DYSKALKULIE A JEJÍ REEDUKACE

autor:        Mgr. Jitka Křenková

e-mail:                dyskalkulie(zavinac)volny.cz

Počet návštěvníků:

 

 

OBSAH   1

1. Úvod.. 4

2. Specifické vývojové poruchy učení 6

2.1 Příčiny neúspěšnosti dětí ve škole

2.2 Příčiny specifických vývojových poruch učení

2.3 Inteligence a specifické poruchy učení

2.4 Druhy poruch a jejich projevy

2.5 Specifické vývojové poruchy učení a jejich vliv na sociální postavení dítěte ve společnosti

2.6 Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení

3. Poruchy matematických schopností 21

3.1 Dyskalkulie - vymezení pojmu

3.2 Projevy dyskalkulie a její typy

3.3 Diagnostika dyskalkulie

3.4 Hodnocení a klasifikace dětí s dyskalkulií

3.5 Zásady práce s dyskalkulickými dětmi

4. Reedukace specifických poruch učení 37

4.1 Reedukační techniky pro rozvoj poznávacích funkcí

4.1.1 Sluchová diferenciace řeči

4.1.2 Zraková percepce tvarů

4.1.3 Prostorová orientace

4.1.4 Nácvik sekvencí, posloupnosti

4.1.5 Koncentrace pozornosti

4.1.6 Paměť

4.1.7 Rozvoj pohotovosti mluvidel

4.1.8 Rozvoj slovní zásoby

4.2 Nácvik matematických dovedností

4.2.1 Rozvoj matematické představivosti podle Pokorné

4.2.2 Reedukace dyskalkulie podle Nováka

4.2.3 Základní systém reedukačních a kompenzačních metod a cvičení pro žáky mladšího školního věku

4.3 Využívané formy nápravy

5. Projekt Martin.. 61

5.1 Vztahy "před" a "hned před", "za" a "hned za"

5.2 Pravolevá orientace (PLO)

5.3 Zaokrouhlování přirozených čísel

5.3.1 Zaokrouhlování na desítky

5.3.2 Zaokrouhlování na tisíce

5.4 Porovnávání přirozených čísel pomocí zápisu v desítkové soustavě

5.5 Sčítání

5.5.1 Sčítání v oboru do dvaceti s přechodem přes základ 10

5.5.2 Sčítání se sčítancem 0

5.5.3 Sčítání dvojciferného čísla s jednociferným s přechodem přes základ

5.5.4 Písemné sčítání

5.5.5 Procvičování

5.6 Odčítání

5.6.1 Odčítání v oboru do dvaceti s přechodem přes základ 10

5.6.2 Odčítání s menšitelem 0

5.6.3 Odčítání jednociferného čísla od dvojciferného s přechodem přes základ

5.6.4 Písemné odčítání

5.6.5 Procvičování

5.7 Násobení

5.7.1 Vyvození násobení

5.7.2 Malá násobilka

5.7.3 Procvičování malé násobilky

5.7.4 Pamětné násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným

5.7.5 Písemné násobení

5.7.6 Reedukace

5.7.7 Procvičování

5.8 Dělení

5.8.1 Vyvození operace dělení

5.8.2 Dělení v oboru násobilek do sta

5.8.3 Procvičování

5.8.4 Dělení se zbytkem - pamětné

5.8.5 Písemné dělení jednociferným dělitelem bez zbytku

5.8.6 Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem

5.8.7 Písemné dělení dvojciferným dělitelem

5.8.8 Procvičování

5.9 Slovní úlohy

5.10 Zlomky

5.10.1 Rozdělování na části

5.10.2 Rovnost zlomků

5.11 Příklady s více operacemi

5.11.1 Příklady se závorkou

5.11.2 Příklady bez závorky

5.12 Desetinná čísla

5.13 Převody jednotek

5.14 Příklady z pracovního sešitu

6. Závěr.. 140

7. Použitá literatura

přílohy

příloha 1; příloha 2 - BLUDIŠTĚ; příloha 3; příloha 4 - MATEMATICKÝ VETŘELEC; příloha 5 - PYRAMIDY (sčítání); příloha 6 - PYRAMIDY (násobení); příloha 7 - DOMEČKY; příloha 8 - VĚŽ; příloha 9 - ÚNIK Z OBKLÍČENÍ; příloha 10 - BINGO; příloha 11; příloha 12

download

Zde si po obdržení hesla můžete stáhnout celý dokument (1,2 MB).