Testy

Test - Jak se smějete?
Fórtestík - Pavlík a slepiceJak se smějete?


Mezi deseti vybranými druhy smíchu jistě najdete i ten svůj. Přečtěte si, co na vás prozrazuje:

1. Vkládáte si při smíchu malíček mezi zuby?
Znamená to, že se rádi zaobíráte sami sebou a jste rádi středem společnosti.

2. Zakrýváte si při smíchu ústa?
Máte málo sebedůvěry a často se obáváte ukázat se takoví, jací skutečně jste. Nepřehánějte sebekritiku!

3. Zvedáte při smíchu hlavu?
Jste lehkomyslní a velkorysí. Příliš často jednáte spontánně, používejte častěji rozum!

4. Držíte si při smíchu hlavu?
Snačíte se cílevědomě uskutečňovat své sny. Více realismu by vám jen prospělo.

5. Krčíte při smíchu nos?
Vaše city se mění rychle a často. Snadno podléháte náladám a to není příjemné ani pro vás, ani pro vaše okolí.

6. Smějete se s otevřenými ústy a hlavou nakloněnou na stranu?
Jste temperamentní. Někdy až příliš. Trochu umírněnosti by vám neuškodilo.

7. Nakláníte hlavu a jen se mírně usmíváte?
Jste dobrosrdeční, svědomití a přizpůsobiví. Zdá se, že nikdy nikoho nezarmoutíte.

8. Zavíráte při smíchu oči?
Cítíte se velmi mladě a podle toho i jednáte - bez dlouhého uvažovaní, někdy i vysloveně nerozvážně.

9. Držíte se při smíchu za krk?
Patříte k individualistům. Řídíte se jen vlastním úsudkem a o názory ostatních se nestaráte.

10. Usmíváte se s přivřenými víčky?
Jste výrazná osobnost. Oplýváte sebejistotou, vyrovnaností a činorodostí.

Fórtestík: Pavlík a slepice


Městské dítko Pavlík je na prázdninách u babičky. Po týdnu napíše domů rodičům dopis:
"Mami a tati, babička má kohouta, ale je chudák nějaký nemocný, protože ho musí slepice střídavě přenášet po dvoře na zádech..."

1. Víš, proč nosí slepice kohouta na zádech?
a) vím, ale nepovím - 3 body
b) protože ho bolí nohy - 1 bod
c) protože je líný - 2 body

2. Je-li slepice dobrá nosnice, znamená to, že:
a) unese i více kohoutů najednou - 1 bod
b) snáší hodně vajec - 3 body
c) nosí se jako páv - 2 body

3. Co bylo na světě nejdříve - slepice, kohout nebo vejce?
a) slepice - 2 body
b) kohout - 1 bod
c) vejce - 3 body


Hodnocení:
4 body a méně: Někdo potřebuje průvodce jenom v Himalájích nebo v džungli, ty ho potřebuješ na venkově.
5 - 7 bodů: Rozeznáš sice kozu od krávy, ale krocana od kohouta dosud ne. Ani návštěva v ZOO z tebe rodilého venkovana neudělá.
8 bodů a více: Nejen na venkově jsi jako doma, ale i ve filozofii. Je ti jasné, že první na světě byla vejce, která sem dodali ufouni...


Zpět na úvodní stránku.