IVF Média, laboratorní pomůcky a přístroje

help

Dione spol. s r. o.

help O firmě
Společnost Dione spol. s .r.o. je distributorem produktů pro laboratoře asistované reprodukce. Je partnerem švýcarské firmy Access Health Care a výhradním distributorem produktů Halosperm a Dyn-Halosperm, testů hodnotících DNA fragmentaci spermií, Maklerových komůrek firmy Sefi Medical Instruments a německé firmy Polysciences, dodávající laboratorní přístroje a pomůcky.
help help 
 Historie společnosti
Společnost Dione spol. s .r.o. byla založena v roce 1994. Již od svého počátku je hlavním motivem poskytování služeb, dodávek reagencií, laboratorních potřeb a přístrojů pro výzkum a medicínu. V průběhu let se vyprofilovaly dva směry: laboratorní potřeby a přístroje dodávané především českobudějovickou pobočkou a dodávky pro IVF laboratoře, dodávané z Prahy.
 Novinky
Rozšiřujeme nabídku o PICSI (r) misky firmy MidAtlantic Diagnostics.
 Kontakty
Obchodní oddělení:
Markéta Vodičková
tel. 604 688 025,
fax +420 257 771 030
e-mail: dione.praha#volny.cz