MLÝN NA ANTUKU.

 
 

    Po mnoha pokusech s optimalizací složení substrátu pro kaktusy se nám nejvíce v našich podmínkách osvědčila směs dobře proleželé a vyzrálé zeminy vzniklé kompostováním, písku a antuky. Vzácné druhy s choulostivými kořeny rostou uspokojivě ve směsi antuky a písku, nebo i jen v čisté antuce. Vzhledem k poměrně velkému počtu přesazovaných rostlin a nutnosti snižování nákladů na přípravu zeminy jsme započali vývoj prototypu mlýna na antuku. Při vývoji vhodné konstrukce mlýna nám velmi svými bohatými zkušenostmi radou pomohl pan Hozman z Kamenného Přívozu, za což mu i touto formou děkujeme.

    V současné době je náš prototyp válcového mlýna ve zkušebním provozu. Výroba antuky stačí pokrýt naší spotřebu a přípravu substrátu pro výsevy v kolekcích semen. Na mlýně je však ještě mnoho drobných konstrukčních nedokonalostí, které je třeba odstranit. Po optimalizaci funkce tohoto zařízení budeme nabízet antuku k prodeji. Zvolený typ mlýna dává díky své konstrukci antuku s optimálním průměrem zrna a s minimálním množstvím prachu. Přesto však antuku před použitím propíráme vodou a sušíme.

    S výsledným produktem máme velmi dobré výsledky a to jak při pěstování dospělých rostlin, tak i při výsevech. Při výsevech jsme odzkoušeli vysévat semena kaktusů na substrát tvořený čistou antukou vybrané zrnitosti. Semena dobře klíčí, semenáčky prospívají a došlo k výraznému poklesu kontaminací výsevů plísněmi, řasami a mechy. Obrázky provedených výsevů jsou patrné v kapitole o výsevech kaktusových semen.

zpět:

http://www.kaktusy.com