Paraklub Delta Brno            [Company Logo Image]

 

Home
Novinky na WEBu

Provádíme základní parašutistický výcvik na padáku typu křídlo.Výcvik zahrnuje  teoretickou přípravu, praktický odborný výcvik, ukázku balení padáku a seskok na padáku, automaticky otevřeném ihned po výskoku z letounu.


Podmínky, které je nutno splnit před započetím výcviku

  • Dodržení věku 15 - ti let před započetím výcviku
  • Zájemce mladší 18 -ti let musí doložit úředně ověřený písemný souhlas rodičů, nebo zákonných zástupců
  • Zájemce musí předložit vyplněnou přihlášku, opatřenou vlastoručním podpisem
  • Zájemce musí předlložit na předepsaném formuláři platnou lékařskou prohlídku - doklad o zdravotní způsobilosti od pověřeného leteckého lékaře
  • Zájemce musí zaplatit před započetím výcviku příspěvek na základní výcvik v hodnotě dle aktuálního ceníku

 

Organizace výcviku

Výcvik probíhá v termínu na základě individuální domluvy zájemce o výcvik s určeným instruktorem výcviku. Na závěr parašutistického výcviku zájemce provede přezkoušení z teoretických znalostí a praktických  dovedností.


Kontaktní informace

Telefon
+420-5-41225443
Poštovní adresa
Hana Pelikánová
Horácké náměstí 11
        621 00 BRNO
E-mail
Klubová pošta: delta@volny.cz
Webmaster: rok@anet-brno.cz
Podle WEBovského počítadla jsi návštěvník této stránky.  

 

 

Send mail to rok@anet-brno.cz with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Paraklub Delta Brno
Poslední úpravy: ledna 27, 2002