Termíny očkování Krokodyl


Zde jsou uvedeny termíny povinného očkování dětí.

4. den až 6. týden TBC
9. až 12. týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel, Hemophilus B a hepatitida B
10. týden až 14,5. měsíc Poliomyelitida (po 12 měsících přeočkování)
13. až 16. týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel, Hemophilus B a hepatitida B
17. až 20. týden Záškrt, tetanus, dávivý kašel a Hemophilus B
33. až 36. týden Hepatitida B
14,5 měsíce až 26,5 měsíce Poliomyelitida (přeočkování)
15. měsíc Spalničky, příušnice a zarděnky
16,5 měsíce až 28,5 měsíce Poliomyelitida (přeočkování)
18. až 20. měsíc Záškrt, tetanus, dávivý kašel, Hemophilus B a hepatitida B
21. až 25. měsíc Spalničky, příušnice a zarděnky (přeočkování)
5. rok Záškrt, tetanus a dávivý kašel (přeočkování)
11. rok TBC (přeočkování, u tuberkulin negativních)a)
12. rok Hepatitida B (u neočkovaných v prvních měsících života)
13. rok Poliomyelitida
14. rok Tetanus (přeočkování, dále vždy po 10 letech)

a)tuberkulinová zkouška se provede jen u dětí, které nemají prokazatelnou jizvu po očkování provedeném v novorozeneckém období


Na začátek stránky    Top