Farní kostel
Božského Srdce Páně
v Novém Bohumíně
Filiální kostel
Panny Marie Bolestné
ve Skřečoni
Kaple
Jména Panny Marie
v Šunychlu

  • Informace o Milostném obrazu P. Marie ve Starém Bohumíně

  • Své webové stránky mají i sestry služebnice Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté ze Starého Bohumína: www.sestry-sluzebnice-npm.cz.