Farní kostel
Božského Srdce Páně
v Novém Bohumíně
Filiální kostel
Panny Marie Bolestné
ve Skřečoni
Kaple
Jména Panny Marie
v Šunychlu