Aktuální události farností Tábor a Sezimovo Ústí

DenLiturgická oslavaTáborSezimovo Ústí
NE
27.11.
1. neděle adventní 8.30 mše sv. v děkanském kostele
18.00 mše sv. v klášterním kostele
10.15 mše sv.
PO
28.11.
     
ÚT
29.11.
    17.00 růženec, adorace
18.00 mše sv.
19.00 nešpory, společenství
ST
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 8.00 ranní chvály a rorátní zpěvy
17.30 adorace v klášterním kostele
18.00 mše svatá
19.30-21.00 společenství a modlitba nad Písmem
8.00 ranní chvály a četba
8.30 modlitby matek
ČT
1.12.
  8.00 mše sv. s RCH v klášterním kostele 16.00 růženec, sv. smíření
16.30 mše sv.
PA
2.12.
  6.30 rorátní mše sv. v děkanském kostele (takto každý adventní pátek) 8.00 ranní chvály a četba
SO
3.12.
Památka sv. Františka Xaverského   8.00 mše sv.
Duchovní obnova 8–12 h.
NE
4.12.
2. neděle adventní 8.30 mše sv. v děkanském kostele
17.00 mše sv. v klášterním kostele s mikulášskou besídkou
10.15 mše sv.

Ostatní události

  • Od neděle 20. 11. bude ranní nedělní mše sv. v 8.30 opět v děkanském kostele!
  • V sakristiích našich kostelů jsou k zakoupení velice pěkné stolní kalendáře Duchovní toulky po Táborsku 2017 za 59,- Kč.
  • V neděli 27. 11. bude od 14 hodin v děkanském kostele Adventní koncert žáků ZUŠ Oskara Nedbala. Výtěžek je určen pro Farní charitu Tábor.
  • Ve středu a ve čtvrtek jsou od počátku adventu mše sv. v Táboře v sakristii klášterního kostela. Každý adventní pátek bude rorátní mše sv. v děkanském kostele v 6.30.
  • V pátek 2. 12. bude na faře v Plané nad Lužnicí v 18 hodin domluva ohledně svátosti biřmování.
  • Perníčky na nedělní mikulášskou přineste prosím do středy 30. 11. Mše sv. s mikulášskou besídkou se koná v neděli 4. prosince od 17 hodin v klášterním kostele v Táboře.
  • V sobotu 3. prosince dopoledne bude v kostele a na faře v Sezimově Ústí Malá adventní duchovní obnova. Bližší informace na plakátcích

Farní zpravodaj