o

                         Kdo jsme                            a jak to říci stručně a při tom výstižně ?

                         Naše cíle?                           Nastolit právo a zabránit diskriminaci.

                         Současný  stav                     Potřeba komunikace

                               Kontakty                             Kam se obrátit ?

                       

  Příběhy úpadců:   

Vítejte a přečtěte si něco, co se v „oficielním tisku“ nedočtete a o čem se nehovoří ani ve sdělovacích prostředcích.
Některá média se sice usilovně snaží vytvořit si „image“ nekompromisních kritiků společenských nešvarů v režimu takříkajíc „padni komu padni“, moc si ale hlídají, aby to nepadlo někam „do spřátelených šiků“, nebo aby si nezakously příliš velké sousto. To totiž vždycky hrozí „zadušením“ a kdo by o něco podobného stál ?
Pokusili jsme se médiím naše příběhy nabídnout, nějak ale bez efektu. Posuďte sami, byla-li důvodem jejich čtenářská nezajímavost, nebo ty důvody byly jiné.
Ještě do úvodu chci konstatovat, že prvních 5 příběhů má společného „jmenovatele“  v osobě správce konkurzní podstaty. Příběhy jsou jakýmsi „zkráceným literárním popisem“ událostí, jejichž vlastní průběh byl podstatně složitější a časově obvykle poměrně zdlouhavý, takže určité „zjednodušení“ bylo nutné.
Aby ale nemohlo být o jejich autentičnosti nejmenších pochyb, je ke každému příběhu uvedeno jak jméno SKP, tak i úpadce. Obojí si lze ověřit na webových stránkách : www.justice.cz , kde si v Evidenci úpadců, po zadání jména konkurzního správce můžete údaje ověřit.
Pokud Vás některý příběh zaujme natolik, že se budete mít zájem dozvědět o situaci více, je třeba kontaktovat přímo konkrétního úpadce.
Budete-li mít zájem na našich stránkách uveřejnit svůj vlastní příběh, je to možné a vítané.
Příběh pošlete, buďte korektní při popisu konkrétních situací a držte se faktů. Pokud bychom do něj nějak „redakčně“ zasahovali, budeme s Vámi jakýkoliv zásah předem konzultovat.

 Ing.Ferdinand Němec a TEMPO Slaný Miroslav SvobodaJan Macho,  Marta Prášková, Jan Morys,

Ing. Bohumil Federmann