Logo Exkvalite s.r.o., Trnkovecká 1014/28, 716 00, Ostrava - Radvanice
Vážení obchodní partneři,
 
vítáme Vás na prezentačních internetových stránkách firmy EXKVALITE s.r.o., která se zaměřuje na strojírenskou výrobu a navazující činnosti, které jsou specifikovány v uvedených oblastech.
 
Strojírenskou výrobu zabezpečujeme jak vlastními výrobními kapacitami, tak ve spolupráci s kvalitními partnery, kteří mají potřebné technologické zařízení a nízké výrobní náklady.Vycházíme ze svých znalostí výrobních možností desítek firem v ostravském regionu. Jejich propojením lze efektivně zajistit rozsáhlou šíří poptávek v níže specifikovaných oblastech.
 
V součinnosti s kvalifikovanými pracovními kolektivy jsou stanovovány optimální technologické a výrobní postupy s cílem dosažení velmi dobrých ekonomických, kvalitativních a dalších podmínek.
 
Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám tímto nabídnout spolupráci v námi uvedených oblastech a věříme, že po ověření našich schopností se bude naše spolupráce úspěšně rozvíjet.
Jan P a s t r ň á k
ředitel


Zabezpečování výroby strojních dílů pro tuzemské i zahraniční zákazníky :

Technologické a konstrukční poradenství se zaměřením na :

Ostatní činnosti :