Na každém kroku anekdota
Smích nezná hranic a má stejnou podobu, jak za polárním kruhem, tak i v rovníkovém pásmu. Nejčastějším podnětem, vyvolávající smích, je bezesporu anekdota, anekdota podaná ve vhodnou chvíli, anekdota výstižná, krátká a vtipná.
Sbírám anekdoty již téměř čtyřicet let a za tu dobu jsem jich nashromáždil kolem osmdesáti tisíc. Čerpal jsem především z našich a zahraničních novin a časopisů, z rozhlasu, televize a z ústního podání lidí při rozličných příležitostech.
Na základě dlouholetých zkušeností jsem rozdělil anekdoty podle témat a celou takhle roztříděnou sbírku jsem uložil do počítače a pomocí speciálního programu mohu anekdoty během několika vteřin roztřídit podle požadavku redakcí nebo nakladatelství, se kterými spolupracuji.
Panuje názor, že anekdoty nevznikají, že už tady jednou všechny byly, že se jenom upravují nebo aktualizují. Není to pravda. Dovoluji si to tvrdit proto, že jednak jsem sám asi dva tisíce anekdot vymyslel a poslal do anekdotářského oběhu (a znám i další lidi, kteří dělali a dělají totéž) a za druhé proto, že anekdota je určitým humorně laděným pohledem na současné dění, společenské vztahy a technický rozvoj a nemohly tedy v minulosti existovat anekdoty třeba na rakety nebo počítače, protože je lidi tenkrát neznali. Anekdota reaguje bezprostředně na současné dění a s nadsázkou ho hodnotí a kritizuje.
Zmínil jsem se o anekdotách daných do oběhu. Je to vypozorovaná skutečnost, že určité anekdoty v určitých časových cyklech kolují. Dobré vtipy oběhnou v krátkém časovém intervalu všechna média, stanou se "starými známými" a na čas zapadnou. S nově dorostlou generací se objeví v trochu zmodernizované podobě, splní svou veselou roli, oběhnou všechna média a opět na čas zapadnou…
Na žádanost anekdot má nesporně vliv společenské prostředí. To, co není možné v určité době tisknout, se o to více šíří ústním podáním. Tímto způsobem se udrželo při životě přímo neuvěřitelné množství erotických anekdot, které po roce 89 přímo zaplavily tisk, rozhlas i televizi.
I když má anekdota mezi ostatními literárními žánry zcela nedoceněné postavení, nelze přehlédnout fakt, že se šíří velice snadno a rychle mezi obrovským množstvím lidí. Díky své srozumitelnosti a stručnosti, díky svému poslání rozdávat úsměv, pohodu a dobrou náladu, či občas i satirický bodanec, má anekdota nesmírný vliv na uvolňování blbé atmosféry, či vylepšení pochroumaných lidských vztahů.
Anekdota by v žádném případě neměla být zlá. Neměla by prezentovat snahu někoho, nebo něco shodit, ranit, či ponížit za každou cenu. Anekdota má za úkol upozornit, pobavit, udělat náladu, pomáhat zapomenout na nepříjemnosti a naznačit vtipné řešení špatností a nespravedlností, které se momentálně dějí.
Věřím, že anekdota zvítězí nad lží a nenávistí.


Zpět na úvodní stránku.