Základní informace:

Název: Kontaktní krizové centrum Srdíčko
Adresa: Jeseník, Tovární 17, 790 01
Telefon: 0645/401 933
E-mail: kriz.centrum@pvtnet.cz

Provozovatel: Občanské sdružení START KLUB SRDÍČKO - KATOVNA JESENÍK
IČO: 60341564

Zaměření činnosti: Poskytování základní zdravotní a sociální péče v rámci K-centra a terénních programů. Doprovodné klubové aktivity, přednášková činnost apod.

Chod centra zajišťuje psycholog, psychiatr, odborný lékař, arteterapeut, sociální pracovník a terénní pracovníci.