Dr.Oždí ~ webmaster, webdesigner, konzultant

Web-outsourcing

Outsourcing je pojem vycházející z anglických slov out (vnější) a source (zdroj) a znamená uskutečňování (podnikových) činností pomocí vnějších zdrojů.

Web-outsourcingem pak rozumíme zajištění procesů, zahrnutých do provozu webové prezentace, vně vlastních podnikových procesů, dodavatelem-webmasterem.

Jak web-outsourcing funguje ?

Pro správnou funkci web-outsourcingu je především důležité přesné vymezení oblastí řešených outsourcingem, oblastí řešených vlastními zdroji podniku a definování spolupráce.

Vedení většiny podniků se obecně domnívá, že outsourcing je mnohem nákladnější než provoz ve vlastní režii. Na první pohled se zdá, že tomu tak je, ovšem náklady na zajištění kvalitního provozu webu jsou často podhodnoceny.

Podnik, který není zaměřen na obor informačních technologií (používá PC/internet pouze pro svůj hlavní podnikatelský záměr), a který není schopen dlouhodobě zaměstnávat experta-webmastera, využije efektivněji outsourcingu.

Některé náklady spojené s údržbou webu:

  • Konzultační služby pro neustálý rozvoj webu
  • Náklady na tvorbu, testování a implementaci aktualizací
  • Náklady na licence SW, které nejsou plně využité
  • Organizační náklady pro pracovníka (pracoviště, personální náklady)
  • Školení, kurzy
  • Netransparentnost nákladů na web

Jak postupujeme?

Dr.Oždí ve spolupráci se zákazníkem definuje hlavní a podpůrné procesy pro správný chod webu a společně vymezíme podnikové a outsourcované oblasti.
Na jedné straně tak bude stát obchodní či výrobní činnost podniku/podnikatele, na straně druhé pak internetová prezentace představující aktivity podniku a oslovující potenciální zákazníky aktuálními informacemi.

Podmínkou pro zavedení outsourcingu ze strany Dr.Oždí je sjednání minimální doby trvání spolupráce na dobu 3měsíců.

Frekvence a rozsah zásahů do prezentace musí odpovídat jejímu charakteru

Například menší společnosti, u nichž je nepravděpodobné, že by touto cestou výrazně zvýšili svůj obrat (drobní živnostníci, maloobchodníci) mohou "menší prezentací" vhodně informovat návštěvníky o sortimentu svých služeb/výrobků, otevírací době, možnostech individuálních objednávek a pod. Malé náklady na vytvoření a aktualizaci této prezentace (zpravidla 1x měsíčně a méně) jsou její hlavní výhodou, přičemž je dostatečně efektivní.

Mnoho společností využívá webu kromě podání obecných informací i k aktivnímu kontaktování návštěvníků a k jejich přeměně na své zákazníky. Jejich web tedy slouží k cílené propagaci výrobků či služeb, láká návštěvníky soutěžemi a akcemi, snaží se dále prohlubovat jejich zájem a přízeň. Součástí toho druhu prezentace může být, ale nemusí, internetový obchod.
 Je patrné, že tato forma webu vyžaduje pravidelné aktualizace, mnohdy několikrát týdně, a  profesionální přístup odborníka na internetový marketing.

Pokud je webová prezentace kvalitně "obhospodařována" přináší společnosti pozornost a spokojenost návštěvníků, přináší žádané informace a na příchozí má pozitivní vliv.

Příklady vedení webu outsourcingem

Úplný outsourcing

Úplný outsourcing obsahuje dodání všech součástí informačního systému, tj. internetové prezentace, optimalizování pro internetové vyhledávače, nastavení serverů internetové podpory (počítadla, formuláře, aj.).
 Dále obsahuje zajištění funkčnosti a aktuálnosti prezentace, sledování a vyhodnocování statistik návštěvníků, sledování chování zákazníků, zpracování informačních e-mailů (newslettrů) a pod.

Outsorcing služeb

Outsorcing služeb obsahuje zajištění funkčnosti a aktuálnosti prezentace v omezeném rozsahu, sledování a vyhodnocování statistik návštěvníků, sledování chování zákazníků, zpracování informačních e-mailů (newslettrů) a pod.

 

Zpět na vstupní stránku