DAŇOVÝ PORADCE
Filip BRAUN

je zapsán pod evidenčním číslem 00003518 do seznamu daňových poradců ČR

Jak postupovat při odkladu termínu pro podání dań. přiznání k dani z příjmů
Základní přehled služeb v oblasti vedení účetnictví.
Základní přehled služeb v oblasti daňového poradentství.
Informativní ceník poskytovaných služeb.
Zde můžete zasílat své dotazy prostřednictvím internetu.
Návrh mandátní smlouvy o daňovém poradentsví a zastupování ve věcech daní.
Kontaktní adresa, telefon
Zde můžete zaslat E-mail.
 
K rozhodnutí nechat si zpracovat daňové přiznání daňovým poradcem přistupují fyzické a právnické osoby především z těchto důvodů :
  
  • prodlužuje se lhůta pro podání daň. přiznání k dani z příjmů do 30.6.
  • současně se prodloužuje lhůta pro zaplacení daně, podání přehledů pro účely soc. a zdr. pojištění včetně zaplacení pojistného
  • daňový poradce odpovídá za zpracování přiznání a pro případ škody (pokuty, penále) je pojištěn
  • daňový poradce přejímá břemeno odborné komunikace s finančními úřady
  • daňový poradce je vázán mlčenlivostí a tedy zaručena naprostá diskrétnost
  • Pokud chcete podat své daňové přiznání do 30. 6. bez postihu ze strany správce daně, osobně musíte dát včas plnou moc pro zpracování Vašeho daňového přiznání daňovému poradci. Způsob jak to učinit nejdete pod heslem odklad přiznání.


    Můžete využít ON-LINE poradentsví prostřednictvím internetu.