Aktuální události farností Tábor a Sezimovo Ústí

DenLiturgická oslavaTáborSezimovo Ústí
NE
22.1.
3. neděle v mezidobí 8.30 mše sv. v děkanském kostele
18.00 mše sv. v klášterním kostele
10.15 mše sv.
PO
23.1.
     
ÚT
24.1.
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve   17.00 adorace, růženec
18.00 mše sv.
19.00 společenství na faře
ST
25.1.
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 8.00 ranní chvály v děkanském kostele
17.30 adorace v klášterním kostele
18.00 mše sv. v klášterním kostele; nešpory
19.30-21.00 spol. a modl. nad Písmem
8.00 ranní chvály
8.30 modlitby matek
ČT
26.1.
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 8.00 mše sv. s RCH v klášterním kostele 16.00 růženec, sv. smíření
16.30 mše sv.
PA
27.1.
  8.00 mše svatá v klášterním kostele 8.00 ranní chvály a četba
SO
28.1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve 11.00 pohřeb v klášterním kostele 8.00 mše sv.
NE
29.1.
4. neděle v mezidobí 8.30 mše sv. v děkanském kostele
18.00 mše sv. v klášterním kostele
10.15 mše sv.

Ostatní události

  • V neděli i po slavnosti, po mši svaté se v Táboře na faře koná vánoční farní kavárna.
  • Ve dnech 24. - 25. února (pátek-sobota) proběhne v Táboře diecézní ministrantský florbalový turnaj. Čekáme více než 100 hochů z celé diecéze. V organizačním týmu jsou z Tábora P. Dominik Ettler, Hana Koukalová, Marie Šittová. Prosíme, nahlaste nám, kdo by byl ochotný pomoci s organizací či ochotný ubytovat několik hochů. Vizte plakátek na vývěsce.

Farní zpravodaj