Hebrejské základy


BIBLE
Bible - program Theophilos
Co znamená slovo “Bible” (Milan Balabán)
Písmo a Boží slovo (Milan Balabán)
Bible ano – ale jen Nový zákon? (Milan Balabán)
Označení “Starý zákon” (Milan Balabán)
Starozákonní kánon (Milan Balabán)
Tenak jako struktura (Jan Heller)
Ježíšův výklad Starého zákona (Milan Balabán)

BIBLICKÝ ZPŮSOB MYŠLENÍ
Hebrejské myšlení (Milan Balabán)
Nenáboženský Bůh (Ladislav Pokorný)
Biblická zvěst a ideologie (Milan Balabán)
Víra v hebrejském pojetí (Milan Balabán)
ra Ježíšova (Milan Balabán)
Nový věk v křesťanském a židovském pojetí (Jan Heller)

DESATERO
První a druhý výrok Dekalogu (Martin Prudký)
Boží zobrazitelnost (Jiří Hoblík)

SPIRITUALITA JEŽÍŠOVA PROSTŘEDÍ
Společná slavnostní večeře (GF)
Kořeny křesťanského křtu (David Holeton)

OSOBNOST JEŽÍŠE NAZOREJSKÉHO - viz

VZTAH KŘESŤANSTVÍ A ŽIDOVSTVÍ
Dluhy křesťanské teologie vůči judaismu (Ivan Štampach)
Bohatství v různosti (Norman Solomon)
Záhuba Židů a postoje křesťanů (Martin Prudký)
Židovství a Izrael v teologii K. H. Miskotta (Martin Prudký)
Křesťanská pozice v rozhovoru se Židy (Jiří Beneš)
Církev v ekumenickém dialogu a křesťansko-židovský dialog (Michal Klinyer)
Prohlášení synodu ČCE o vztahu křesťanů k Židům
Dabru emet (prohlášení liberálních Židů o křesťanech a křesťanství)
Křesťansko-židovské vztahy v širší souvislosti (Ivan Štampach)
Evropa a abrahamovské dědictví (Tomáš Halík)

HEBREJSKÁ INSPIRACE PRO KŘESŤANSTVÍ
Křesťanské slavení biblických svátků (GF)
Úvod a literatura
Šabat a den Páně
Pesach a Velikonoce (+ Týdny a Letnice)
Stánky a Vánoce
Púrím a Chanukká
Postní dny
Závěrečné shrnutí