Dr.Oždí ~ webmaster, webdesigner, konzultant

Web, prezentace, www stránky

Stejně jako inzerce v televizi, rádiu, v reklamních tiskovinách, reprezentuje internetová prezentace Vaše zájmy, Vaše produkty, Vaše podnikání, a stává se nedílnou součástí každé marketingové strategie.

Základními kameny každé www prezentace je určení klíčových obsahových prvků a zvolení nejvhodnější vizuálně-komunikační formy. Citlivým splynutím těchto dvou částí do zobrazované stránky vznikne web "ušitý na míru".

Mnohdy postačí základní informace

Menší společnosti, u nichž je nepravděpodobné, že by touto cestou výrazně zvýšili svůj obrat (drobní živnostníci, maloobchodníci) mohou "menší prezentací" vhodně informovat návštěvníky o sortimentu svých služeb/výrobků, otevírací době, možnostech individuálních objednávek a pod.

Individuální prezentace

Tento typ stránek většinou slouží umělcům, zájmovým skupinám, apod. k podání obecných informací o své činnosti, prezentaci svých děl, vytváření image, popř. umožňuje vzájemnou komunikaci mezi podobně orientovanými návštěvníky, výměnu kontaktů atd.

Informační stránky a internetový obchod

Pro mnoho společností je internet zajímavý především podáním obecných informací návštěvníkům i k jejich aktivnímu kontaktování a přeměně na zákazníky. Jejich web tedy slouží k cílené propagaci výrobků či služeb, láká návštěvníky aktualitami, soutěžemi, akcemi, a snaží se dále prohlubovat jejich zájem a přízeň. Správa takovéto prezentace vyžaduje profesionální přístup odborníka na internetový marketing.

Publikováním web nekončí

V okamžiku publikování Vaší prezentace na internetovém serveru provádí Dr.Oždí automaticky a zcela bezplatně i registrace a nastavení internetových katalogů, vyhledávačů a nastavení serverů internetové podpory (počítadla, formuláře, aj.).

Je samozřejmostí, že každá prezentace obsahuje prvky zpětné reakce (statistiky pro monitorování reakcí návštěvníků), jejichž vyhodnocování přispívá k úspěšnosti internetového podnikaní. Pokud je webová prezentace kvalitně "obhospodařována", přináší společnosti dlouhodobou pozornost a spokojenost návštěvníků, přináší žádané informace a na příchozí má pozitivní vliv.

 

Zpět na vstupní stránku