Aktuální události farností Tábor a Sezimovo Ústí

DenLiturgická oslavaTáborSezimovo Ústí
NE
19.2.
7. neděle v mezidobí 8.30 mše sv. v děkanském kostele
18.00 mše sv. v klášterním kostele
10.15 mše sv.
PO
20.2.
     
ÚT
21.2.
    9.00 mše svatá (vikariátní konference kněží) 17.00 adorace, růženec
18.00 mše sv.
19.00 společenství na faře
ST
22.2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra 8.00 ranní chvály v děkanském kostele
17.30 adorace v klášterním kostele
18.00 mše sv. v klášterním kostele; nešpory
19.30-21.00 spol. a modl. nad Písmem
8.00 ranní chvály
8.30 modlitby matek
ČT
23.2.
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 8.00 mše sv. s RCH v klášterním kostele 16.00 růženec, sv. smíření
16.30 mše sv.
17.30 přednáška o kronice kostela (Jitka Vrbová)
PA
24.2.
  8.00 mše svatá v klášterním kostele 8.00 ranní chvály a četba
SO
25.2.
Sobotní památka Panny Marie (Ministrantský florbalový turnaj – Klokoty) 8.00 mše sv.
NE
26.2.
8. neděle v mezidobí 8.30 mše sv. v děkanském kostele
18.00 mše sv. v klášterním kostele
10.15 mše sv.

Ostatní události

  • V neděli i po slavnosti, po mši svaté se v Táboře na faře koná farní kavárna.
  • V neděli 19. 2. bude setkání manželů, tentokrát v přírodě. Sraz ve 14 hodin na Kozím hrádku, následuje dvouhodinová pěší trasa a pak posezení.
  • Tábor. Do příští neděle 26. 2. prosím přineste posvěcené ratolesti, ze kterých bude popel k posvěcení.
  • Ve čtvrtek 2. března bude přednáška J. Kopřivy o jihočeských zvonech v 18 hodin v přednáškovém sále husitského muzea na Klášterním náměstí.

Farní zpravodaj