Praxi provozuje

Mgr. Eva Papežová, klinická logopedka

Povolení praxe

Ordinace klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení, jehož provoz je povolen osvědčením asociace logopedů ve zdravotnictví ČR ze dne 30.9.92 a licenčním osvědčením ze dne 12.3.93 zákon ČNR č. 160/1992, licenční řád ALZ ČR.

Činnost

Logopedická terapie, tj. reedukace, kompenzace a rehabilitace těžkých poruch a vad řeči a sluchu u dětí,mladistvých a dospělých. Prevence poruch a vad řeči u dětí. Vyšetření řeči studentů hlásících se ke studiu učitelství na příslušných fakultách.

Příklady diagnóz: Patlavost (dyslalie), mnohočetná patlavost, rhinolálie, koktavost, breptavost, mutismus, opožděny vývoj řeči, dysfazie, palatolálie, reedukace řeči po cévních mozkových příhodách (CMP)

Důležité!!!

Logopedická péče je poskytována na základě lékařského doporučení ( dětský lékař, praktický lékař pro dospělé, neurolog, ...) Termín návštěvy lze domluvit telefonicky nebo osobně. Logopedická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými má zdravotnické zařízení uzavřenou smlouvu.

Jsou to: 111(VZP), 201(VoZP), 207(OZP), 209(ZP Škoda), 211(ZP MV ČR), 217(ZP Metal-Aliance)


Adresa pracoviště:

Mgr. Eva Papežová
Ordinace klinické logopedie
Hviezdoslavova 519
Praha 11, 149 00
3. patro, nalevo od výtahu

Ordinační hodiny:

Pondělí   10-17
Úterý7-17
Středa10-17
Čtvrtek10 -17
Pátek8-12

Telefonní kontakty:

tel: 272 941 455
mobil: 602 792 486

Prosíme telefonujte jen v pracovní době.

Email:

eva.papezova@volny.cz
© CzechWeb.net