MARIE DOLISTOVÁ

je so w lěće 1951 v Praze narodźiła, nětko - hižo wot lěta 1961 - bydli v sewjernočěskim měsće Teplice. Wona wotzamkny medicinsku srjedźnu šulu, na fachu rehabilitacije a dźěła nětko jako rehabilitaciska chorobna sotra w Tepličanskej chorowni. Poeziju spisuje hižo wot lěta 1985.

Awtorka so z duchownymi tradicijemi w čěskej poeziji inspěruje, ale tež přez mjezynarodnu poeziju, přez přirodu a přez přebywanje w tutej, wupjelnjena z hnutosću a zamyslenosću. Awtorka spóznawa nic jenož zwonkowne fenomeny w přirodźe a w čłowjeskim zadźerženju, ale chce tež te "wono" pod a za tym zapopadnyć, začuwa tež wobdźiwajomne byća a cyłeho uniwersuma.

Někotre razy so wobdźěli na literaturnych wubědźowanjach w sewjernočěskim regionje a druhdźe. Někotre z jeje basnjow buchu w městnych nowinach a w poezijowym almanachu skupiny XXVI. W lěće  1994 je jeje prěnja zběrka basnjow "W syće rybarja"  w nakładistwje Řád w Praze wušła, w lěće 2000 "Z přisłodom zemje" a w lěće 2002 "Zarosćene šćežki" w nakładistwje ALFA-OMEGA w Praze. Zběrki  wobsahuja basnje z přirodnej lyriku, wotbłyšćowanje žiwjenja a z basnjemi z duchownej orientaciju. W zběrce "Zarosćene šćežki" stej tež dwě wobšěrnišej episkej basni wěnowanej dwěmaj žonomaj dźělenymaj wot so přez lětstotki - a kotrejž tola stej sebi tak bliskej z jeju heroiskim humanizmom, žonomaj čěskeho naroda - knjeni Zdislava z Lemberka z prěnjeje połojcy 13. lětstotka a doktorce Vlasta Kálalová-Lottiová z dwaceteho lětstotka.

Marie Dolistová je tež awtorka tekstow z bibliskimi temami a dweju hudźbneju libretow. Je čłonka literarneho kluba PEGAS w Mělníku a literaturneho kluba Naďa Benešová w Čáslavje.

DALE (BASNJE)

Czech verzion

English version

Esperanta versio

Serbska wersija

                       Deutsch Version

                                                                                                Staré počítadlo: 220

počítadlo.abz.cz