Družstvo vlastníků půdy AMETYST Vladislav

adresa: Vladislav 208, okr. Třebíč, 675 01
telefon: 0618/888146 nebo 0618/888138
e-mail:


Hlavní obor činnosti družstva je:

1. zemědělská výroba
2. pronájem a nájem věcí movitých i nemovitých, zemědělské půdy, budov, strojů a zařízení
3. silniční motorová doprava nákladní
4. obchodní činnosti – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností
uvedených v §3 ŽZ a vyjma činností uvedených v příloze 1 – 3 ŽZ.
5. výroba krmných směsí krmných koncentrátů, minerálních přísad, doplňků, biofaktorů a surovin
pro jejich výrobu
6. dřevovýroba, vyjma činností uvedených v příloze 1 – 3 Živnostenského zákona
7. provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
8. ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organizmům přípravky
na ochranu rostlin
9. práce s mechanizačními prostředky
10. opravy zemědělských strojů a zařízení vyjma činností uvedených v příloze 1 – 3 Živnostenského
zákona
11. zemní výkopové práce
12. nakládání s odpady, vyjma činností uvedených v příloze 1 – 3 Živnostenského zákona

naprogramoval:   Ing. Vladimír Horký,  © 2001
Provozně ekonomická fakulta MZLU Brno, Ústav informatiky