Brna přicestoval u příležitosti výročí úmrtí svého řádového spolubratra a převora tuřanského kláštera P. Oldřicha Navaříka (+25.11.2004). Při setkání s P.Hovězem, jež v Německu dlouhodobě působil, se živě zajímal o jeho nové působiště. Přijal pozvání na okružní jízdu kolem Lesné, prohlédl si Duchovní centrum a koncelebroval zde večerní mši sv. - první adventní. Při ní měl velmi zajímavé kázání, simultánně tlumočené P.Hovězem. Na závěr vyjádřil potěšení a podporu našemu dílu v DCBL.
Fotografie zde Video zde
 

16.11.2005 z naší farnosti odešel otec Josef Prchal SJ.
Děkujeme mu za jeho působení v naší farnosti a provázíme jej svými přímluvami.

28.8.2005 byla 1. VYCHÁZKA PO ZAJÍMAVOSTECH BRNĚNSKÝCH CHRÁMŮ
Návštěva kostela a věže sv. Jakuba a kostela sv. Tomáše. Navštívili jsme i místa běžně nedostupná! Průvodcem nám byl brněnský děkan P. ThLic. Václav Slouk.

21.7.2005 bylo promítání "ZASVĚCENÍ RUSKA PODLE FATIMY"
Promítání vyprávění otce biskupa Hnilici o jeho tajné cestě do Moskvy v den zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25.3.1984.

NOVINKA: album s originály fotografií - lze z něj přímo objednat papírové foto!

23.6.2005 proběhla beseda o drogové problematice se zástupci Sdružení Podané ruce, pomáhající lidem s řešením jejich drogového problému.

12.6.2005 byla pouť ke sv. Antonínu (kaple "U Antoníčka")

25.5.2005 bylo v DC setkání a beseda se sestrou Veerou Manis, vedoucí centra Adopce na dálku v Shimoze, v indickém státě Karnataka. V současné době podporují čeští dárci v Shimoze 1700 dětí.
Společně s ní nás navštívili Cyprian Kizito Lwanga, biskup z Kampala (Uganda) a Gabriel Mpamibue, kněz, též z Ugandy.
Besedu tlumočila Jarmila Kabátová, vedoucí centra Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha.

28.4.2005 se v DC uskutečnilo setkání s hercem Petrem Kostkou, který vyprávěl o svých zážitcích z cesty za adoptivní dcerkou do Ugandy.

Častý dotaz: "Které ulice patří do nové farnosti Brno-Lesná?"
Odpověď: viz zjednodušený přehled nebo druhou str. Zřizovací listiny farnosti

Každé úterý 18:00-18:30 adorace provázená zpěvem.

Probíhá příprava dětí k 1.sv. přijímání, vždy při nedělní "dětské" mši sv. v 10:00

Ke dni 1. ledna 2005 ustanovil Mons. biskup Vojtěch Cikrle Římskokatolickou farnost Brno-Lesná.
Sídlo: Nezvalova č. 13, 638 00 Brno. Administrátorem jmenoval otce Josefa Prchala SJ.

24.11.2004 V blízké budoucnosti je úmysl adoptovat na dálku dítě z Ugandy. Kontakt - společenství mladých.
Podrobnosti viz http://www.charita-adopce.cz/adopce

21.11.2004 Otec generální vikář Mons. Jiří Mikulášek sloužil v duchovním centru mši svatou v neděli 5.12.2004 v 8:30h

listopad 2004 Zahájilo svoji činnost společenství mladých.

21.10.2004 Dle sdělení správce DC bude při nedělní dětské mši k dispozici místnost pro kojení a přebalování miminek včetně stolu s přebalovací poduškou.

19.10.2004 V DC natáčela Česká televize Brno pro pořad Křesťanský magazín.

17.10.2004 sloužena první nedělní mše v 10h dopoledne pro děti, rodiny a mládež.

10.10.2004 Návštěva australského biskupa Anthony Fishera ze Sydney. Celebroval v duchovním centru latinskou mši, kázal v angličtině (s fundovaným tlumočníkem). V Brně měl přednášku na lékařské konferenci o etice.

2.10.2004 Slavnostní otevření duchovního centra
(Kdo má zájem o fotografie v originální velikosti a kvalitě, napište si o ně na dcbl(@)volny.cz. Týká se i archivních.)

21.9.2004 Zahájilo činnost Sluníčko - klub křesťanské výchovy dětí

srpen 2004 Dokončeny stavební práce

červenec 2003 Dokončena hrubá stavba

září 2002 Započata stavba "na zelené louce"