Farnost Evangelické církve metodistické v Brně


Aktuálně

Bohoslužby

Ostatní události

Kontakty

Aktuálně

Změna kazatelky

Při Výroční konferenci ECM, která se vždy koná na jaře (letos to bylo 26. - 28. 5.), biskup Patrick Streiff předává jednotlivým kazatelům a dalším pracovníkům služební přidělení na následující rok. Letos to pro náš sbor znamená změnu - kazatelka Jana Křížová, která slouží v brněnské farnosti ECM od roku 2004, nově obdržela služební přidělení do sboru Praha 2 - Ječná. Na její místo nastoupí kazatelka Jana Daněčková, která do nynějška sloužila ve sboru Slaný. Předání farnosti proběhne při nedělní bohoslužbě dne 25. 6. 2017.

Modlitby na červen

Rozpis modliteb na červen:

Modlitby 6/2017
Poslední aktualizace: 5. 6. 2017