Akce budoucí

Akce minulé


Royal Rangers - dětská křesťanská organizace
31. Přední hlídka RR

Bible - online

Křesťanské církve

Křesťanská cest. agentura Mesites nabízí rekreace v Chorvatsku. Využitím těchto služeb podpoříte misii v Chorvatsku.


Stanovy

Ekklésia  Jihlava
společenství křesťanů v Jihlavě

Ježíš odpověděl:  
Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás
a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo;
aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu.

(Bible, Evangelium
Jana 15:16)

Občas lze slyšet zajímavou větu - křesťané jsou pěkná sebranka. A je to pravda, přesně takhle to totiž vypadá, když jsme spolu. Bůh si nás prostě sebral, každého úplně jinde a nasměroval naše cesty k sobě. Lidským rozumem a plánováním by takovéto rozmanité společenství asi nevzniklo. A to je na tom krásné a dobrodružné.
Naší vizí
je především pomoci lidem nalézt osobní vztah s Kristem bez lidského prostřednictví a rozvíjet dary, které každý z nás od Boha obdržel.
 To co jsme přijali od Boha si nechceme nechat pro sebe a to byl také jeden z důvodů vytvoření této stránky. Jedna z důležitých věcí, o kterou usilujeme (a ne vždy se daří), je jednota křesťanů na Vysočině bez rozdílu jakékoliv denominační příslušnosti.

Kde a jak nás najdete
Sházíme se porůznu, venku, doma, v kavárně, prostě kdekoliv.
Protože kde se sejdou dva nebo tři ve jménu Ježíše Krista, tam je také On. A to je nejpřirozenější definice církve, kterou znám.
Kontakt - e-mail: ekklesia.jih@volny.cz, internet: http://www.volny.cz/ekklesia.jih

Bůh je pro každého, chceš se s ním setkat?