STRUČNY NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ KAKTUSŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY.
 


JARO:

    Zaléváme jen pokud je denní teplota okolí vyšší než 18oC a pokud je substrát v květináči
suchý.  Asi 1x až 2x týdně  maximálně. Kaktusy umístíme na světlé  a  teplé místo
(např.jižní okno).


LÉTO:

    Zaléváme až když substrát vyschne. Po dobu největších veder asi 14 dní nezaléváme
(obv.přelom července a srpna). Pokud odjedeme na dovolenou kaktusy vydrží bez zalévání
velmi dlouho. Malé rostlinky přistíníme.


PODZIM:

    Zvolna snižujeme zálivku až s příchodem chladného počasí nezaléváme vůbec.


ZIMA:

    Během zimního období kaktusy nerostou a také se nezalévají (malé semenáčky se
mohou občas trochu zalít). Aby kaktusy kvetly a měly pěkný vzhled je vhodné, aby okolní
teplota byla okolo 8 až 12stC (minimum 6stC, maximum 16stC). Při teplotách v optimálním
rozmezí nemusí být kaktusy na světle (můžeme-li však zajistit chladno a současně světlo
je toideální). Čím je teplota okolí během přezimování vyšší, tím musí být kaktusy na
světlejším stanovišti. Při vyšších teplotách musíme také nepatrně kaktusy zalít.
Budou-li kaktusyv teple, při nedostatkusvětla a budeme-li je zalévat tak nepokvetou
a bude u nich docházet k růstovým deformacím (porostou "do špičky").
Proto je důležité snažit se přiblížit optimálním podmínkám: chladno, světlé stanoviště
a nezalévat. Kaktusy přezimované v chladu a temnu na jaře po přenesení na světlé
stanoviště stíníme nějaký čas (než si zvyknou) před prudkými slunečními paprsky.
Čím dokonaleji se přiblížíme optimálním podmínkám, tím více budou kaktusy
kvést a mít pěkný  vzhled. 

VOLBA VHODNÝCH NÁDOB NA ZASAZENÍ KAKTUSŮ.
 

    V podmínkách domácího pěstování jsou nejvhodnějšími nádobami na pěstování kaktusů
plastové květináče. Průměr květináče v jeho horní části by měl být jen o málo větší
než je průměr těla přesazovaného kaktusu. Tato rada neplatí pro velmi malé semenáče,
které je lepší sázet do misek či truhlíků ve vzdálenostech nepřesahujících průměr
rostlin. U květináčů je velmi důležité aby měly dostatečně velké odtokové otvory
ve dně. Pokud se Vám zdají malé zvětšete je. Pod květináč dáváme samostatně
misku nebo je víc květináčů postaveno na společné míse. Zaléváme podmokem
tj. vodu nalijeme do misek ev. mísy. Je možné požívat i květináče  keramické.
Lepší jsou glazované.V dříve používaných klasických porézních hliněných
květináčích substrát moc rychle prosychá. Máte-li nedostatek finančních
prostředků je možné použít kelímky od jogurtůs propálenými odtokovými otvory,
není to však moc hezké. 

PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU PRO KAKTUSY.

    V literatuře je popsáno mnoho různých receptů na optimální složení substrátu
pro pěstování kaktusů. Popíšeme Vám ten, který používáme my. Pro přípravu substrátu
používáme tři základní složky:

a) Dobře proleželou zeminu vzniklou kompostováním trávy, listí a v menší míře i jehličí.
Zeminu z vyzrálého kompostu přendaváme do cca 20 litrových nádob s otvory ve dně
a necháme ji několik let v zákoutí naší zahrady odležet. Výsledný produkt je zemina,
ve které nejsou patrné žádné nezetlelé organické zbytky. V případě potřeby menšího
množství podobnou zeminu určitě seženete na zahradě, v lese nebo v nejbližším
zahradnictví. Pokud by jste ji sehnat nemohli, tak Vám ji můžeme také dodat.
 

b) Antuka o středním průměru zrn cca 4 mm. O antuce je více pojednáno v textu o mlýně
na antuku viz. první strana s odkazy naší internetové stránky. Antuku používáme propranou
vodou tak, aby neobsahovala jemný prach.
 

c) Říční písek (požíváme také propraný vodou).

    Tyto tři složky mícháme v různých poměrech podle toho, jaký druh kaktusů zrovna
přesazujeme. Běžným rostlinám v poměru 1:1:1. Vzácným rostlinám s choulostivými kořeny
dáváme méně zeminy z kompostu (pro ty nejchoulostivější ji úplně vypustíme).

    Někteří pěstitelé substrát sterilizují teplem. My to provádíme pouze pro malé semenáčky.
Sterilizace substrátu teplem se dá provádět v mikrovlnce nebo v běžné troubě na pečení.
Substrát musí být vlhký až mokrý. Dokonalá sterilizace je 100stC dosažené
teploty sterilizovaného substrátu po dobu 20 minut. Je nutné používat vhodné nádoby
a ochranná překrytí, aby nedošlo ke znečištění zdroje tepla. Substrát na přesazování
používáme suchý. Je vhodné si ho připravit předem do zásoby a nechat vyschnout.
  

PŘESAZOVÁNÍ KAKTUSŮ.

    Přesazovat kaktusy je možné v kteroukoliv roční dobu. Vhodné však je, aby kaktus
po přesazení byl v teple a suchu, aby se drobná poranění na kořenech, která vždy
při přesazování vzniknou, rychle zahojila.Kaktus vyjmeme z původního květináče.
Kořeny a spodní část těla kaktusu očistíme od starého substrátu. Když jsou kořeny
příliš dlouhé, tak je zkrátíme ostrým nožem nebo nůžkami. Pokud kořeny zkracujeme,
je lepší nechat kaktus několik dní nezasazený, aby rány na kořenech zaschly.
 

    Do vhodného květináče dáme na dno cca 20 mm hrubé antuky nebo hrubého štěrku.
Kaktus dáme do květináče tak, aby kořeny splývaly rovně dolů a nebyly pokroucené.
Kaktus jednou rukou přidržujeme ve správné poloze a druhou rovnoměrně
dosypáváme suchý substrát. Posledních 1O mm dosypeme hrubou antukou nebo
hrubým křemičitým pískem. Na závěr zapíchneme do substrátu jmenovku.
Přesazené kaktusy nikdy hned po přesazení nezaléváme, ale počkáme asi 7 až 10 dní.
Přesazené kaktusy stíníme cca 1 měsíc před prudkým sluncem. Dále pěstujeme
kaktusy běžným způsobem.
 
  

VOLBA VHODNÉHO STANOVIŠTĚ PRO PĚSTOVÁNÍ KAKTUSŮ BĚHEM VEGETAČNÍHO OBDOBÍ.
 

Volba vhodného stanoviště závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je,
jak velkou sbírku chceme vytvořit.
 

a) Několik rostlin kaktusů

    Několik rostlin kaktusů umístíme nejlépe na vnitřní parapet na jih orientovaného okna co nejblíže
ke sklu okna. Nemáme-li okno na jih zvolíme jiné s dostatkem světla (okno na sever není vhodné).
 

b) Několik desítek rostlin kaktusů

    Vhodným místem je parapet vně okna, malý skleníček za oknem nebo balkon. Vhodně
rozmístěnými poličkami u okna směrem dovnitř místnosti získáme také vhodné místo
k pěstování. Máme-li k dispozici zahradu, pak mohou být kaktusy umístěny na
slunečném místě krytém před deštěm folií, sklem nebo polykarbonátem. Při výrobě
krytu před deštěm je důležité vzít na vědomí, že za letních veder musí být zajištěno
dobré větrání. Výborně se daří kaktusům v pařeništi.
 

c) Několik set kaktusů
 

    Větší sbírka kaktusů musí být umístěna v pařeništích nebo ve skleníku. Při velkém
počtu rostlin je obvykle nutné je mít na tomto stanovišti celoročně. Je potřebné zřídit
systém vytápění temperující pěstební plochy na teplotu kolem 8stC i za těch největších
mrazů. O vhodných konstrukcích pěstebních zařízení se zmíníme v některém
z dalších pojednání.
 VOLBA VHODNÉHO STANOVIŠTĚ PRO PŘEZIMOVÁNÍ KAKTUSŮ:
 

    Volba vhodného stanoviště pro přezimování kaktusů vychází z pořadí důležitosti dodržení
základních podmínek pro přezimování kaktusů:

a) Vhodná teplota v rozmezí 8 st C až 12 st C.

b) Sucho - minimální nebo vůbec žádná zálivka

c) Co nejsvětlejší stanoviště

 


Příklady optimálního stanoviště pro přezimování kaktusů:

Vnitřní parapet jižního okna v místnosti se ztlumeným topením.
Na vhodnou teplotu temperovaná zasklená světlá veranda.
Pařeniště nebo skleník vytápěné na vhodnou teplotu.
Okno v chodbě domu, kde je světlo a optimální teplota.
Prostor mezi dvojitými okny (pokud za největších mrazů vnitřní okno pootevřeme).
Temperovaný skleníček za oknem.
Světlý sklep, kaktusy jsou umístěny poblíž sklepních oken, kterými prochází světlo.


Příklady méně optimálního, ale ještě vyhovujícího stanoviště pro přezimování kaktusů:

Kaktusy s vyschlým substrátem zabalíme po jednom do novin, dáme do krabice či kufru a takto
umístíme do sklepa.

Kaktusy umístíme do regálů ve sklepě, kde je tma (ve sklepě by neměly být brambory a měl by
být čerstvě vybílen vápnem).

Kaktusy jsou těsně u okna nad radiátorem ústředního topení, který je alespoň ztlumen.
 


Příklady nevhodného stanoviště pro přezimování kaktusů:

Kaktusy jsou u okna těsně nad naplno puštěným radiátorem ústředního topení.

Kaktusy jsou ve vytápěné místnosti daleko od okna v místě, kam nikdy nesvítí slunce.

Velmi vlhký sklep ve kterém jsou umístěny staré brambory nebo hnijící ovoce.

Prostory, kde teplota dlouhodobě klesá pod bod mrazu.
 

    V každém případě se vždy dá najít vhodné stanoviště pro přezimování kaktusů.
Kaktusy Vás odmění pěkným vzhledem a krásnými květy. Pokud kaktusy přezimujeme
při malé intenzitě osvětlení je nutné je po přenesení na vegetační stanoviště
nějakou dobu chránit před prudkými slunečními aby nedošlo k jejich popálení.
 


http://www.kaktusy.cz