Víkendové akce
   Charakteristika
   Program
   Fotogalerie

     Prázdninové akce
   Jaké byly?
   Fotogalerie

     Orientační dny
   Charakteristika
   Přihláška
   Ceník
   Fotogalerie
   Nabídka pro školy

     Možnosti domu
   Ubytování
   Oslavy
   Ceník

     SHM klub Fryšták
   Charakteristika
   Klub Fryšták
   Program

     O nás
   Personál
   Historie
   Písemnosti

     Odkazy
   Odkazy


  
   OD  |  Koncepce  |  Historie  |  Instruktoři  |  Reference  |  Statistika

Orientační dny

Nabízené tematické okruhy:

 1. Sám sobě přítelem a rádcem (sebepoznání, sebepřijetí, strachy, komplexy)
 2. Na křídlech svobody (svoboda, vzlet i pád)
 3. Zrozen ke smrti? (smysl života a bytí)
 4. Moji "lidičkové" (vztahy, které mě drtí, povznášejí)
 5. Sním až přijde on, mého srdce šampión! (láska, partnerství, sexualita)
 6. Náboženství, sekty, okultismus - a jaký je v tom rozdíl?
 7. Věřím, tedy jsem! (Bůh, víra, církev)
 8. Bez trávy, cigaret a piva? No, vy jste se zbláznili!
 9. A co zbyde těm po nás? (příroda, ekologie)
 10. Nevěřím ti, protože tě neznám! (rozdíly kultur, ras a náboženství)
 11. Nemoc - smrt - truchlení
 12. Být mužem - být ženou (přijmout svou roli)
 13. Moje třída, moje parta!
 14. Dřina jménem odpočinek. (volný čas a jeho tvořivé využití)
 15. Hádala se duše s tělem... (duševní rozměr člověka, duševní zdraví)
 16. Zdravý životní styl (strava, pohyb..)
 17. Moje kultura (média, hudba, film, divadlo, umění - vliv na mě, moje tvorba)
 18. Co z tebe jednou bude? (schopnosti, škola, zaměstnání, povolání)

Projekt "Orientační dny" je finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Created by Otík TM Copyright © September 2003
Tested on Mozilla 1.3 and Opera 7
Used browser: