Tady je seznam mých laboratorek z SPŠ chemické, časem přibudou i nějaké z výšky.
Všechny laboratorky jsou napsány v Microsoft Word 97 a jsou zkomprimovány ve WinRAR 3.00
odkazy uz nefunguji... pokud je o protokoly zajem, pisni na fobosan@volny.cz

I. ročník

CLC
Destilace
Rychlost chemických reakcí


II. ročník

ANC
Gravimetrie - analýza Ni2+
Gravimetrie - stanovení Cl-
Gravimetrie - stanovení Cu2+
Gravimetrie - stanovení SO42-
Volumetrie - stanovení čistoty technického KOH
Volumetrie - stanovení HCl
Volumetrie - stanovení CH3COOH v konzumním octu
Volumetrie - stanovení Ni2+ a Zn2+
Volumetrie - stanovení tvrdosti vody

CLC
Azobarviva a vybarvování textilií
Frakční destilace
Chromatografie
Mineralizace - důkaz H, C v org. sloučeninách
Organická a anorganická mikrokrystaloskopie
Příprava ethylenu z ethanolu

ELE
Charakteristika snímače
Měření s termistory
Ověření platnosti Ohmova zákona
Sériový a paralelní obvod


III. ročník

ANC
Gravimetrie - veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky
Kalibrace konduktometrické elektrody
Měření hustoty
Měření viskozity
Měření vodivosti elektrolytů
Polarimetrie
Refraktometrie
Rozbor vody
Rozbor zeminy
Spektrofotometrie - stanovení Cr6+
Stanovení BSK
Stanovení hodnoty CHSK
Stanovení křivky rozpustnosti dvou omezeně mísitelných kapalin
Stanovení křivky rozpustnosti tří kapalin (binoda)
Volumetrie - stanovení alkality a acidity
Volumetrie - stanovení NO2-
Volumetrie - stanovení Fe2+
Volumetrie - stanovení formaldehydu
Volumetrie - stanovení H2O2 (jodometricky)
Volumetrie - stanovení H2O2 (manganometricky)


IV. ročník

ANC
Biamperometrická titrace
Coulometrická titrace
ISES a automatická byreta
Konduktometrická titrace 2 elektrolytů vedle sebe
Konduktometrická titrace
Měření pH
Neutralizační potenciometrická titrace
Planární chromatografické metody
Plynová chromatografie
Polarografie - stanovení Pb2+ a Cd2+
Redoxní potenciometrická titrace
Spektrofotometrie - NO3-
Spektrofotometrie - Fe2+
Spektrofotometrie - NO2-
Spektrofotometrie - Mn2+
Stanovení kationtů a aniontů přímou potenciometrií
Termometrická titrace

CET
Diferenciální destilace
Filtrace
Hodnocení kapalných hořlavin
Míchání kapalin
Mletí a třídění tuhých látek
Odstřeďování
Rektifikace
Rovnovážná destilace
Sedimentace
Stanovení toku tekutiny